รุ่น ยูนิตการสื่อสาร N-R2/R4/UB/L20 ซีรีส์

5 ผลิตภัณฑ์

N-L20 - ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด

N-L20

ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด

N-L1 - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet ยกเลิกการผลิต

N-L1

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet

N-R2 - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C

N-R2

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C

N-R4 - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485

N-R4

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485

N-UB - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB

N-UB

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB

SR-H5W - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า ยกเลิกการผลิต

SR-H5W

ซอฟต์แวร์ตั้งค่า

SR-H6W - ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator) ยกเลิกการผลิต

SR-H6W

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator)

NX-CD2M - คอนโทรลเลอร์เครือข่าย สายเคเบิลสำหรับแปลงคอนเนคเตอร์แบบกลม 1 ม.

NX-CD2M

คอนโทรลเลอร์เครือข่าย สายเคเบิลสำหรับแปลงคอนเนคเตอร์แบบกลม 1 ม.