คอนเนคเตอร์แปลงสำหรับสายอีเธอร์เน็ต (M12 X8pin-D4pin ตัวเมีย) OP-88633

OP-88633 - คอนเนคเตอร์แปลงสำหรับสายอีเธอร์เน็ต (M12 X8pin-D4pin ตัวเมีย)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ