เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต / เครื่องวัดประจุไฟฟ้า

เซนเซอร์ไฟฟ้าสถิตที่สามารถวัดประจุไฟฟ้าสถิตเพื่อระบุและวิเคราะห์ตำแหน่งที่ไฟฟ้าสถิตก่อตัวขึ้นได้อย่างแม่นยำ ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์การกำจัดไฟฟ้าสถิต ซึ่งมีให้เลือกทั้งชนิดมือถือที่สามารถวัดได้เกือบทุกที่ และชนิดอินไลน์ที่สามารถวัดประจุไฟฟ้าสถิตของชิ้นงานในสายการผลิตได้

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์

SK ซีรีส์ - เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต

SK ซีรีส์ ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เกิดข้อบกพร่องโดยมีสาเหตุจากไฟฟ้าสถิตหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ SKสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ ทำให้ผู้ใช้ได้รู้ว่าเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่

แคตตาล็อก ขอราคา