1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
  4. PLC (ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล / ชนิดคอนเนคเตอร์)
  5. ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม
  6. รุ่น
  7. ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต

ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุมKV-P ซีรีส์

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต

KV-E4XTP

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)