ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่น
  7. ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้KV-7000 ซีรีส์

ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง

KV-N3AM

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-N3AM

การแปลงค่า

การแปลง A/D , การแปลง D/A

จุด

การแปลง A/D : 2 (ปลายด้านเดียว) , การแปลง D/A : 1

ความเร็วในการแปลงค่า

80 µs/ช่อง*1

ความเที่ยงตรง ของการแปลงค่า

แรงดันไฟฟ้า

ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

กระแสไฟ

ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.4% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.6% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

มีการชดเชยอุณหภูมิ

การแปลง A/D : ±0.4% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), การแปลง D/A : ±0.3% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 25°C ±5°C), ±0.5% ของ F.S. (ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 55°C)

ความต้านทานอินพุต

แรงดันไฟฟ้า

การแปลง A/D : 5MΩ

กระแสไฟ

การแปลง A/D : 250MΩ

อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์

แรงดันไฟฟ้า

การแปลง A/D : ±15V

กระแสไฟ

การแปลง A/D : ±30mA

วิธีการแยก

ระหว่างอินพุตแบบอะนาล็อก

มีการกั้นแยก (โฟโตคับเปลอร์, ทรานสฟอร์มเมอร์)

ยูนิตการแปลงค่า A/D และ D/A

วิธีการแยก

ระหว่างอินพุตกับเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

ไม่มีการกั้นแยก

วิธีการแยก

ระหว่าง Channel อินพุตแบบอะนาล็อก

การแปลง A/D : ไม่มีการกั้นแยก

ความต้านทานการโหลดตำสุด

แรงดันไฟฟ้า

การแปลง D/A : 1kΩ

ความต้านทานการโหลดสูงสุด

กระแสไฟ

การแปลง D/A : 600kΩ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

120mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

200 กรัม

*1 เมื่อใช้การชดเชยความผันแปรของอุณหภูมิ จะมีการเพิ่มเวลาการชดเชยความผันแปรของอุณหภูมิ 80 µs ไม่ว่าจะใช้กี่ช่องก็ตาม

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)