โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้หลายระดับ

PW ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้หลายระดับ PW ซีรีส์

7 ผลิตภัณฑ์

PW-41 - ยูนิตหลักชนิด Reflective

PW-41

ยูนิตหลักชนิด Reflective

PW-41J - ยูนิตหลักชนิด Reflective

PW-41J

ยูนิตหลักชนิด Reflective

PW-51 - ยูนิตหลักชนิดตัวส่ง

PW-51

ยูนิตหลักชนิดตัวส่ง

PW-51J - ยูนิตหลักชนิดตัวส่ง

PW-51J

ยูนิตหลักชนิดตัวส่ง

PW-61 - ยูนิตหลักชนิด Regression-Reflective

PW-61

ยูนิตหลักชนิด Regression-Reflective

PW-61J - ยูนิตหลักชนิด Regression-Reflective

PW-61J

ยูนิตหลักชนิด Regression-Reflective