รุ่นที่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการรับรองผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

การรับรอง UL

วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน UL คือลดความเสี่ยงที่่อาจเกิดไฟไหม้และไฟฟาช็อตในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิค แม้การรับรอง UL ไม่ใช่ข้อบังคับ แต่ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวนมากในสหรัฐฯ ต้องการการรับรอง UL หมวดหลักสองหมวดในระบบการรับรอง UL คือ “Listing” และ “Recognition” “Listing” โดยทั่วไปหมายถึงการรับรองผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ขณะที่ “Recognition” หมายถึงการรับรองส่วนประกอบต่างๆ ที่จะรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2024

เซนเซอร์ (Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ (Photoelectric Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
OP-87634 สายต่อ M12 แบบตรงยาว 2 ม. ชนิดมาตรฐาน Listing E353758 -
OP-87635 สายต่อ M12 แบบตรงยาว 10 ม. ชนิดมาตรฐาน Listing E353758 -
OP-87636 สายต่อ M12 แบบตรงยาว 2 ม. ชนิดกันน้ำมัน Listing E353758 -
OP-87637 สายต่อ M12 แบบตรงยาว 10 ม. ชนิดกันน้ำมัน Listing E353758 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
LR-ZB100C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. Listing E301717 -
LR-ZB100CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. Listing E301717 -
LR-ZB100CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. Listing E301717 -
LR-ZB100N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. Listing E301717 -
LR-ZB100P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. Listing E301717 -
LR-ZB240CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250AN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250AP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB90CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. Listing E301717 -
LR-ZH490CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. Listing E301717 -
LR-ZH500CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. Listing E301717 -
LR-ZH500CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. Listing E301717 -
LR-ZH500N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. Listing E301717 -
LR-ZH500P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. Listing E301717 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
PR-F51C3PD ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. Recognition E301717 -
PR-F51C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. Recognition E301717 -
PR-F51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. Recognition E301717 -
PR-F51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. Recognition E301717 -
PR-F51N1 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. Recognition E301717 -
PR-F51N3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. Recognition E301717 -
PR-F51P3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. Recognition E301717 -
PR-FB15C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. Recognition E301717 -
PR-FB15CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. Recognition E301717 -
PR-FB15CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. Recognition E301717 -
PR-FB15N1 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. Recognition E301717 -
PR-FB15N3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. Recognition E301717 -
PR-FB15P3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. Recognition E301717 -
PR-FB30C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. Recognition E301717 -
PR-FB30CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. Recognition E301717 -
PR-FB30CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. Recognition E301717 -
PR-FB30N1 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. Recognition E301717 -
PR-FB30N3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. Recognition E301717 -
PR-FB30P3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. Recognition E301717 -
PR-M51C3PD ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. Recognition E301717 -
PR-M51C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. Recognition E301717 -
PR-M51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. Recognition E301717 -
PR-M51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. Recognition E301717 -
PR-M51N1 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. Recognition E301717 -
PR-M51N3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. Recognition E301717 -
PR-M51P3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. Recognition E301717 -
PR-MB15C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. Recognition E301717 -
PR-MB15CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. Recognition E301717 -
PR-MB15CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. Recognition E301717 -
PR-MB15N1 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. Recognition E301717 -
PR-MB15N3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. Recognition E301717 -
PR-MB15P3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. Recognition E301717 -
PR-MB30CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 30 มม. Recognition E301717 -
PR-MB30CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 30 มม. Recognition E301717 -
PR-MB30N1 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. Recognition E301717 -
PR-MB30N3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. Recognition E301717 -
PR-MB30P3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. Recognition E301717 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
PZ-G101B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G101CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G101CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G101CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G101EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN Listing E301717 -
PZ-G101EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP Listing E301717 -
PZ-G101N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G101P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G102B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G102CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G102CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G102CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G102EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN Listing E301717 -
PZ-G102EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP Listing E301717 -
PZ-G102N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G102P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G41B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G41CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G41CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G41CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G41EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN Listing E301717 -
PZ-G41EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP Listing E301717 -
PZ-G41N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G41P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G42B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G42CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G42CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G42CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G42EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN Listing E301717 -
PZ-G42EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP Listing E301717 -
PZ-G42N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G42P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G51B ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G51CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G51EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN Listing E301717 -
PZ-G51EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP Listing E301717 -
PZ-G51N ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G51P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G52B ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G52CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G52CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G52CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G52EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN Listing E301717 -
PZ-G52EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP Listing E301717 -
PZ-G52N ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G52P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G61B ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G61CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN + PNP Listing E301717 -
PZ-G61CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G61CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G61EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN Listing E301717 -
PZ-G61EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP Listing E301717 -
PZ-G61N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G61P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G62B ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G62CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G62CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G62CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-G62EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN Listing E301717 -
PZ-G62EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP Listing E301717 -
PZ-G62N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-G62P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
OP-88069 สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. Listing E353758 -
OP-88070 สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม. Listing E353758 -
OP-88071 สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. Listing E353758 -
OP-88072 สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 5 ม. Listing E353758 -
OP-88073 สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม. Listing E353758 -
OP-88074 สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 5 ม. Listing E353758 -
OP-88075 สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. Listing E353758 -
OP-88076 สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 5 ม. Listing E353758 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
PZ-M11 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M11P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M12 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M12P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M13 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M13P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M15 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M31 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M31P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M32 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M32P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M33 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M33P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M35 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M35P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M51 ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M51P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M52 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M52P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M53 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M53P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M61 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M61P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M62 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M62P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M63 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M63P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M65 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M71 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M71P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M72 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M72P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M73 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-M73P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-M75 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V11 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V11P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-V12 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V12P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-V13 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V13P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-V15 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V31 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V31P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-V32 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V32P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-V33 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V33P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-V35 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V35P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-V71 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V71P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-V72 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V72P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-V73 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -
PZ-V73P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP Listing E301717 -
PZ-V75 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Listing E301717 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
PZ-101 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN Listing E222809 -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP Listing E222809 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
PX-10 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสาย, NPN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
PX-10C แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
PX-10CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
PX-10P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสาย, PNP Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
PJ-50A ยูนิตหลัก Recognition E120439 -
PJ-55A ยูนิตขยาย Recognition E120439 -
PJ-55AR ตัวรับ PJ-55A Recognition E120439 -
PJ-55AT ตัวส่ง PJ-55A Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
PZ-41 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Recognition E120439 -
PZ-41L ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Recognition E120439 -
PZ-42 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Recognition E120439 -
PZ-42L ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Recognition E120439 -
PZ-51 ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Recognition E120439 -
PZ-51L ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Recognition E120439 -
PZ-61 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Recognition E120439 -
PZ-61L ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์ตรวจจับสี

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CZ-V21A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN Recognition E120439 -
CZ-V21AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP Recognition E120439 -
CZ-V22A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN Recognition E120439 -
CZ-V22AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ (Fiber Optic Sensor)

แอมพลิฟายเออร์

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FS-N40 ยูนิตขยาย (ชนิด Zero line) Listing E301717 -
FS-N41C ยูนิตหลัก (ชนิดคอนเนคเตอร์ M8) Listing E301717 -
FS-N41N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN Listing E301717 -
FS-N41P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP Listing E301717 -
FS-N42N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN Recognition E301717 -
FS-N42P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP Recognition E301717 -
FS-N43N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN Listing E301717 -
FS-N43P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP Listing E301717 -
FS-N44N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN Listing E301717 -
FS-N44P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP Listing E301717 -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN Listing E222809 -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP Listing E222809 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FS-N10 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child Listing E301717 -
FS-N11CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-N11CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -
FS-N11MN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-N11N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-N11P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -
FS-N12CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-N12CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP Listing E301717 -
FS-N12N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-N12P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP Listing E301717 -
FS-N13CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -
FS-N13N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-N13P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -
FS-N14CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP Listing E301717 -
FS-N14N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-N14P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP Listing E301717 -
FS-N15CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, NPN Listing E301717 -
FS-N15CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, PNP Listing E301717 -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN Listing E222809 -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP Listing E222809 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FS-V30 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child, NPN Listing E301717 -
FS-V31 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V31C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V31CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -
FS-V31M ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V31P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -
FS-V32 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-V32C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-V32CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP Listing E301717 -
FS-V32P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP Listing E301717 -
FS-V33 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V33C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V33CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -
FS-V33P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -
FS-V34 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-V34C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-V34CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP Listing E301717 -
FS-V34P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP Listing E301717 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FS-V20R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child, NPN Listing E301717 -
FS-V21 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V21G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V21R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V21RM ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V21RP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -
FS-V21X ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V22 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-V22G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-V22R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-V22RP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP Listing E301717 -
FS-V22X ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-RS1 ยูนิตปิดท้ายการสื่อสาร Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FS-V10 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child Listing E301717 -
FS-V11 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V11P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -
FS-V12 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN Listing E301717 -
FS-V12P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP Listing E301717 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FS-M1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Recognition E120439 -
FS-M1P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP Recognition E120439 -
FS-M2 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN Recognition E120439 -
FS-M2P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP Recognition E120439 -
FS-V1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN Listing E301717 -
FS-V1P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP Listing E301717 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FS2-60 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN Recognition E120439 -
FS2-60G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN Recognition E120439 -
FS2-60P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP Recognition E120439 -
FS2-65 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN Recognition E120439 -
FS2-65P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์เซนเซอร์ (Laser Sensor)

เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับแบบระยะทาง

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
OP-87634 สายต่อ M12 แบบตรงยาว 2 ม. ชนิดมาตรฐาน Listing E353758 -
OP-87635 สายต่อ M12 แบบตรงยาว 10 ม. ชนิดมาตรฐาน Listing E353758 -
OP-87636 สายต่อ M12 แบบตรงยาว 2 ม. ชนิดกันน้ำมัน Listing E353758 -
OP-87637 สายต่อ M12 แบบตรงยาว 10 ม. ชนิดกันน้ำมัน Listing E353758 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
LR-ZB100C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. Listing E301717 -
LR-ZB100CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. Listing E301717 -
LR-ZB100CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. Listing E301717 -
LR-ZB100N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. Listing E301717 -
LR-ZB100P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. Listing E301717 -
LR-ZB240CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250AN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250AP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB250P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. Listing E301717 -
LR-ZB90CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. Listing E301717 -
LR-ZH490CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. Listing E301717 -
LR-ZH500CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. Listing E301717 -
LR-ZH500CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. Listing E301717 -
LR-ZH500N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. Listing E301717 -
LR-ZH500P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. Listing E301717 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
GV-21 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN Recognition E120439 -
GV-21P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP Recognition E120439 -
GV-22 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN Recognition E120439 -
GV-22P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับจากความเข้มแสงที่ได้รับ

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
LV-N10 แอมพลิฟายเออร์, Zero line, ยูนิตขยาย Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
LV-N11CN แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, NPN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
LV-N11CP แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, PNP Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
LV-N11MN แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
LV-N11N แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
LV-N11P แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, PNP Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
LV-N12CN แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, NPN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
LV-N12CP แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, PNP Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
LV-N12N แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, NPN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
LV-N12P แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, PNP Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN Listing E222809 -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP Listing E222809 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
LV-11SA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN Recognition E120439 -
LV-11SAP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP Recognition E120439 -
LV-11SB แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN Recognition E120439 -
LV-11SBP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP Recognition E120439 -
LV-12SA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN Recognition E120439 -
LV-12SAP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP Recognition E120439 -
LV-12SB แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN Recognition E120439 -
LV-12SBP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
IA-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
ES-32DC แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN Recognition E112867 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
EH-110 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M10 Recognition E112867 -
EH-114 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M14 Recognition E112867 -
EH-302 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f2.8 Recognition E112867 -
EH-303A หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f3.8 Recognition E112867 -
EH-305 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f5.4 Recognition E112867 -
EH-308 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f8 Recognition E112867 -
EH-402 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f2.8 Recognition E112867 -
EH-422 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f22 Recognition E112867 -
EH-614A หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, แบบบาง Recognition E112867 -

ด้านบนสุดของหน้า

โพสิชันนิ่งเซนเซอร์ (Positioning Sensor)

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
IA-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์ LVDT / แบบสัมผัส

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
GT2-100N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ Recognition E120439 -
GT2-100P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ Recognition E120439 -
GT2-71CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN Recognition E120439 -
GT2-71CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP Recognition E120439 -
GT2-71D แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบพัลส์ Recognition E120439 -
GT2-71MCN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก NPN Recognition E120439 -
GT2-71MCP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก PNP Recognition E120439 -
GT2-71N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN Recognition E120439 -
GT2-71P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP Recognition E120439 -
GT2-72CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN Recognition E120439 -
GT2-72CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP Recognition E120439 -
GT2-72N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN Recognition E120439 -
GT2-72P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP Recognition E120439 -
GT2-75N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN Recognition E120439 -
GT2-75P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP Recognition E120439 -
GT2-76N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN Recognition E120439 -
GT2-76P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
GT-71A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN Recognition E120439 -
GT-71AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP Recognition E120439 -
GT-72A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN Recognition E120439 -
GT-72AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP Recognition E120439 -
GT-75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN Recognition E120439 -
GT-75AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP Recognition E120439 -
GT-76A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN Recognition E120439 -
GT-76AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
IG-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IG-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IG-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IG-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
IB-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IB-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IB-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IB-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL

ด้านบนสุดของหน้า

อัลตราโซนิคเซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FW-V20 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต Recognition E120439 -
FW-V20P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP Recognition E120439 -
FW-V25 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต Recognition E120439 -
FW-V25P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
IV-HG150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-HG300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-HG500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-HG500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-HG600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-H150MA ระยะใกล้, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-H2000MA ระยะไกล, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-H500CA ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-H500MA ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-G10 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตหลัก Recognition E301717 -
IV-G15 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตขยาย Recognition E301717 -
IV-HG10 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตหลัก Recognition E301717 -
IV-HG15 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตขยาย Recognition E301717 -
IV-150M เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง Listing E301717 -
IV-150MA เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-2000M เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง Listing E301717 -
IV-2000MA เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-500C เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง Listing E301717 -
IV-500CA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-500M เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง Listing E301717 -
IV-500MA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-G150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-G300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-G500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-G500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-G600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-M30 มอนิเตอร์อัจฉริยะ Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตสื่อสาร

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link Listing E207185 -
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet® ได้ Listing E207185 -
DL-EC1A Listing E301717 -
DL-EN1 ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ Ethernet TCP/IP ได้ Listing E207185 -
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherNet/IP® ได้ Listing E207185 -
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้ Listing E207185 -
DL-PN1 Listing E207185 -
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD Recognition E120439 -
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
NU-EC1A Listing E222809 -
NU-CL1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ CC-Link ได้ Listing E207185 -
NU-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet® ได้ Listing E207185 -
NU-EC1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherCAT ได้ Listing E207185 -
NU-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherNet/IP® ได้ Listing E222809 -
NU-EN8N ยูนิตอินพุต e-CON Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดขนาด (Measurement Sensor)

โปรไฟล์เซนเซอร์ (Profile Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -
CA-U5 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U5 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ (Displacement Sensor)

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ (Laser Scan Micrometer)

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
IG-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IG-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IG-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IG-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
IB-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IB-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IB-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
IB-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม Listing E301717 ติดต่อเราเกี่ยวกับหัวเซนเซอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
GT2-100N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ Recognition E120439 -
GT2-100P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ Recognition E120439 -
GT2-71CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN Recognition E120439 -
GT2-71CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP Recognition E120439 -
GT2-71D แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบพัลส์ Recognition E120439 -
GT2-71MCN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก NPN Recognition E120439 -
GT2-71MCP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก PNP Recognition E120439 -
GT2-71N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN Recognition E120439 -
GT2-71P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP Recognition E120439 -
GT2-72CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN Recognition E120439 -
GT2-72CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP Recognition E120439 -
GT2-72N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN Recognition E120439 -
GT2-72P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP Recognition E120439 -
GT2-75N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN Recognition E120439 -
GT2-75P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP Recognition E120439 -
GT2-76N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN Recognition E120439 -
GT2-76P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
GT-71A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN Recognition E120439 -
GT-71AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP Recognition E120439 -
GT-72A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN Recognition E120439 -
GT-72AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP Recognition E120439 -
GT-75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN Recognition E120439 -
GT-75AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP Recognition E120439 -
GT-76A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN Recognition E120439 -
GT-76AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องมือวัด

เครื่องวัดพิกัด CMM

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
XM-B1 แบตเตอรี่ ของโพรบ Recognition -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
WM-B1 แบตเตอรี่ของโพรบ Recognition MH61022 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)

ม่านแสงนิรภัย (Safety Light Curtain)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
GL-R04L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 4 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R06L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 6 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R08H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 8 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R08L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 8 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R103F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 103 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R10L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 10 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R111F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 111 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R119F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 119 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R127F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 127 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R12H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 12 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R12HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 12 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R12L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 12 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R143F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 143 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R14L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 14 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R159F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 159 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R16H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 16 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R16HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 16 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R16L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 16 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R175F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 175 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R18L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 18 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R191F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 191 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R207F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 207 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R20H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 20 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R20HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 20 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R20L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 20 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R22L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 22 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R23F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 23 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R24H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 24 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R24HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 24 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R24L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 24 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R26L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 26 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R28H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 28 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R28HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 28 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R28L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 28 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R30L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 30 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R31F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 31 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R32H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 32 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R32HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 32 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R32L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 32 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R36H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 36 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R39F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 39 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R40H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 40 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R40HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 40 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R44H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 44 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R44HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 44 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R47F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 47 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R48H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 48 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R52H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 52 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R55F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 55 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R56H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 56 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R56HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 56 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R60H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 60 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R63F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 63 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R64H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 64 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R71F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 71 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R72H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 72 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R79F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 79 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R80H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 80 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R87F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 87 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R88H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 88 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R95F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 95 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-R96H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 96 แกนลำแสง Listing E184802 -
GL-T11R ขั้วต่อ Safety Relay Listing E184802 -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ Listing E195940 -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
GL-S08FH แกนลำแสง 8 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S08SH แกนชนิดแบน 8 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S12FH แกนลำแสง 12 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S12SH แกนชนิดแบน 12 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S16FH แกนลำแสง 16 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S16SH แกนชนิดแบน 16 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S20FH แกนลำแสง 20 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S20SH แกนชนิดแบน 20 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S24FH แกนลำแสง 24 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S24SH แกนชนิดแบน 24 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S28FH แกนลำแสง 28 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S28SH แกนชนิดแบน 28 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S32FH แกนลำแสง 32 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S32SH แกนชนิดแบน 32 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S36FH แกนลำแสง 36 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S36SH แกนชนิดแบน 36 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S40FH แกนลำแสง 40 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-S40SH แกนชนิดแบน 40 แกนชนิดแบน Listing E184802 -
GL-T11R ขั้วต่อ Safety Relay Listing E184802 -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ Listing E195940 -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
SL-V04L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 4 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V06L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 6 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V06LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 6 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V08H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 8 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V08L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 8 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V08LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 8 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V103F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 103 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V103FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 103 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V104H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 104 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V10L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 10 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V10LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 10 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V111F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 111 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V111FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 111 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V112H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 112 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V119F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 119 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V119FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 119 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V120H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 120 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V127F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 127 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V127FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 127 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V12H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 12 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V12HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 12 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V12L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 12 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V12LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 12 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V14L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 14 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V14LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 14 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V16H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 16 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V16HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 16 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V16L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 16 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V16LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 16 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V18L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 18 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V20H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 20 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V20HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 20 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V20L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 20 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V20LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 20 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V22L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 22 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V22LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 22 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V23F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 23 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V23FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 23 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V24H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 24 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V24HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 24 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V24L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 24 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V24LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 24 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V26L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 26 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V26LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 26 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V28H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 28 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V28HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 28 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V28L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 28 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V28LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 28 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V30L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 30 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V30LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 30 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V31F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 31 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V31FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 31 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V32H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 32 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V32HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 32 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V32L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 32 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V32LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 32 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V36H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 36 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V36HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 36 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V36L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 36 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V36LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 36 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V39F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 39 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V39FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 39 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V40H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 40 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V40HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 40 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V40L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 40 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V40LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 40 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V44H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 44 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V44HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 44 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V44L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 44 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V44LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 44 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V47F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 47 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V47FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 47 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V48H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 48 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V48HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 48 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V48L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 48 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V48LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 48 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V52H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 52 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V52HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 52 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V52L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 52 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V55F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 55 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V55FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 55 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V56H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 56 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V56HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 56 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V56L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 56 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V60H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 60 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V60HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 60 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V60L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 60 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V63F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 63 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V63FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 63 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V64H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 64 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V64HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 64 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V71F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 71 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V71FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 71 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V72H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 72 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V72HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 72 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V79F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 79 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V79FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 79 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V80H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 80 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V80HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 80 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V87F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 87 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V87FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 87 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V88H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 88 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V88HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 88 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V95F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 95 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V95FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 95 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V96H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 96 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-V96HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 96 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-T11R ขั้วต่อรีเลย์ Listing E184802 -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ Listing E195940 -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
SL-C08H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 8 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C08HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 8 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C08L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 8 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C10L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 10 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C12H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 12 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C12HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 12 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C16F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 16 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C16H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 16 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C16HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 16 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C18L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 18 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C20H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 20 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C20HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 20 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C20L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 20 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C24H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 24 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C24HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 24 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C28H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 28 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C28HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 28 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C32H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 32 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C32HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 32 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C36H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 36 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C36HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 36 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C40H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 40 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C40HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 40 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C44H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 44 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C44HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 44 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C48H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 48 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C48HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 48 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C52H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 52 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C56H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 56 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C60H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 60 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C60HG ยูนิตหลัก, ชนิดรองรับการใช้งานกับเครื่องกด, 60 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-C64H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 64 แกนลำแสง Listing E184802 -
SL-R11 ยูนิตควบคุมความปลอดภัย Listing E184802 -
SL-R11E ยูนิตควบคุมความปลอดภัย Listing E184802 -
SL-R11G ยูนิตควบคุมความปลอดภัย Listing E184802 -
SL-R12EX ยูนิตควบคุมการใช้งาน Listing E184802 -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ Listing E195940 -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย (Safety Laser Scanner)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
SZ-V04 ชนิดหลายฟังก์ชัน, มาตรฐาน Listing E322137 -
SZ-V04X ชนิดหลายฟังก์ชัน, กล้อง Listing E322137 -
SZ-V32 ชนิดหลายช่อง, มาตรฐาน Listing E322137 -
SZ-V32N ชนิดเครือข่าย, มาตรฐาน Listing E322137 -
SZ-V32NX ชนิดเครือข่าย, กล้อง Listing E322137 -
SZ-V32X ชนิดหลายช่อง, กล้อง Listing E322137 -
SZ-VSM หน่วยความจำระบบ Listing E322137 -
SZ-VU04 ยูนิตจอแสดงผล, ชนิดหลายฟังก์ชัน Listing E322137 -
SZ-VU32 ยูนิตจอแสดงผล, ชนิดหลายช่อง Listing E322137 -
SZ-VU32N ยูนิตจอแสดงผล, ชนิดเครือข่าย Listing E322137 -
SZ-VH1 หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน, ชนิดมาตรฐาน Listing E322137 -
SZ-VH1X หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน, ชนิดกล้อง Listing E322137 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
SZ-01S ยูนิตหลัก, ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป Listing E322137 -
SZ-04M ยูนิตหลัก, ชนิดหลายฟังก์ชัน Listing E322137 -
SZ-16V ยูนิตหลัก, ชนิดชุด (ช่อง) หลายพื้นที่ Listing E322137 -

ด้านบนสุดของหน้า

สวิตช์ประตูนิรภัย (Safety Door Switches)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
GS-M50N แรงยึด 500N ชุดขั้วต่อ เทอร์มินัล NPN Listing E301717 -
GS-M50P แรงยึด 500N ชุดขั้วต่อ เทอร์มินัล PNP Listing E301717 -
GS-M51N แรงยึด 500N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน NPN Listing E301717 -
GS-M51P แรงยึด 500N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน PNP Listing E301717 -
GS-M53P แรงยึด 500N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดฟังก์ชัน ขั้นสูง PNP Listing E301717 -
GS-M91N แรงยึด 900N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน NPN Listing E301717 -
GS-M91P แรงยึด 900N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน PNP Listing E301717 -
GS-M93P แรงยึด 900N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดฟังก์ชัน ขั้นสูง PNP Listing E301717 -
GS-ML51N รุ่นประตูบานเลื่อน แรงยึด 500N ชนิด คอนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน NPN Listing E301717 -
GS-ML51P รุ่นประตูบานเลื่อน แรงยึด 500N ชนิด คอนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน PNP Listing E301717 -
GS-ML53P รุ่นประตูบานเลื่อน แรงยึด 500N ชนิด คอนเนคเตอร์ M12 ชนิดฟังก์ชัน ขั้นสูง PNP Listing E301717 -
GS-T01 ยูนิตช่วยเดินสาย Listing E301717 -
GS-MA5M สำหรับ GS-M5 ระดับ การเข้ารหัส ต่ำ แอคทูเอเตอร์ Listing E301717 -
GS-MA5U สำหรับ GS-M5 ระดับ การเข้ารหัส สูง แอคทูเอเตอร์ Listing E301717 -
GS-MA9M สำหรับ GS-M9 ระดับ การเข้ารหัส ต่ำ แอคทูเอเตอร์ Listing E301717 -
GS-MA9U สำหรับ GS-M9 ระดับ การเข้ารหัส สูง แอคทูเอเตอร์ Listing E301717 -
GS-MAL5M สำหรับ GS-ML5 ระดับ การเข้ารหัส ต่ำ แอคทูเอเตอร์ Listing E301717 -
GS-MAL5U สำหรับ GS-ML5 ระดับ การเข้ารหัส สูง แอคทูเอเตอร์ Listing E301717 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
GS-10PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 Listing E301717 -
GS-11N10 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) Listing E301717 -
GS-11N5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) Listing E301717 -
GS-11P10 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) Listing E301717 -
GS-11P5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) Listing E301717 -
GS-11PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 Listing E301717 -
GS-13P5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) Listing E301717 -
GS-13PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 Listing E301717 -
GS-51N10 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) Listing E301717 -
GS-51N5 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) Listing E301717 -
GS-51P10 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) Listing E301717 -
GS-51P5 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) Listing E301717 -
GS-51PC ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 Listing E301717 -
GS-53PC ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 Listing E301717 -
GS-71N10 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) Listing E301717 -
GS-71N5 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) Listing E301717 -
GS-71P10 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) Listing E301717 -
GS-71P5 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) Listing E301717 -
GS-71PC ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 Listing E301717 -
GS-73PC ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 Listing E301717 -
GS-T01 ยูนิตช่วยเดินสาย Listing E301717 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดค่าอื่นๆ (Process Sensor)

เซนเซอร์วัดอัตราการไหล (Flow Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN Listing E222809 -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP Listing E222809 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
OP-87625 สายต่อ M8 แบบตรงยาว 2 ม. ชนิดมาตรฐาน Listing E353758 -
OP-87626 สายต่อ M8 แบบตรงยาว 10 ม. ชนิดมาตรฐาน Listing E353758 -
OP-87628 สายต่อ M8 แบบตรงยาว 2 ม. ชนิดกันน้ำมัน Listing E353758 -
OP-87629 สายต่อ M8 แบบตรงยาว 10 ม. ชนิดกันน้ำมัน Listing E353758 -
OP-88071 สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. Listing E353758 -
OP-88072 สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 5 ม. Listing E353758 -
OP-88075 สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. Listing E353758 -
OP-88076 สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 5 ม. Listing E353758 -
OP-88672 สายเคเบิลต่อขยาย M8-M8 PVC 10 ม. Listing E353758 -
OP-88673 สายเคเบิลต่อขยาย M8-M8 PVC 2 ม. Listing E353758 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
OP-87640 สายต่อ M12 รูปตัว L ชนิดกันน้ำมันขนาด 2 ม. Listing E353758 -
OP-87641 สายต่อ M12 รูปตัว L ยาว 10 ม. ชนิดกันน้ำมัน Listing E353758 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
OP-87636 สายต่อ M12 แบบตรงยาว 2 ม. ชนิดกันน้ำมัน Listing E353758 -
OP-87637 สายต่อ M12 แบบตรงยาว 10 ม. ชนิดกันน้ำมัน Listing E353758 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FD-M100AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 100 ลิตร/นาที, NPN Recognition E120439 -
FD-M100ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 100 ลิตร/นาที, PNP Recognition E120439 -
FD-M100AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 100 ลิตร/นาที, NPN Recognition E120439 -
FD-M100AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 100 ลิตร/นาที, PNP Recognition E120439 -
FD-M10AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 10 ลิตร/นาที, NPN Recognition E120439 -
FD-M10ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 10 ลิตร/นาที, PNP Recognition E120439 -
FD-M10AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 10 ลิตร/นาที, NPN Recognition E120439 -
FD-M10AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 10 ลิตร/นาที, PNP Recognition E120439 -
FD-M50AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 50 ลิตร/นาที, NPN Recognition E120439 -
FD-M50ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 50 ลิตร/นาที, PNP Recognition E120439 -
FD-M50AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 50 ลิตร/นาที, NPN Recognition E120439 -
FD-M50AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 50 ลิตร/นาที, PNP Recognition E120439 -
FD-M5AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 5 ลิตร/นาที, NPN Recognition E120439 -
FD-M5ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 5 ลิตร/นาที, PNP Recognition E120439 -
FD-M5AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 5 ลิตร/นาที, NPN Recognition E120439 -
FD-M5AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 5 ลิตร/นาที, PNP Recognition E120439 -
FD-MA1A เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, NPN Recognition E120439 -
FD-MA1AP เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, PNP Recognition E120439 -
FD-MA2A เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตขยาย, NPN Recognition E120439 -
FD-MA2AP เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตขยาย, PNP Recognition E120439 -
FD-MA5A เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN Recognition E120439 -
FD-MA5AP เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FD-V70A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, NPN Recognition E120439 -
FD-V70AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, PNP Recognition E120439 -
FD-V75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN Recognition E120439 -
FD-V75AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดแรงดัน (Pressure Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
OP-88067 สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 5 ม. Listing E353758 -
OP-88068 สายต่อ M12 รูปตัว L PUR ยาว 5 ม. Listing E353758 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
AP-V80W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, NPN Recognition E120439 -
AP-V80WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, PNP Recognition E120439 -
AP-V82W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN Recognition E120439 -
AP-V82WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP Recognition E120439 -
AP-V85P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP Recognition E120439 -
AP-V85W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, NPN Recognition E120439 -
AP-V85WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP Recognition E120439 -
AP-V87W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN Recognition E120439 -
AP-V87WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
AP-C30 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, NPN Recognition E120439 -
AP-C30W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-C30WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-C31W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-C31WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-C33W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN Recognition E120439 -
AP-C33WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP Recognition E120439 -
AP-C35 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 10 ถึง -10 kPa, NPN Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
AP-C40W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN Recognition E120439 -
AP-C40WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
AP-V41AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN Recognition E120439 -
AP-V41AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP Recognition E120439 -
AP-V42AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN Recognition E120439 -
AP-V42AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
AP-N10 Recognition E301717 -
AP-N10D Recognition E301717 -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN Listing E222809 -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP Listing E222809 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
AP-31 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-31A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-31K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-31KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-31P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-31Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-31ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-31ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-32 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-32A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-32K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-32KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-32P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-32Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-32ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-32ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-33 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN Recognition E120439 -
AP-33A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN Recognition E120439 -
AP-33K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN Recognition E120439 -
AP-33KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP Recognition E120439 -
AP-33P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP Recognition E120439 -
AP-33Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN Recognition E120439 -
AP-33ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN Recognition E120439 -
AP-33ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP Recognition E120439 -
AP-34 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-34A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-34K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-34KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-34P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP Recognition E120439 -
AP-34Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-34ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN Recognition E120439 -
AP-34ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
FT-50A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต Recognition E120439 -
FT-50AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP Recognition E120439 -
FT-50AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต Recognition E120439 -
FT-50AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP Recognition E120439 -
FT-55A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต Recognition E120439 -
FT-55AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP Recognition E120439 -
FT-55AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต Recognition E120439 -
FT-55AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP Recognition E120439 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Ionizer)

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Ionizer)

ชนิดพัดลม

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
OP-88020 อะแดปเตอร์ AC Listing E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดหัวฉีด / เฉพาะจุด

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
OP-88020 อะแดปเตอร์ AC Listing E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดปืน

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
OP-88020 อะแดปเตอร์ AC Listing E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

กล้องตรวจสอบชิ้นงาน (Vision Camera)

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -
CA-U5 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U5 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
CA-U4 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Listing E195940 -
CA-U4 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
IV-HG150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-HG300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-HG500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-HG500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-HG600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-H150MA ระยะใกล้, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-H2000MA ระยะไกล, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-H500CA ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-H500MA ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-G10 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตหลัก Recognition E301717 -
IV-G15 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตขยาย Recognition E301717 -
IV-HG10 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตหลัก Recognition E301717 -
IV-HG15 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตขยาย Recognition E301717 -
IV-150M เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง Listing E301717 -
IV-150MA เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-2000M เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง Listing E301717 -
IV-2000MA เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-500C เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง Listing E301717 -
IV-500CA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-500M เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง Listing E301717 -
IV-500MA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Listing E301717 -
IV-G150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-G300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-G500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-G500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-G600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ Recognition E301717 -
IV-M30 มอนิเตอร์อัจฉริยะ Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

อุปกรณ์ควบคุม (PLC)

PLC (รุ่นประสิทธิภาพสูง)

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
KV-8000 ยูนิต CPU Listing E207185 -
KV-B16RA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-B16RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-B16TA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-B16TC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-B16TCP ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-B16TD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-B16XA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด Listing E207185 -
KV-B16XC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด Listing E207185 -
KV-B8RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ) Listing E207185 -
KV-B8RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ) Listing E207185 -
KV-B8XTD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C16XTD คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C32TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-C32TD คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C32XA คอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32XC คอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32XTD คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C64TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-C64TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-C64TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-C64TD คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C64XA คอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-C64XB คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้ Listing E207185 -
KV-C64XC คอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-SIR32XT ยูนิต I/O ความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-N16ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16ET 0 16 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16EX ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ET 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8EX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย Listing E207185 -
KV-N8EXR ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด) Listing E207185 -
KV-N8EXT ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด) Listing E207185 -
KV-NC16ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-NC16ETE ยูนิตอินพุตขยาย เอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป Listing E207185 -
KV-NC16ETP ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ) Listing E207185 -
KV-NC16ETPE ยูนิตอินพุตขยาย เอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ส) ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป Listing E207185 -
KV-NC16EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 16 จุด อินพุต DC Listing E207185 -
KV-NC16EXE ยูนิตอินพุตขยาย อินพุต 16 จุด ชุดขั้วต่อ แบบยุโรป Listing E207185 -
KV-NC16EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์) Listing E207185 -
KV-NC32ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-NC32ETP ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ) Listing E207185 -
KV-NC32EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 32 จุด อินพุต DC Listing E207185 -
KV-NC32EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-NC8ER ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 8 จุด เอาต์พุตรีเลย์ Listing E207185 -
KV-AD40 ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-AD40G ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-AD40V ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-AM40V ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-DA40 ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-DA40V ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-SAD04 ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-SDA04 ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-TF40 ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-TP40 ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-N3AM ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง Listing E207185 -
KV-NC2DA ยูนิตแปลงค่า D/A (2 จุด) Listing E207185 -
KV-NC4AD ยูนิตแปลงค่า A/D ชนิด 4 จุด Listing E207185 -
KV-NC4TP ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ 4 ช่อง Listing E207185 -
KL-2TF ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง) Listing E207185 -
KL-DC1A ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC Listing E207185 -
KL-LC1 ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์ Listing E207185 -
KL-N20V ยูนิตหลัก KL Listing E207185 -
KL-WH1 ยูนิตการวัดกำลัง Listing E207185 -
KV-EP02 ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP® ได้ Listing E207185 -
KV-RC16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC16BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC16BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-RC32BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-RC32BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด Listing E207185 -
KV-RC4AD ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-RC4DA ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-RC8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-H20G Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว Listing E207185 -
KV-H20S Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) Listing E207185 -
KV-H40S Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) Listing E207185 -
KV-MC20V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน Listing E207185 -
KV-MC40V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน Listing E207185 -
KV-ML16V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน Listing E207185 -
KV-MX1 ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD Listing E207185 -
KV-SH04PL ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-XH04ML 4 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ Listing E207185 -
KV-XH16ML 16 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ Listing E207185 -
KV-SC20V ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง Listing E207185 -
KV-SSC02 ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-CL20 ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น Listing E207185 -
KV-DN20 ยูนิต DeviceNet® Listing E207185 -
KV-EP21V ยูนิต EtherNet/IP® Listing E207185 -
KV-FL20V ยูนิต FL-net Listing E207185 -
KV-L20V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม Listing E207185 -
KV-L21V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม Listing E207185 -
KV-LE20V ยูนิต Ethernet Listing E207185 -
KV-LE21V ยูนิต Ethernet Listing E207185 -
KV-LH20V ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร Listing E207185 -
KV-LM20V ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-LM21V ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์ Listing E207185 -
KV-XCM02 ยูนิตการสื่อสารกับฐานข้อมูล Listing E207185 -
KV-XD02 ยูนิตการใช้ข้อมูล Listing E207185 -
KV-XL202 Listing E207185 -
KV-XL402 Listing E207185 -
KV-XLE02 Listing E207185 -
KV-CA02 ยูนิตอินพุตกล้อง Listing E207185 -
KV-CA1H กล้องมาตรฐานขนาดกะทัดรัด Listing E207185 -
KV-CA1W กล้องความละเอียดสูง ที่มีมุมมองภาพกว้าง Listing E207185 -
KV-CAC1H กล้อง C-mount ความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-CAC1R กล้อง C-mount ความละเอียดสูง Listing E207185 -
KV-7000C Listing E207185 -
KV-EB1 ยูนิตต่อขยาย Listing E207185 -
KV-N1 ยูนิตแปลงค่าที่มียูนิตคอนเนคเตอร์ Listing E207185 -
KV-NC1 ยูนิตแปลงค่าที่มีชุดขั้วต่อเทอร์มินัล Listing E207185 -
KV-PU1 เครื่องจ่ายไฟ AC Listing E207185 -
KV-HTC1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2 Listing E207185 -
KV-HTC2 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII Listing E207185 -
KV-HTC3 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX Listing E207185 -
KV-HTC4 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A Listing E207185 -
KV-HTC5 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS Listing E207185 -
KV-HTC6 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC Listing E207185 -
KV-HTC7 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV Listing E207185 -
KV-HTC8 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV Listing E207185 -
KV-HTE1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส Listing E207185 -
NE-Q05 สวิตช์ Ethernet ที่ใช้กับ EtherNet/IP® ได้ Listing E207185 -
NE-Q05P สวิตช์ Ethernet ที่ใช้กับ EtherNet/IP® ได้ Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
KV-7300 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว Listing E207185 -
KV-7500 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP® ในตัว Listing E207185 -
KV-B16RA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-B16RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-B16TA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-B16TC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-B16TCP ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-B16TD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-B16XA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด Listing E207185 -
KV-B16XC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด Listing E207185 -
KV-B8RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ) Listing E207185 -
KV-B8XTD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C16XTD คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C32TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-C32TD คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C32XA คอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32XC คอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32XTD คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C64TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-C64TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-C64TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-C64TD คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C64XA คอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-C64XB คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้ Listing E207185 -
KV-C64XC คอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-SIR32XT ยูนิต I/O ความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-N16ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16ET 0 16 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16EX ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ET 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8EX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย Listing E207185 -
KV-N8EXR ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด) Listing E207185 -
KV-N8EXT ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด) Listing E207185 -
KV-NC16ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-NC16ETE ยูนิตอินพุตขยาย เอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป Listing E207185 -
KV-NC16ETP ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ) Listing E207185 -
KV-NC16ETPE ยูนิตอินพุตขยาย เอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ส) ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป Listing E207185 -
KV-NC16EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 16 จุด อินพุต DC Listing E207185 -
KV-NC16EXE ยูนิตอินพุตขยาย อินพุต 16 จุด ชุดขั้วต่อ แบบยุโรป Listing E207185 -
KV-NC16EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์) Listing E207185 -
KV-NC32ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-NC32ETP ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ) Listing E207185 -
KV-NC32EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 32 จุด อินพุต DC Listing E207185 -
KV-NC32EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-NC8ER ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 8 จุด เอาต์พุตรีเลย์ Listing E207185 -
KV-AD40 ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-AD40G ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-AD40V ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-AM40V ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-DA40 ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-DA40V ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-SAD04 ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-SDA04 ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-TF40 ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-TP40 ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-N3AM ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง Listing E207185 -
KV-NC2DA ยูนิตแปลงค่า D/A (2 จุด) Listing E207185 -
KV-NC4AD ยูนิตแปลงค่า A/D ชนิด 4 จุด Listing E207185 -
KV-NC4TP ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ 4 ช่อง Listing E207185 -
KL-2TF ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง) Listing E207185 -
KL-DC1A ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC Listing E207185 -
KL-LC1 ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์ Listing E207185 -
KL-N20V ยูนิตหลัก KL Listing E207185 -
KL-WH1 ยูนิตการวัดกำลัง Listing E207185 -
KV-EP02 ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP® ได้ Listing E207185 -
KV-RC16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC16BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC16BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-RC32BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-RC32BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด Listing E207185 -
KV-RC4AD ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-RC4DA ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-RC8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-H20G Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว Listing E207185 -
KV-H20S Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) Listing E207185 -
KV-H40S Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) Listing E207185 -
KV-MC20V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน Listing E207185 -
KV-MC40V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน Listing E207185 -
KV-ML16V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน Listing E207185 -
KV-MX1 ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD Listing E207185 -
KV-SH04PL ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-XH04ML 4 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ Listing E207185 -
KV-XH16ML 16 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ Listing E207185 -
KV-SC20V ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง Listing E207185 -
KV-SSC02 ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-CL20 ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น Listing E207185 -
KV-DN20 ยูนิต DeviceNet® Listing E207185 -
KV-EP21V ยูนิต EtherNet/IP® Listing E207185 -
KV-FL20V ยูนิต FL-net Listing E207185 -
KV-L20V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม Listing E207185 -
KV-L21V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม Listing E207185 -
KV-LE20V ยูนิต Ethernet Listing E207185 -
KV-LE21V ยูนิต Ethernet Listing E207185 -
KV-LH20V ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร Listing E207185 -
KV-LM20V ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-LM21V ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์ Listing E207185 -
KV-XCM02 ยูนิตการสื่อสารกับฐานข้อมูล Listing E207185 -
KV-XL202 Listing E207185 -
KV-XL402 Listing E207185 -
KV-XLE02 Listing E207185 -
KV-7000C Listing E207185 -
KV-EB1 ยูนิตต่อขยาย Listing E207185 -
KV-NC1 ยูนิตแปลงค่าที่มีชุดขั้วต่อเทอร์มินัล Listing E207185 -
KV-PU1 เครื่องจ่ายไฟ AC Listing E207185 -
KV-HTC1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2 Listing E207185 -
KV-HTC2 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII Listing E207185 -
KV-HTC3 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX Listing E207185 -
KV-HTC4 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A Listing E207185 -
KV-HTC5 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS Listing E207185 -
KV-HTC6 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC Listing E207185 -
KV-HTC7 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV Listing E207185 -
KV-HTC8 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV Listing E207185 -
KV-HTE1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
KV-1000 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว Listing E207185 -
KV-3000 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว Listing E207185 -
KV-5000 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต Ethernet ในตัว Listing E207185 -
KV-5500 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP® ในตัว Listing E207185 -
KV-700 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว Listing E207185 -
KV-B16RA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-B16RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-B16TA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-B16TC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-B16TCP ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-B16TD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-B16XA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด Listing E207185 -
KV-B16XC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด Listing E207185 -
KV-B8RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ) Listing E207185 -
KV-B8XTD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C16XTD คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C32TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-C32TD คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C32XA คอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32XC คอนเนคเตอร์ 32 จุด Listing E207185 -
KV-C32XTD คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C64TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-C64TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-C64TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-C64TD คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน Listing E207185 -
KV-C64XA คอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-C64XB คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้ Listing E207185 -
KV-C64XC คอนเนคเตอร์ 64 จุด Listing E207185 -
KV-N16ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16EX ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ET 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8EX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย Listing E207185 -
KV-N8EXR ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด) Listing E207185 -
KV-N8EXT ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด) Listing E207185 -
KV-NC32EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-AD40 ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-AD40G ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-AD40V ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-AM40V ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-DA40 ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-DA40V ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก Listing E207185 -
KV-TF40 ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-TP40 ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-N3AM ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง Listing E207185 -
KL-2TF ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง) Listing E207185 -
KL-DC1A ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC Listing E207185 -
KL-LC1 ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์ Listing E207185 -
KL-N20V ยูนิตหลัก KL Listing E207185 -
KL-WH1 ยูนิตการวัดกำลัง Listing E207185 -
KV-EP02 ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP® ได้ Listing E207185 -
KV-RC16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC16BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC16BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-RC32BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-RC32BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด Listing E207185 -
KV-RC4AD ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-RC4DA ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) Listing E207185 -
KV-RC8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-RC8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ Listing E207185 -
KV-H20G Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว Listing E207185 -
KV-H20S Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) Listing E207185 -
KV-H40S Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) Listing E207185 -
KV-MC20V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน Listing E207185 -
KV-MC40V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน Listing E207185 -
KV-ML16V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน Listing E207185 -
KV-MX1 ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD Listing E207185 -
KV-SC20V ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง Listing E207185 -
KV-CL20 ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น Listing E207185 -
KV-DN20 ยูนิต DeviceNet® Listing E207185 -
KV-EP21V ยูนิต EtherNet/IP® Listing E207185 -
KV-FL20V ยูนิต FL-net Listing E207185 -
KV-L20 ยูนิตการสื่อสารหลายหน่วย, 2 พอร์ต (เฉพาะสำหรับ KV-700) Listing E207185 -
KV-L20R ยูนิตการสื่อสารหลายหน่วย, 2 พอร์ต Listing E207185 -
KV-L20V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม Listing E207185 -
KV-L21V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม Listing E207185 -
KV-LE20V ยูนิต Ethernet Listing E207185 -
KV-LE21V ยูนิต Ethernet Listing E207185 -
KV-LH20V ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร Listing E207185 -
KV-LM20V ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง Listing E207185 -
KV-LM21V ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์ Listing E207185 -
KV-7000C Listing E207185 -
KV-EB1 ยูนิตต่อขยาย Listing E207185 -
KV-U7 เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีกระแสเอาต์พุต 1.8 A Listing E195940 -
KV-U7 เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีกระแสเอาต์พุต 1.8 A Recognition E242533 -
KV-BT1 ยูนิต Bluetooth Listing E207185 -
KV-D30 แผงควบคุมการทำงาน, จอแสดงผล 3 สี, 24 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรีส์ Listing E207185 -
KV-DR1 ยูนิตเอาต์พุตข้อผิดพลาด (เฉพาะสำหรับ KV5000/3000) Listing E207185 -
KV-HTC1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2 Listing E207185 -
KV-HTC2 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII Listing E207185 -
KV-HTC3 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX Listing E207185 -
KV-HTC4 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A Listing E207185 -
KV-HTC5 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS Listing E207185 -
KV-HTC6 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC Listing E207185 -
KV-HTC7 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV Listing E207185 -
KV-HTC8 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV Listing E207185 -
KV-HTE1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

PLC (รุ่นกะทัดรัด)

KV Nano

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
KV-N14AR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-N14AT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-N14ATP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-N14DR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-N14DT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-N14DTP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-N24AR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-N24AT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-N24ATP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-N24DR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-N24DT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-N24DTP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-N40AR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-N40AT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-N40ATP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-N40DR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-N40DT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-N40DTP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-N60AR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 36 จุด/เอาต์พุต 24 จุด, รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-N60AT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 36 จุด/เอาต์พุต 24 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-N60ATP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 36 จุด/เอาต์พุต 24 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) Listing E207185 -
KV-NC32T ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC 32 จุด, อินพุต 16 จุด/เอาต์พุต 16 จุด Listing E207185 -
KV-N16ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16ET 0 16 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N16EX ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ET 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู Listing E207185 -
KV-N8EX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย Listing E207185 -
KV-N8EXR ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด) Listing E207185 -
KV-N8EXT ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด) Listing E207185 -
KV-NC16ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-NC16ETE ยูนิตอินพุตขยาย เอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป Listing E207185 -
KV-NC16ETP ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ) Listing E207185 -
KV-NC16ETPE ยูนิตอินพุตขยาย เอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ส) ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป Listing E207185 -
KV-NC16EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 16 จุด อินพุต DC Listing E207185 -
KV-NC16EXE ยูนิตอินพุตขยาย อินพุต 16 จุด ชุดขั้วต่อ แบบยุโรป Listing E207185 -
KV-NC16EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์) Listing E207185 -
KV-NC32ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) Listing E207185 -
KV-NC32ETP ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ) Listing E207185 -
KV-NC32EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 32 จุด อินพุต DC Listing E207185 -
KV-NC32EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-NC8ER ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 8 จุด เอาต์พุตรีเลย์ Listing E207185 -
KV-N3AM ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง Listing E207185 -
KV-NC2DA ยูนิตแปลงค่า D/A (2 จุด) Listing E207185 -
KV-NC4AD ยูนิตแปลงค่า A/D ชนิด 4 จุด Listing E207185 -
KV-NC4TP ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ 4 ช่อง Listing E207185 -
KV-EP02 ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP® ได้ Listing E207185 -
KV-N10L คาสเซทขยายสำหรับหน้าต่างการเข้าใช้งาน RS-232C พอร์ต1 D-sub9 ขา Listing E207185 -
KV-N11L คาสเซทขยายสำหรับการสื่อสารแบบอนุกรม RS-422A/485 พอร์ต 1 0 Listing E207185 -
KV-N1AW คาสเซทขยายสำหรับหน้าต่างการเข้าใช้งาน Listing E207185 -
KV-NC10L อะแดปเตอร์แบบอนุกรม RS-232C Listing E207185 -
KV-NC1EP ยูนิต EtherNet/IP® Listing E207185 -
KV-NC20L อะแดปเตอร์แบบอนุกรม RS-232C/422A/485 Listing E207185 -
KV-N1 ยูนิตแปลงค่าที่มียูนิตคอนเนคเตอร์ Listing E207185 -
KV-NC1 ยูนิตแปลงค่าที่มีชุดขั้วต่อเทอร์มินัล Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

PLC ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัลอื่นๆ

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
KV-10AR ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 6 อินพุต และ 4 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-10AT ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 6 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-10DR ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 6 อินพุต และ 4 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-10DT ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 6 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-16AR ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-16AT ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-16ATP ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-16DR ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-16DT ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-16DTP ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-24AR แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุตและ 8 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-24AT แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-24ATP แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุต, 8 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-24DR แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-24DT แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-24DTP แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-40AR แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-40AT แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-40ATP แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-40DR แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-40DT แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-40DTP แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E16R 16 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E16T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E16TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E16X 16 อินพุต Recognition E207185 -
KV-E4R 4 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E4T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 4 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E4X 4 อินพุต Recognition E207185 -
KV-E4XR 4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E4XT 4 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E4XTP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E8R 8 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E8T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E8TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E8X 8 อินพุต Recognition E207185 -
KV-D20 แผงควบคุมการทำงาน สำหรับ KV ซีรีส์ Recognition E207185 -
KV-D30 แผงควบคุมการทำงาน, จอแสดงผล 3 สี, 24 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรีส์ Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
KV-P16R แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 รีเลย์เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-P16RL แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 รีเลย์เอาต์พุต, รวม KL Listing E207185 -
KV-P16T แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Listing E207185 -
KV-P16TL แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, รวม KL Listing E207185 -
KV-E16R 16 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E16T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E16TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E16X 16 อินพุต Recognition E207185 -
KV-E4R 4 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E4T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 4 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E4X 4 อินพุต Recognition E207185 -
KV-E4XR 4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E4XT 4 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E4XTP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E8R 8 รีเลย์เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E8T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E8TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต Recognition E207185 -
KV-E8X 8 อินพุต Recognition E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

HMI

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
VT5-W07 จอสัมผัสสี TFT แบบไวด์สกรีน 7 นิ้ว Listing E207185 -
VT5-W07M จอสัมผัสขาวดำ TFT แบบไวด์สกรีน 7 นิ้ว Listing E207185 -
VT5-W10 จอสัมผัสสี TFT แบบไวด์สกรีน 10 นิ้ว Listing E207185 -
VT5-WX12 จอสัมผัส 12 นิ้วพร้อม Windows® OS Listing E207185 -
VT5-WX15 จอสัมผัส 15 นิ้วพร้อม Windows® OS Listing E207185 -
VT5-X10 จอสัมผัสสี TFT 10 นิ้ว Listing E207185 -
VT5-X12 จอสัมผัสสี TFT 12 นิ้ว Listing E207185 -
VT5-X15 จอสัมผัสสี TFT 15 นิ้ว Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
VT3-Q5M จอสัมผัสขาวดำ QVGA STN 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC Listing E207185 -
VT3-Q5MA Listing E207185 -
VT3-Q5MW จอสัมผัสขาวดำ QVGA STN 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC Listing E207185 -
VT3-Q5MWA Listing E207185 -
VT3-Q5S จอสัมผัสสี QVGA STN 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC Listing E207185 -
VT3-Q5T จอสัมผัสสี QVGA TFT 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC Listing E207185 -
VT3-Q5TA Listing E207185 -
VT3-Q5TWA Listing E207185 -
VT3-S10 จอสัมผัสสี SVGA TFT ขนาด 10 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-S12 จอสัมผัสสี SVGA TFT ขนาด 12 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-S12D จอสัมผัสสี SVGA TFT 12 นิ้ว ชนิด DC Listing E207185 -
VT3-V10 จอสัมผัสสี TFT ขนาด 10 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-V10D จอสัมผัสสี VGA TFT 10 นิ้ว ชนิด DC Listing E207185 -
VT3-V7 จอสัมผัสสี VGA TFT 7 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-V8 จอสัมผัสสี VGA TFT 8 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-W4G จอสัมผัสขาวดำ STN (สีเขียว/สีส้ม/สีแดง) ชนิด RS-232C 4 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-W4GA จอสัมผัสขาวดำ STN (สีเขียว/สีส้ม/สีแดง) ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-W4M จอสัมผัสขาวดำ STN (สีขาว/สีชมพู/สีแดง) ชนิด RS-232C 4 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-W4MA จอสัมผัสขาวดำ STN (สีขาว/สีชมพู/สีแดง) ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-W4MT จอสัมผัสขาวดำ TFT (สีขาว/สีชมพู/สีแดง) ชนิด RS-232C 4 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-W4MTA จอสัมผัสขาวดำ TFT (สีขาว/สีชมพู/สีแดง) ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-W4T จอสัมผัสสี TFT ชนิด RS-232C 4 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-W4TA จอสัมผัสสี TFT ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-X15 จอสัมผัสสี XGA TFT 15 นิ้ว Listing E207185 -
VT3-X15D จอสัมผัสสี XGA TFT 15 นิ้ว ชนิด DC Listing E207185 -
VT2-E1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) Listing E207185 -
VT2-E2 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) Listing E207185 -
VT2-P1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) Listing E207185 -
VT2-P2 ยูนิตเครื่องพิมพ์ (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) Listing E207185 -
VT3-E3 ยูนิต Ethernet (สำหรับ VT3) Listing E207185 -
VT3-R1 ยูนิตเอาต์พุต RGB (สำหรับ VT3) Listing E207185 -
VT3-VD1 ยูนิตอินพุตวิดีโอ 1 ช่อง (สำหรับ VT3) Listing E207185 -
VT3-VD4 ยูนิตอินพุตวิดีโอ/RGB 4 ช่อง (สำหรับ VT3) Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
VT2-E1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) Listing E207185 -
VT2-E2 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) Listing E207185 -
VT2-P1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) Listing E207185 -
VT2-P2 ยูนิตเครื่องพิมพ์ (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซอร์โวมอเตอร์

เซอร์โวมอเตอร์ กระแสสลับ

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
SV-005L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 50 W) Listing E231699 -
SV-005L2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 50 W) Listing E231699 -
SV-005P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 50 W) Listing E231699 -
SV-005P2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 50 W) Listing E231699 -
SV-010L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 100 W) Listing E231699 -
SV-010L2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 100 W) Listing E231699 -
SV-010P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 100 W) Listing E231699 -
SV-010P2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 100 W) Listing E231699 -
SV-020L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 200 W) Listing E231699 -
SV-020L2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 200 W) Listing E231699 -
SV-020P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 200 W) Listing E231699 -
SV-020P2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 200 W) Listing E231699 -
SV-040L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 400 W) Listing E231699 -
SV-040L2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 400 W) Listing E231699 -
SV-040P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 400 W) Listing E231699 -
SV-040P2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 400 W) Listing E231699 -
SV-075L2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 750 W) Listing E231699 -
SV-075P2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 750 W) Listing E231699 -
SV-100L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1 kW) Listing E231699 -
SV-100P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1 kW) Listing E231699 -
SV-150L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1.5 kW) Listing E231699 -
SV-150P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1.5 kW) Listing E231699 -
SV-200L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 2 kW) Listing E231699 -
SV-200P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 2 kW) Listing E231699 -
SV-300L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 3 kW) Listing E231699 -
SV-300P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 3 kW) Listing E231699 -
SV-500L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 5 kW) Listing E231699 -
SV-500P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 5 kW) Listing E231699 -
SV-M005AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์ 50 W Recognition E223442 -
SV-M005AS แกนตรง, สัมบูรณ, 50 W Recognition E223442 -
SV-M005CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 50 W Recognition E223442 -
SV-M005CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 50 W Recognition E223442 -
SV-M010AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 100 W Recognition E223442 -
SV-M010AS แกนตรง, สัมบูรณ, 100 W Recognition E223442 -
SV-M010CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 100 W Recognition E223442 -
SV-M010CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 100 W Recognition E223442 -
SV-M020AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 200 W Recognition E223442 -
SV-M020AS แกนตรง, สัมบูรณ, 200 W Recognition E223442 -
SV-M020CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 200 W Recognition E223442 -
SV-M020CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 200 W Recognition E223442 -
SV-M040AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 400 W Recognition E223442 -
SV-M040AS แกนตรง, สัมบูรณ, 400 W Recognition E223442 -
SV-M040CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 400 W Recognition E223442 -
SV-M040CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 400 W Recognition E223442 -
SV-M075AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 750 W Recognition E223442 -
SV-M075AS แกนตรง, สัมบูรณ, 750 W Recognition E223442 -
SV-M075CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 750 W Recognition E223442 -
SV-M075CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 750 W Recognition E223442 -
SV-M100AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1 kW Recognition E223442 -
SV-M100AS แกนตรง, สัมบูรณ, 1 kW Recognition E223442 -
SV-M150AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1.5 kW Recognition E223442 -
SV-M150AS แกนตรง, สัมบูรณ, 1.5 kW Recognition E223442 -
SV-M200AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 2 kW Recognition E223442 -
SV-M200AS แกนตรง, สัมบูรณ, 2 kW Recognition E223442 -
SV-M300AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 3 kW Recognition E223442 -
SV-M300AS แกนตรง, สัมบูรณ, 3 kW Recognition E223442 -
SV-M500AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 5 kW Recognition E223442 -
SV-M500AS แกนตรง, สัมบูรณ, 5 kW Recognition E223442 -
SV-B005AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 50 W Recognition E223442 -
SV-B005AS แกนตรง, สัมบูรณ, 50 W Recognition E223442 -
SV-B005CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 50 W Recognition E223442 -
SV-B005CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 50 W Recognition E223442 -
SV-B010AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 100 W Recognition E223442 -
SV-B010AS แกนตรง, สัมบูรณ, 100 W Recognition E223442 -
SV-B010CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 100 W Recognition E223442 -
SV-B010CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 100 W Recognition E223442 -
SV-B020AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 200 W Recognition E223442 -
SV-B020AS แกนตรง, สัมบูรณ, 200 W Recognition E223442 -
SV-B020CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 200 W Recognition E223442 -
SV-B020CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 200 W Recognition E223442 -
SV-B040AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 400 W Recognition E223442 -
SV-B040AS แกนตรง, สัมบูรณ, 400 W Recognition E223442 -
SV-B040CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 400 W Recognition E223442 -
SV-B040CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 400 W Recognition E223442 -
SV-B075AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 750 W Recognition E223442 -
SV-B075AS แกนตรง, สัมบูรณ, 750 W Recognition E223442 -
SV-B075CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 750 W Recognition E223442 -
SV-B075CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 750 W Recognition E223442 -
SV-B100AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1 kW Recognition E223442 -
SV-B100AS แกนตรง, สัมบูรณ, 1 kW Recognition E223442 -
SV-B150AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1.5 kW Recognition E223442 -
SV-B150AS แกนตรง, สัมบูรณ, 1.5 kW Recognition E223442 -
SV-B200AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 2 kW Recognition E223442 -
SV-B200AS แกนตรง, สัมบูรณ, 2 kW Recognition E223442 -
SV-B300AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 3 kW Recognition E223442 -
SV-B300AS แกนตรง, สัมบูรณ, 3 kW Recognition E223442 -
SV-B500AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 5 kW Recognition E223442 -
SV-B500AS แกนตรง, สัมบูรณ, 5 kW Recognition E223442 -

ด้านบนสุดของหน้า

อุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ

แหล่งจ่ายไฟ

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
MS2-H100 กระแสเอาต์พุต 4.5 A, 100 W Listing E195940 -
MS2-H100 กระแสเอาต์พุต 4.5 A, 100 W Recognition E242533 -
MS2-H150 กระแสเอาต์พุต 6.5 A, 150 W Listing E195940 -
MS2-H150 กระแสเอาต์พุต 6.5 A, 150 W Recognition E242533 -
MS2-H300 กระแสเอาต์พุต 12.5 A, 300 W Listing E195940 -
MS2-H300 กระแสเอาต์พุต 12.5 A, 300 W Recognition E242533 -
MS2-H50 กระแสเอาต์พุต 2.1 A, 50 W Listing E195940 -
MS2-H50 กระแสเอาต์พุต 2.1 A, 50 W Recognition E242533 -
MS2-H75 กระแสเอาต์พุต 3.2 A, 75 W Listing E195940 -
MS2-H75 กระแสเอาต์พุต 3.2 A, 75 W Recognition E242533 -

ด้านบนสุดของหน้า

สวิตช์ Ethernet

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
NE-V08 8 พอร์ต Listing E195940 -
NE-Q05 สวิตช์ Ethernet ที่ใช้กับ EtherNet/IP® ได้ Listing E207185 -
NE-Q05P สวิตช์ Ethernet ที่ใช้กับ EtherNet/IP® ได้ Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

กล้องไมโครสโคป (Microscope)

ดิจิตอลไมโครสโคป

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
VHX-500FE ไมโครสโคปแบบดิจิตอล Listing E303317 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
SR-X100 เครื่องอ่านโค้ดขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง Listing E222809 -
SR-X100W เครื่องอ่านโค้ดขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง Listing E222809 -
SR-X300 เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI Listing E222809 -
SR-X300W เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI Listing E222809 -
OP-88678 สายเคเบิลควบคุม 2 ม. Listing E327254 -
OP-88679 สายเคเบิลควบคุม 5 ม. Listing E327254 -
OP-88680 สายเคเบิลควบคุม 10 ม. Listing E327254 -
OP-88681 สายเคเบิลควบคุม 2 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา Listing E327254 -
OP-88682 สายเคเบิลควบคุม 5 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา Listing E327254 -
OP-88683 สายเคเบิลควบคุม 10 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา Listing E327254 -
OP-88684 คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 2 ม. Listing E327254 -
OP-88685 คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 5 ม. Listing E327254 -
OP-88686 คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 10 ม. Listing E327254 -
OP-88687 คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 2 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา Listing E327254 -
OP-88688 คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 5 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา Listing E327254 -
OP-88689 คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 10 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา Listing E327254 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
SR-2000 เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D Listing E222809 -
SR-2000W เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D Listing E222809 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
N-L20 ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด Listing E222809 -
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet Listing E207185 -
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet Recognition E167973 -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C Listing E207185 -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C Recognition E167973 -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 Listing E207185 -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 Recognition E167973 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB Listing E207185 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB Recognition E167973 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
SR-600 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะใกล้ Listing E207185 -
SR-600 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะใกล้ Recognition E167973 -
SR-600HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง Listing E207185 -
SR-600HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง Recognition E167973 -
SR-610 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะกลาง Listing E207185 -
SR-610 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะกลาง Recognition E167973 -
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet Listing E207185 -
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet Recognition E167973 -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C Listing E207185 -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C Recognition E167973 -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 Listing E207185 -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 Recognition E167973 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB Listing E207185 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB Recognition E167973 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
BL-1300 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า Listing E207185 -
BL-1300 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า Recognition E167973 -
BL-1300HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านหน้า Listing E207185 -
BL-1300HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านหน้า Recognition E167973 -
BL-1301 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า Listing E207185 -
BL-1301 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า Recognition E167973 -
BL-1301HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านหน้า Listing E207185 -
BL-1301HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านหน้า Recognition E167973 -
BL-1350HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านข้าง Listing E207185 -
BL-1350HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านข้าง Recognition E167973 -
BL-1351HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านข้าง Listing E207185 -
BL-1351HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านข้าง Recognition E167973 -
BL-1370 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, ซิงเกิลด้านหน้า Listing E207185 -
BL-1370 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, ซิงเกิลด้านหน้า Recognition E167973 -
BL-1371 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, แรสเตอร์ด้านหน้า Listing E207185 -
BL-1371 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, แรสเตอร์ด้านหน้า Recognition E167973 -
N-L20 ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด Listing E222809 -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C Listing E207185 -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C Recognition E167973 -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 Listing E207185 -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 Recognition E167973 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB Listing E207185 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB Recognition E167973 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
BL-700 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิล Recognition E120439, E167973 -
BL-701 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ Recognition E120439, E167973 -
BL-740 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะกลาง, ซิงเกิล Recognition E120439, E167973 -
BL-741 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะกลาง, แรสเตอร์ Recognition E120439, E167973 -
BL-780 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะไกล, ซิงเกิล Recognition E120439, E167973 -
BL-781 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะไกล, แรสเตอร์ Recognition E120439, E167973 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
BL-600 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า Recognition E120439, E167973 -
BL-600HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านหน้า Recognition E120439, E167973 -
BL-601 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า Recognition E120439, E167973 -
BL-601HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านหน้า Recognition E120439, E167973 -
BL-650HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านข้าง Recognition E120439, E167973 -
BL-651HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านข้าง Recognition E120439, E167973 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
BL-180 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดด้านหน้า Recognition E120439, E167973 -
BL-185 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดด้านข้าง Recognition E120439, E167973 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
BL-U2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ (สำหรับ RS-232C) Recognition E120439 -
N-42 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ (สำหรับ RS-422A) Recognition E120439, E167973 -
N-48 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ (สำหรับ RS-485) Recognition E120439, E167973 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
DV-90NE คอนโทรลเลอร์ข้อมูลเลขรหัสอัตโนมัติ NPN Open Collector (รุ่นภาษาอังกฤษ) Listing E207185 -
DV-90PE คอนโทรลเลอร์ข้อมูลเลขรหัสอัตโนมัติ PNP Open Collector (รุ่นภาษาอังกฤษ) Listing E207185 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
N-400K RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ) Recognition E120439, E167973 ติดต่อเราเกี่ยวกับรุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL
N-410K RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ) Listing E207185 ติดต่อเราเกี่ยวกับรุ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
N-L20 ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด Listing E222809 -
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet Listing E207185 -
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet Recognition E167973 -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C Listing E207185 -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C Recognition E167973 -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 Listing E207185 -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 Recognition E167973 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB Listing E207185 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB Recognition E167973 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องสแกนชนิดมือถือ

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
HR-X100 เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ Listing E167973 -
HR-X100ESD เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ Listing E167973 -
HR-X100WB เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ รุ่นไร้สาย Listing E167973 -
HR-X300 เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ Listing E167973 -
HR-X300WB เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ รุ่นไร้สาย Listing E167973 -
HR-X500 เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ DPM Listing E167973 -
HR-X500WB เครื่องอ่านโค้ดอุตสาหกรรม แบบมือถือชนิดทนทานพิเศษ DPM รุ่นไร้สาย Listing E167973 -
HR-NU2 ยูนิตเครือข่าย Listing E167973 -
HR-L2 อะแดปเตอร์แปลง LAN Listing E167973 -
HR-R2 อะแดปเตอร์แปลง RS-232C Listing E167973 -
HR-B2 ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ Listing MH61022 -
HR-UC2 รุ่นไร้สาย แท่นชาร์จ Listing E167973 -
OP-88731 อะแดปเตอร์ AC Listing E201955 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
OP-88020 อะแดปเตอร์ AC Listing E242533 -
SR-B1 Listing MH61022 -

ด้านบนสุดของหน้า

<
รุ่น ชื่อรุ่น Listing / การอ่าน หมายเลขไฟล์ หมายเหตุ
HR-100 เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ Listing E167973 -
HR-100B เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ Listing E167973 -
HR-101 เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ Listing E167973 -
HR-101B เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ Listing E167973 -
HR-1C3RC สายเคเบิลสื่อสารสำหรับ HR-100 ซีรีส์, RS-232C, ชนิดขด, 3 ม. Listing E167973 -
HR-B1 Listing MH61022 -
HR-PU1 แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ