รุ่น คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดสำหรับ BL ซีรีส์ N-400 ซีรีส์

1 ผลิตภัณฑ์

N-400K - RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ) ยกเลิกการผลิต

N-400K

RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ)

N-410K - RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ)

N-410K

RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ)