ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงพิเศษ

XG-7000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง CA-CH3R

CA-CH3R - สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

รุ่นอื่นๆ