ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กความเที่ยงตรงสูง GT2-P12KF

GT2-P12KF - ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กความเที่ยงตรงสูง

  • CE Marking

รุ่นอื่นๆ