พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงที่ติดตั้งได้อย่างอิสระ

SJ-F300 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงที่ติดตั้งได้อย่างอิสระ SJ-F300 ซีรีส์

19 ผลิตภัณฑ์

SJ-F031 - ยูนิตหลักชนิดพัดลม, แบบกว้าง

SJ-F031

ยูนิตหลักชนิดพัดลม, แบบกว้าง

SJ-F036 - ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วสูง

SJ-F036

ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วสูง

SJ-F300 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดพัดลม

SJ-F300

แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดพัดลม

SJ-F030 - ยูนิตหลักชนิดพัดลม, แบบกว้าง

SJ-F030

ยูนิตหลักชนิดพัดลม, แบบกว้าง

SJ-F035 - ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วสูง

SJ-F035

ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วสูง

SJ-C02P - สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับพัดลม) 0.2 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C02P

สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับพัดลม) 0.2 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C10J - สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับคอนโทรลเลอร์) 10 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C10J

สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับคอนโทรลเลอร์) 10 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C10P - สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับพัดลม) 10 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C10P

สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับพัดลม) 10 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C2J - สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับคอนโทรลเลอร์) 2 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C2J

สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับคอนโทรลเลอร์) 2 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C2P - สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับพัดลม) 2 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C2P

สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับพัดลม) 2 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C5J - สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับพัดลม) 5 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C5J

สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับพัดลม) 5 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C5P - สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับพัดลม) 5 ม. สำหรับ SJ-F300

SJ-C5P

สายเคเบิลต่อขยาย (ระหว่างพัดลมกับพัดลม) 5 ม. สำหรับ SJ-F300

OP-51407 - ชุดอิเล็กโทรดสำรอง

OP-51407

ชุดอิเล็กโทรดสำรอง

OP-84374 - ตัวยึดหัวสำหรับ SJ-F300

OP-84374

ตัวยึดหัวสำหรับ SJ-F300

SJ-U1 - อะแดปเตอร์ AC ยกเลิกการผลิต

SJ-U1

อะแดปเตอร์ AC

SJ-U2 - อะแดปเตอร์ AC ยกเลิกการผลิต

SJ-U2

อะแดปเตอร์ AC