หัวเซนเซอร์ SK-050

SK-050 - หัวเซนเซอร์

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

SK-050

Charge potential measurement

Measurement mode

โหมดความแม่นยำสูง, โหมดพิสัยกว้าง

Reference distance

High-precision mode

25 mm

Wide-range mode

100 mm

Measuring distance

High-precision mode

5 ถึง 50 mm

Wide-range mode

60 ถึง 120 mm

Measuring range

High-precision mode

±2kV*1

Wide-range mode

±50kV*1

Measuring accuracy

High-precision mode

±10V

Wide-range mode

±100 V*2*3

Sampling cycle

ประมาณ 1.4 ms

Temperature measurement

Measuring range

0 ถึง +50°C

Measuring accuracy

±1°C*4

Display resolution

0.1°C

Sampling cycle

1 s

Humidity measurement

Measuring range

10 ถึง 85% RH

Measuring accuracy

±5% RH*4

Display resolution

0.1% RH

Sampling cycle

1 s

Charge monitor function

Ion balance measuring mode

±1 kV*5

Ion balance measuring mode

Measured voltage display resolution

±10 V*6*7

1 V*5

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

Body case : PC, Metal parts : SUS, Cable : PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 35 กรัม

*1 If the distance to the sensing target is shorter than the reference distance, even if the conditions are within the measurable range, measurement cannot be performed up to the upper limit of the measuring range.
*2 Within ±100 V when using high-precision mode; within ±1 kV when using wide-range mode. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value). Values are obtained from a mean of 256 measurements.
*3 Measuring accuracy is satisfied in the range of ±30 kV.
*4 25°C, 50% RH.
*5 ต้องมี OP-87934
*6 OP-87934 is required.
*7 Within ±100 V. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value).

รุ่นอื่นๆ