รุ่นที่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการรับรองผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE เมื่อติดบนผลิตภัณฑ์ จะแสดงให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมดตามที่บัญญัติไว้โดยบทบัญญัติแห่งอียู ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้สามารถแจกจ่ายได้อย่างเสรีภายในตลาดอียู

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2024

เซนเซอร์ (Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ (Photoelectric Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-X100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X100C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X100CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X250C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X250CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-X50C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-X50CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-XN11N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก NPN -
LR-XN11P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก PNP -
LR-XN12N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย NPN -
LR-XN12P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP -
LR-XN10 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย -
LR-XN11C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก -
LR-XH100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH100(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -
LR-XH250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH250(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -
LR-XH50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH50(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-ZB100C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. -
LR-ZB100P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. -
LR-ZB240CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. -
LR-ZB250AN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250AP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB90CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. -
LR-ZH490CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. -
LR-ZH500CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. -
LR-ZH500CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. -
LR-ZH500N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. -
LR-ZH500P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PR-F51C3PD ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. -
PR-F51C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. -
PR-F51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. -
PR-F51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. -
PR-F51N1 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. -
PR-F51N3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. -
PR-F51P3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. -
PR-FB15C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. -
PR-FB15CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. -
PR-FB15CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. -
PR-FB15N1 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. -
PR-FB15N3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. -
PR-FB15P3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. -
PR-FB30C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. -
PR-FB30CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. -
PR-FB30CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. -
PR-FB30N1 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. -
PR-FB30N3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. -
PR-FB30P3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. -
PR-M51C3PD ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. -
PR-M51C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. -
PR-M51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. -
PR-M51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. -
PR-M51N1 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. -
PR-M51N3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. -
PR-M51P3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. -
PR-MB15C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. -
PR-MB15CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. -
PR-MB15CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. -
PR-MB15N1 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. -
PR-MB15N3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. -
PR-MB15P3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. -
PR-MB30CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 30 มม. -
PR-MB30CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 30 มม. -
PR-MB30N1 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. -
PR-MB30N3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. -
PR-MB30P3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PZ-G101B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G101CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G101CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G101CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G101EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G101EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G101N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G101P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G102B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G102CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G102CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G102CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G102EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G102EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G102N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G102P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G41B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G41CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G41CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G41CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G41EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G41EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G41N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G41P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G42B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G42CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G42CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G42CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G42EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G42EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G42N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G42P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G51B ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G51CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G51EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G51EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G51N ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G51P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G52B ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G52CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G52CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G52CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G52EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G52EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G52N ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G52P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G61B ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G61CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN + PNP -
PZ-G61CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G61CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G61EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G61EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G61N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G61P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G62B ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G62CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G62CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G62CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G62EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G62EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G62N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G62P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PZ-M11 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M11P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M12 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M12P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M13 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M13P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M15 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M31 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M31P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M32 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M32P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M33 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M33P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M35 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M35P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M51 ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M51P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M51R ตัวรับ PZ-M51 -
PZ-M51T ตัวส่ง PZ-M51 -
PZ-M52 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M52P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M53 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M53P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M61 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M61P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M62 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M62P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M63 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M63P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M65 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M71 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M71P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M72 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M72P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M73 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M73P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M75 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V11 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V11P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V12 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V12P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V13 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V13P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V15 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V31 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V31P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V32 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V32P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V33 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V33P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V35 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V35P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V71 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V71P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V72 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V72P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V73 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V73P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V75 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-N10 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child -
PS-N11CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN -
PS-N11CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
PS-N11N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
PS-N11P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
PS-N12CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN -
PS-N12CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
PS-N12N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
PS-N12P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว -
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ -
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PX-10 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสาย, NPN -
PX-10C แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN -
PX-10CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP -
PX-10P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสาย, PNP -
PX-H61 หัวเซนเซอร์ตัวรับ -
PX-H61G หัวเซนเซอร์ตัวรับ -
PX-H71 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง -
PX-H71G หัวเซนเซอร์ตัวส่ง -
PX-H71TZ หัวเซนเซอร์ตัวส่ง -
PX-H72 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง -
PX-H72G หัวเซนเซอร์ตัวส่ง -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-T0 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child -
PS-T1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
PS-T1P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
PS-T2 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
PS-T2P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว -
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ -
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-25 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN -
PS-X28 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN -
PS2-61 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN -
PS2-61P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, PNP -
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว -
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ -
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-58R เซนเซอร์โตอิเล็กทริค หัว -
PS-58T เซนเซอร์โตอิเล็กทริค หัว -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์ตรวจจับสี

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-W500 ชนิดสายเคเบิล -
LR-W500C คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด -
LR-W70 ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. -
LR-W70C ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา -
LR-WF10 ชนิดไฟเบอร์, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. -
LR-WF10C ชนิดไฟเบอร์, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CZ-V21A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
CZ-V21AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
CZ-V22A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
CZ-V22AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
CZ-H32 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ปรับลำแสงได้ -
CZ-H35S หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ที่มีการกำจัดแสงสะท้อน -
CZ-H37S หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ที่มีการกำจัดแสงสะท้อน, ลำแสงขนาดเล็ก -
CZ-H52 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับสารฟอสฟอรัส -
CZ-H72 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจสอบความมันเงา -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CZ-K1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
CZ-K1P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
CZ-V1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ (Fiber Optic Sensor)

ไฟเบอร์ยูนิต

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

แอมพลิฟายเออร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-N40 ยูนิตขยาย (ชนิด Zero line) -
FS-N41C ยูนิตหลัก (ชนิดคอนเนคเตอร์ M8) -
FS-N41N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN -
FS-N41P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP -
FS-N42N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN -
FS-N42P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP -
FS-N43N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN -
FS-N43P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP -
FS-N44N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN -
FS-N44P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-N10 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child -
FS-N11CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN -
FS-N11CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
FS-N11MN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-N11N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-N11P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-N12CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN -
FS-N12CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
FS-N12N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-N12P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-N13CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
FS-N13N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-N13P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-N14CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
FS-N14N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-N14P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-N15CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, NPN -
FS-N15CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, PNP -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-V30 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child, NPN -
FS-V31 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V31C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V31CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V31M ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V31P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V32 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V32C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN -
FS-V32CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
FS-V32P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-V33 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V33C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V33CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V33P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V34 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V34C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN -
FS-V34CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
FS-V34P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-V20R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child, NPN -
FS-V21 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V21G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V21R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V21RM ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V21RP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V21X ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V22 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V22G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V22R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V22RP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-V22X ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-RS1 ยูนิตปิดท้ายการสื่อสาร -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-V10 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child -
FS-V11 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V11P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V12 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V12P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-M0 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Zero-line Child -
FS-M1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-M1H ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-M1P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-M2 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-M2P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-T0 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child -
FS-T1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-T1G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-T1P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-T2 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-T2P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-V1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V1P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS2-60 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN -
FS2-60G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN -
FS2-60P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP -
FS2-62 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN -
FS2-62P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP -
FS2-65 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN -
FS2-65P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์เซนเซอร์ (Laser Sensor)

เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับแบบระยะทาง

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-X100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X100C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X100CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X250C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X250CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-X50C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-X50CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-XN11N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก NPN -
LR-XN11P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก PNP -
LR-XN12N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย NPN -
LR-XN12P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP -
LR-XN10 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย -
LR-XN11C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก -
LR-XH100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH100(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -
LR-XH250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH250(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -
LR-XH50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH50(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-ZB100C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. -
LR-ZB100P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. -
LR-ZB240CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. -
LR-ZB250AN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250AP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB90CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. -
LR-ZH490CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. -
LR-ZH500CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. -
LR-ZH500CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. -
LR-ZH500N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. -
LR-ZH500P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GV-21 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
GV-21P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
GV-22 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
GV-22P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
GV-H1000 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ -
GV-H1000L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ -
GV-H130 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง -
GV-H130L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง -
GV-H45 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้ -
GV-H450 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล -
GV-H450L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล -
GV-H45L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้ -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับจากความเข้มแสงที่ได้รับ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LV-N10 แอมพลิฟายเออร์, Zero line, ยูนิตขยาย -
LV-N11CN แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, NPN -
LV-N11CP แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, PNP -
LV-N11MN แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN -
LV-N11N แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN -
LV-N11P แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, PNP -
LV-N12CN แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, NPN -
LV-N12CP แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, PNP -
LV-N12N แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, NPN -
LV-N12P แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, PNP -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
LV-NH100 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง -
LV-NH110 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, กำลังแรงสูง -
LV-NH300 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง -
LV-NH32 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ปรับขนาดลำแสงได้ -
LV-NH35 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, โคแอกเซียล (Coaxial) ลำแสงตรง -
LV-NH37 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ลำแสงขนาดเล็กพิเศษ -
LV-NH42 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล -
LV-NH47 -
LV-NH62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อนแบบตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ลำแสงขนาดเล็ก -
LV-NH64 -
LV-NH65 -
LV-NH67 -
LV-S31 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้ -
LV-S41 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก -
LV-S41L ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง -
LV-S61 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก -
LV-S62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน -
LV-S63 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล -
LV-S63(5M) LV-S63 สั่งทำพิเศษ -
LV-S71 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน -
LV-S72 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit) -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LV-11A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-11SA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-11SAP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
LV-11SB แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-11SBP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
LV-12SA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
LV-12SAP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
LV-12SB แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
LV-12SBP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
LV-S31 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้ -
LV-S41 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก -
LV-S41L ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง -
LV-S61 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก -
LV-S62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน -
LV-S63 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล -
LV-S63(5M) LV-S63 สั่งทำพิเศษ -
LV-S71 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน -
LV-S72 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit) -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LV-11A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-20A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child -
LV-21A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-21AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
LV-22A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
LV-22AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
LV-51M แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-51MP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
LV-52 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
LV-52P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
LV-H100 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม. -
LV-H110 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กำลังแรงสูง, กว้าง 10 มม. -
LV-H300 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 30 มม. -
LV-H32 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, ปรับลำแสงได้ -
LV-H35 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, โครงสร้างโคแอกเชียล -
LV-H35F หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, IP67 -
LV-H37 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, เฉพาะจุดละเอียดประมาณ f50 มม. -
LV-H41 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล -
LV-H42 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล -
LV-H47 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่จำกัด -
LV-H51 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye -
LV-H52 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye -
LV-H62 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, มาตรฐาน -
LV-H62F หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, IP67 -
LV-H64 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล -
LV-H65 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่กว้าง -
LV-H67 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, ระยะไกล, ถึง 50 ม. -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรีส์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IA-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
IA-030 หัวเซนเซอร์ -
IA-065 หัวเซนเซอร์ -
IA-100 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EV-108M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M8 -
EV-108MC ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M8 -
EV-108MSO(2091) EV-108M สั่งทำพิเศษ -
EV-112M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12 -
EV-112MC ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12 -
EV-112MSO(2062) EV-112M สั่งทำพิเศษ -
EV-112U ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M12 -
EV-112UC ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M12 -
EV-112USO(2065) EV-112U สั่งทำพิเศษ -
EV-118M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18 -
EV-118MC ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18 -
EV-118MSO(2063) EV-118M สั่งทำพิเศษ -
EV-118U ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M18 -
EV-118UC ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M18 -
EV-118USO(2066) EV-118U สั่งทำพิเศษ -
EV-130U ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M30 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EZ-12M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12, NPN -
EZ-18M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18, NPN -
EZ-18T ยูนิตหลัก, ชนิดแบนเรียบ, NPN -
EZ-30M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M30, NPN -
EZ-8M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M8, NPN -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EV-112F ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12 -
EV-112FSO(2073) EV-112F สั่งทำพิเศษ -
EV-118F ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18 -
EV-118FSO(2074) EV-118F สั่งทำพิเศษ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EM-005 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M5, NPN -
EM-005P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M5, PNP -
EM-010 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, NPN -
EM-010A ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, NPN -
EM-010B ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, NPN -
EM-010P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, PNP -
EM-014 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M14, NPN -
EM-014P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M14, PNP -
EM-030 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f3, NPN -
EM-030P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f3, PNP -
EM-038 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f3.8, NPN -
EM-038P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f3.8, PNP -
EM-054 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, NPN -
EM-054A ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, NPN -
EM-054B ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, NPN -
EM-054P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, PNP -
EM-080 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, NPN -
EM-080A ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, NPN -
EM-080B ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, NPN -
EM-080P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
ES-32DC แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN -
ES-M1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
ES-M1P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
ES-M2 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
ES-M2P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
ES-X38 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN -
EH-108 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M8 -
EH-110 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M10 -
EH-110S หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M10, ท่อสแตนเลสสตีล -
EH-114 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M14 -
EH-290 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f90 -
EH-302 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f2.8 -
EH-303A หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f3.8 -
EH-305 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f5.4 -
EH-305S หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f5.4, ท่อสแตนเลสสตีล -
EH-308 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f8 -
EH-308S หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f8, ท่อสแตนเลสสตีล -
EH-402 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f2.8 -
EH-416 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f14.5 -
EH-422 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f22 -
EH-430 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f30 -
EH-440 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f40 -
EH-605 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, แบบบาง -
EH-614A หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, แบบบาง -
EH-910 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f10, Fluoroplastic -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-V01E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V01P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V02E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V02P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V05E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V10E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V10P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V64E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-110V หัวเซนเซอร์ -
EX-305V หัวเซนเซอร์ -
EX-416V หัวเซนเซอร์ -
EX-422V หัวเซนเซอร์ -
EX-614V หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-008 หัวเซนเซอร์ -
EX-016 หัวเซนเซอร์ -
EX-022 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-201 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-202 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-205 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-210 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-110 หัวเซนเซอร์ -
EX-305 หัวเซนเซอร์ -
EX-416 หัวเซนเซอร์ -
EX-422 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EG-520 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EG-530 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EG-547W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
SH-108 หัวเซนเซอร์ -
SH-110 หัวเซนเซอร์ -
SH-114 หัวเซนเซอร์ -
SH-290 หัวเซนเซอร์ -
SH-302 หัวเซนเซอร์ -
SH-303A หัวเซนเซอร์ -
SH-305 หัวเซนเซอร์ -
SH-308 หัวเซนเซอร์ -
SH-416 หัวเซนเซอร์ -
SH-422 หัวเซนเซอร์ -
SH-430 หัวเซนเซอร์ -
SH-440 หัวเซนเซอร์ -
SH-614A หัวเซนเซอร์ -
SH-809 หัวเซนเซอร์ -
SH-816 หัวเซนเซอร์ -
SH-822 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

โพสิชันนิ่งเซนเซอร์ (Positioning Sensor)

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรีส์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IA-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
IA-030 หัวเซนเซอร์ -
IA-065 หัวเซนเซอร์ -
IA-100 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์ LVDT / แบบสัมผัส

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT2-P12 หัวเซนเซอร์สำหรับใช้งานทั่วไปชนิดปากกา -
GT2-P12F ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กใช้งานทั่วไป -
GT2-P12K หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูงชนิดปากกา -
GT2-P12KF ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กความเที่ยงตรงสูง -
GT2-P12KL ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-P12L ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-PA12 ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป -
GT2-PA12K ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง -
GT2-PA12KL ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความแม่นยำสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-PA12L ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-S1 หัวเซนเซอร์: ชนิดดินสอระยะใกล้ -
GT2-S5 หัวเซนเซอร์: ชนิดดินสอระยะใกล้ -
GT2-A12 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12KL หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A32 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A50 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-H12 หัวเซนเซอร์ -
GT2-H12F หัวเซนเซอร์รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง -
GT2-H12KF หัวเซนเซอร์ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12KL หัวเซนเซอร์, ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H12KLF หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H12LF หัวเซนเซอร์ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H32 หัวเซนเซอร์ -
GT2-H32L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H50 หัวเซนเซอร์ -
GT2-100N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ -
GT2-100P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ -
GT2-500 ยูนิตหลักของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว -
GT2-550 ยูนิตขยายของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว -
GT2-71CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN -
GT2-71CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP -
GT2-71D แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบพัลส์ -
GT2-71MCN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก NPN -
GT2-71MCP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก PNP -
GT2-71N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT2-71P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT2-72CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN -
GT2-72CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP -
GT2-72N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT2-72P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT2-75N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT2-75P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT2-76N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT2-76P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT2-E3N บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100N -
GT2-E3P บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100P -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT-71A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT-71AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT-72A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT-72AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT-75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT-75AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT-76A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT-76AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT-A10 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT-A22 หัวเซนเซอร์ -
GT-H10 หัวเซนเซอร์ -
GT-H10L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT-H22 หัวเซนเซอร์ -
GT-H22L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IG-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IG-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IG-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IG-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IG-010 หัวเซนเซอร์ -
IG-028 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IB-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IB-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IB-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IB-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IB-01 หัวเซนเซอร์ -
IB-05 หัวเซนเซอร์ -
IB-10 หัวเซนเซอร์ -
IB-30 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

อัลตราโซนิคเซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FW-V20 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FW-V20P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FW-V25 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FW-V25P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FW-H02 หัวเซนเซอร์ -
FW-H07 หัวเซนเซอร์ -
FW-H10R หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
UD-300 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
UD-310 หัวเซนเซอร์ -
UD-320 หัวเซนเซอร์ -
UD-360 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV3-500CA กล้องอัจฉริยะ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV3-500MA กล้องอัจฉริยะ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-600CA กล้องอัจฉริยะ รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV3-600MA กล้องอัจฉริยะ รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-G120 แอมพลิฟายเออร์เซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด -
IV3-G500CA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV3-G500MA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-G600CA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV3-G600MA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-CP50 แผงควบคุม -
IV3-L5C ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-L5M ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-L6C ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-L6M ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-LG5C ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -
IV3-LG5M ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -
IV3-LG6C ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -
IV3-LG6M ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -
IV3-MSD8G Micro SD, 8 GB -
KV-M4G การ์ด SD, 4 GB -
OP-88631 -
OP-88632 -
OP-88633 คอนเนคเตอร์แปลงสำหรับสายอีเธอร์เน็ต (M12 X8pin-D4pin ตัวเมีย) -
OP-88648 หัวเซนเซอร์ ไปยังสายเคเบิล แอมพลิฟายเออร์ 2 ม. -
OP-88649 หัวเซนเซอร์ ไปยังสายเคเบิล แอมพลิฟายเออร์ 5 ม. -
OP-88650 หัวเซนเซอร์ ไปยังสายเคเบิล แอมพลิฟายเออร์ 10 ม. -
OP-88651 M12/M12 สายเคเบิล Ethernet 2 ม. -
OP-88652 M12/M12 สายเคเบิล Ethernet 5 ม. -
OP-88653 M12/M12 สายเคเบิล Ethernet 10 ม. -
OP-88654 สายเคเบิลจ่ายไฟ 12 ขา 2 ม. -
OP-88655 สายเคเบิลจ่ายไฟ 12 ขา 5 ม. -
OP-88656 สายเคเบิลจ่ายไฟ 12 ขา 10 ม. -
OP-88664 สายเคเบิล Ethernet (M12 โค้ด X 8-ขา) เป็นไปตามข้อกำหนด NFPA79 2 ม. -
OP-88665 สายเคเบิล Ethernet (M12 โค้ด X 8-ขา) เป็นไปตามข้อกำหนด NFPA79 5 ม. -
OP-88666 สายเคเบิล Ethernet (M12 โค้ด X 8-ขา) เป็นไปตามข้อกำหนด NFPA79 10 ม. -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV2-G30 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดมาตรฐาน -
IV2-G30F เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดเพื่อการเรียนรู้/รุ่นมาตรฐาน -
IV2-G150MA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์ มุมมองภาพแคบ ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-G300CA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV2-G500CA หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV2-G500MA หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-G600MA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-CP50 แผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV-HG150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H150MA ระยะใกล้, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H2000MA ระยะไกล, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H500CA ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H500MA ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G10 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตหลัก -
IV-G15 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตขยาย -
IV-HG10 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตหลัก -
IV-HG15 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตขยาย -
IV-150M เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-150MA เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-2000M เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-2000MA เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-500C เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-500CA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-500M เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-500MA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV2-CP50 แผงควบคุม -
IV-M30 มอนิเตอร์อัจฉริยะ -

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตสื่อสาร

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link -
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet® ได้ -
DL-EC1A -
DL-EN1 ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ Ethernet TCP/IP ได้ -
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherNet/IP® ได้ -
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้ -
DL-PN1 -
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD -
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
NU-EC1A -
NU-CL1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ CC-Link ได้ -
NU-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet® ได้ -
NU-EC1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherCAT ได้ -
NU-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherNet/IP® ได้ -
NU-EN8N ยูนิตอินพุต e-CON -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดขนาด (Measurement Sensor)

โปรไฟล์เซนเซอร์ (Profile Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LJ-X8000 คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D -
LJ-X8000A คอนโทรลเลอร์ เอาต์พุตข้อมูลดิบ -
LJ-X8000E คอนโทรลเลอร์ 2D -
LJ-X8002 คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D -
LJ-X8020 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8060 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8080 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8200 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8300 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8400 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8900 หัวเซนเซอร์ -
CA-MP120 จอสี LCD 12 นิ้ว (อะนาล็อก XGA) -
CB-NEC20E ยูนิต EtherCAT -
CB-NEP20E โมดูล EtherNet/IP® -
CB-NPN20E โมดูล PROFINET -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
CA-U5 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
CB-B05LL สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.) -
CB-B05LR สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.) -
CB-B05LU สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.) -
CA-EN100H Encoder เฉพาะ -
CA-EN100U ยูนิตรีเลย์ Encoder -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CV-X290F คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูง -
CV-X290FP คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูง PNP -
CV-X292A คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูงรองรับ LJ-V ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X292AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง รองรับ LJ-V ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X292F คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูงตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X292FP คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูงตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา PNP -
LJ-V7001 คอนโทรลเลอร์ -
LJ-V7001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
XG-X2800LJ -
LJ-V7020 ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7020B ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7020K ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7020KB ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7060 ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7060B ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7060K ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7060KB ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7080 ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7080B ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7200 ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7200B ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7300 ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7300B ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
CA-MP120 จอสี LCD 12 นิ้ว (อะนาล็อก XGA) -
CA-MP120T จอสัมผัส LCD รองรับ Multi-Touch 12 นิ้ว -
LJ-VM100 จอแสดงผล -
CB-EP100 ยูนิต EtherNet/IP® -
CB-PN100 ยูนิตการสื่อสาร PROFINET -
CA-U3 (CA-U3#) „แหล่งจ่ายไฟ 24 VDC -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
CA-E100LJ -
CA-E110LJ -
CA-EC80LJ ยูนิตอินพุตของ LJ-V ซีรีส์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LJ-G5001 คอนโทรลเลอร์ -
LJ-G5001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
LJ-G015 หัวเซนเซอร์ -
LJ-G015K หัวเซนเซอร์ -
LJ-G030 หัวเซนเซอร์ -
LJ-G080 หัวเซนเซอร์ -
LJ-G200 หัวเซนเซอร์ -
CA-MP81 จอสี LCD 8.4 นิ้ว (อะนาล็อก SVGA) -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -

ด้านบนสุดของหน้า

ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ (Displacement Sensor)

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CL-3000 คอนโทรลเลอร์ -
CL-L150 หัวเซนเซอร์ (150 มม.・ชนิด Quad) -
CL-P150 หัวเซนเซอร์ (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-S015 หัวเซนเซอร์ (รุ่นความแม่นยำสูง เป็นพิเศษ 15 มม.) -
CL-V020 หัวเซนเซอร์ (รุ่นกันสุญญากาศและ ทนความร้อน 20 มม.) -
CL-V050 หัวเซนเซอร์ (รุ่นกันสุญญากาศและ ทนความร้อน 50 มม.) -
CL-D500 จอแสดงผล -
CL-H100 ยูนิตขยาย -
CL-H200 ยูนิตรีเลย์ -
CL-E100 ชุดเข้ารหัส -
CL-EC100 ยูนิต EtherCAT -
CL-H150 ยูนิตขยาย (มีเอาต์พุตแบบอะนาล็อก) -
CL-L007N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิด Quad) -
CL-L015N ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L030N ออปติคัลยูนิต (30 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L070N ออปติคัลยูนิต (70 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิด Quad) -
CL-P007N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P015N ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P030N ออปติคัลยูนิต (30 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P070N ออปติคัลยูนิต (70 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-PT010N ออปติคัลยูนิต (รุ่นการวัดโปรไฟล์) -
CL-S015N ออปติคัลยูนิต (รุ่นความแม่นยำสูง เป็นพิเศษ 15 มม.) -
CL-V020N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกันสุญญากาศและทนความร้อน 20 มม.) -
CL-V050N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกันสุญญากาศและทนความร้อน 50 มม.) -
CL-CV15 สายเคเบิลต่อขยาย ของหัวเซนเซอร์ (สำหรับ CL-S/CL-V) 15 ม. -
CL-CV2 สายเคเบิลต่อขยาย ของหัวเซนเซอร์ (สำหรับ CL-S/CL-V) 2 ม. -
CL-CV5 สายเคเบิลต่อขยาย ของหัวเซนเซอร์ (สำหรับ CL-S/CL-V) 5 ม. -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LK-G5000 คอนโทรลเลอร์ -
LK-G5000P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
LK-G5000PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล -
LK-G5000V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล -
LK-G5001 คอนโทรลเลอร์ -
LK-G5001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
LK-G5001PV คอนโทรลเลอร์หลัก: ชนิดจอแสดงผลในตัว, PNP -
LK-G5001V คอนโทรลเลอร์หลัก: ชนิดจอแสดงผลในตัว, NPN -
LK-H008 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H008W หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H020 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H022 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-H022K หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H023 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B -
LK-H025 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H027 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-H027K หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H028 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B -
LK-H050 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H052 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-H052K หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H053 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B -
LK-H055 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H057 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-H057K หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H058 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B -
LK-H080 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H082 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-H085 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H087 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-H150 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H152 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-H155 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H157 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-HD1000 ยูนิตจอสัมผัส -
LK-HD1001 ยูนิตจอสัมผัส -
LK-HD500 จอแสดงผล -
LK-HA100 ชุดหัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
LK-CC100 ยูนิตการสื่อสาร -
LK-DN100 ยูนิตการสื่อสาร -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LK-G3000 คอนโทรลเลอร์ -
LK-G3000P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
LK-G3000PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล -
LK-G3000V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล -
LK-G3001 คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ -
LK-G3001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, คู่มือภาษาอังกฤษ -
LK-G3001PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ -
LK-G3001V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ -
LK-G08 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G10 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G15 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G150 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G152 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-G155 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G157 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-G30 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G32 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-G35 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G37 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-G400 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G402 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-G405 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G407 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-G500 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G502 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-G505 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G507 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-G80 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G82 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-G85 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G87 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-GD500 จอแสดงผล -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LK-2001 คอนโทรลเลอร์ -
LK-2011 คอนโทรลเลอร์ -
LK-2101 คอนโทรลเลอร์ -
LK-2111 คอนโทรลเลอร์ -
LK-2501 คอนโทรลเลอร์ -
LK-2503 คอนโทรลเลอร์ -
LK-3101 คอนโทรลเลอร์ -
LK-011 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก -
LK-031 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก -
LK-036 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดกว้าง -
LK-081 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก -
LK-086 หัวเซนเซอร์ -
LK-501 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก -
LK-503 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก, Laser Class 2 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรีส์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ (Laser Scan Micrometer)

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TM-X5000 คอนโทรลเลอร์ -
TM-X5006 หัวเซนเซอร์ (ø6 มม.) -
TM-X5040 หัวเซนเซอร์ (ø40 มม.) -
TM-X5065 หัวเซนเซอร์ (ø65 มม.) -
TM-X5120 หัวเซนเซอร์ (ø120 มม.) -
TM-MP120 จอแสดงผลเฉพาะ ขนาด 12 นิ้ว -
CB-NEC20E ยูนิต EtherCAT -
CB-NEP20E โมดูล EtherNet/IP® -
CB-NPN20E โมดูล PROFINET -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
TM-CX10U รีพีทเตอร์สายเคเบิลต่อขยาย -
TM-H1C โมดูลการนำเข้าข้อมูล CAD -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-9500P คอนโทรลเลอร์ ชนิด PNP -
LS-9501 คอนโทรลเลอร์ -
LS-9501P คอนโทรลเลอร์ ชนิด PNP -
LS-9006 หัวเซนเซอร์ที่ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-9006D หัวเซนเซอร์ ชนิด 2 แกน -
LS-9006M หัวเซนเซอร์ที่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-9030 หัวเซนเซอร์ที่ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-9030D หัวเซนเซอร์ ชนิด 2 แกน -
LS-9030M หัวเซนเซอร์ที่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-9120M หัวเซนเซอร์ -
LS-D1000 จอแสดงผล -
CB-BD100 ยูนิตเอาต์พุต BCD -
CB-BR01 ยูนิตเชื่อมต่อสำหรับการต่อขยาย 40 ม. -
CB-EP100 ยูนิต EtherNet/IP® -
CB-PN100 ยูนิตการสื่อสาร PROFINET -
LS-HA100 ยูนิตขยายส่วนหัว, -
CA-U3 (CA-U3#) „แหล่งจ่ายไฟ 24 VDC -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TM-3001 คอนโทรลเลอร์ -
TM-3001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
TM-006 หัวเซนเซอร์ -
TM-040 หัวเซนเซอร์ -
TM-065 หัวเซนเซอร์ -
CA-MP81 จอสี LCD 8.4 นิ้ว (อะนาล็อก SVGA) -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-7001 คอนโทรลเลอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7601 คอนโทรลเลอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7010 หัวเซนเซอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7010M หัวเซนเซอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7030 หัวเซนเซอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7030M หัวเซนเซอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7070 หัวเซนเซอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7070M หัวเซนเซอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
LS-S11 ขาตั้งแหล่งจ่ายไฟ, ไม่มีสายไฟ -
LS-S1 ขาตั้งแหล่งจ่ายไฟ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-5001 คอนโทรลเลอร์ -
LS-5501 คอนโทรลเลอร์ -
LS-5041 หัวเซนเซอร์ -
LS-5121 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-3032 หัวเซนเซอร์ -
LS-3032SO(5217) LS-3032 สั่งทำพิเศษ -
LS-3033 หัวเซนเซอร์ -
LS-3033SO(8073) LS-3033 สั่งทำพิเศษ -
LS-3034 หัวเซนเซอร์ -
LS-3036 หัวเซนเซอร์ -
LS-3060 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IG-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IG-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IG-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IG-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IG-010 หัวเซนเซอร์ -
IG-028 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IB-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IB-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IB-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IB-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IB-01 หัวเซนเซอร์ -
IB-05 หัวเซนเซอร์ -
IB-10 หัวเซนเซอร์ -
IB-30 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-V01E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V01P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V02E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V02P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V05E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V10E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V10P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V64E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-110V หัวเซนเซอร์ -
EX-305V หัวเซนเซอร์ -
EX-416V หัวเซนเซอร์ -
EX-422V หัวเซนเซอร์ -
EX-614V หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-008 หัวเซนเซอร์ -
EX-016 หัวเซนเซอร์ -
EX-022 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-201 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-202 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-205 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-210 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-110 หัวเซนเซอร์ -
EX-305 หัวเซนเซอร์ -
EX-416 หัวเซนเซอร์ -
EX-422 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EG-520 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EG-530 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EG-547W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
SH-108 หัวเซนเซอร์ -
SH-110 หัวเซนเซอร์ -
SH-114 หัวเซนเซอร์ -
SH-290 หัวเซนเซอร์ -
SH-302 หัวเซนเซอร์ -
SH-303A หัวเซนเซอร์ -
SH-305 หัวเซนเซอร์ -
SH-308 หัวเซนเซอร์ -
SH-416 หัวเซนเซอร์ -
SH-422 หัวเซนเซอร์ -
SH-430 หัวเซนเซอร์ -
SH-440 หัวเซนเซอร์ -
SH-614A หัวเซนเซอร์ -
SH-809 หัวเซนเซอร์ -
SH-816 หัวเซนเซอร์ -
SH-822 หัวเซนเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT2-P12 หัวเซนเซอร์สำหรับใช้งานทั่วไปชนิดปากกา -
GT2-P12F ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กใช้งานทั่วไป -
GT2-P12K หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูงชนิดปากกา -
GT2-P12KF ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กความเที่ยงตรงสูง -
GT2-P12KL ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-P12L ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-PA12 ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป -
GT2-PA12K ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง -
GT2-PA12KL ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความแม่นยำสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-PA12L ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-S1 หัวเซนเซอร์: ชนิดดินสอระยะใกล้ -
GT2-S5 หัวเซนเซอร์: ชนิดดินสอระยะใกล้ -
GT2-A12 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12KL หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A32 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A50 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-H12 หัวเซนเซอร์ -
GT2-H12F หัวเซนเซอร์รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง -
GT2-H12KF หัวเซนเซอร์ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12KL หัวเซนเซอร์, ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H12KLF หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H12LF หัวเซนเซอร์ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H32 หัวเซนเซอร์ -
GT2-H32L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H50 หัวเซนเซอร์ -
GT2-100N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ -
GT2-100P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ -
GT2-500 ยูนิตหลักของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว -
GT2-550 ยูนิตขยายของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว -
GT2-71CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN -
GT2-71CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP -
GT2-71D แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบพัลส์ -
GT2-71MCN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก NPN -
GT2-71MCP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก PNP -
GT2-71N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT2-71P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT2-72CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN -
GT2-72CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP -
GT2-72N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT2-72P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT2-75N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT2-75P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT2-76N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT2-76P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT2-E3N บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100N -
GT2-E3P บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100P -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT-71A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT-71AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT-72A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT-72AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT-75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT-75AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT-76A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT-76AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT-A10 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT-A22 หัวเซนเซอร์ -
GT-H10 หัวเซนเซอร์ -
GT-H10L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT-H22 หัวเซนเซอร์ -
GT-H22L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องมือวัด

โปรไฟล์โปรเจคเตอร์ (Profile Projector)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-8000 คอนโทรลเลอร์ -
IM-8005 แท่นวางขนาด ø100 มม. รุ่นที่มีชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวน แบบยึดกับที่ -
IM-8010 แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 200 มม. ชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวน แบบตั้งโปรแกรมได้ -
IM-8020 แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 200 มม. รุ่นที่มีชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวนแบบ ตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง -
IM-8030 แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 × 200 มม. รุ่นแท่นวางขนาดใหญ่ที่มีชุดไฟส่องสว่างรูป วงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง -
IM-8030T แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 × 200 มม. รุ่นแท่นวางขนาดใหญ่ที่มีชุดไฟส่องสว่างรูป วงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง /ยูนิตการวัดความสูงแบบสัมผัส -
IM-DXW12NT แสงแบบโคแอกเซียล -
IM-H3C โมดูลการนำเข้าข้อมูล CAD -
IM-H3ET โปรแกรมการตั้งค่าการวัด IM -
IM-RU1 ชุดหมุน -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LM-1000 คอนโทรลเลอร์ -
LM-1100 ส่วนหัว -
LM-H1ET โปรแกรมการตั้งค่าการวัด LM -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-7000 คอนโทรลเลอร์ -
IM-7500 คอนโทรลเลอร์ -
IM-7010 ส่วนหัว -
IM-7020 ส่วนหัว -
IM-7030 ส่วนหัว -
IM-7030T ส่วนหัว -
IM-DXW12N ไฟชนิดโคแอกเชียล -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-6500T คอนโทรลเลอร์, ชนิดแสดงผลภาษาไทย -
IM-6600T คอนโทรลเลอร์ชนิดแสดงผลภาษาไทย -
IM-6700 คอนโทรลเลอร์ -
IM-6010 หัวตรวจวัด: รุ่นใช้งานทั่วไป -
IM-6015 หัวตรวจวัด: รุ่นใช้งานทั่วไป -
IM-6020 หัวตรวจวัด: รุ่นใช้งานทั่วไป -
IM-6025 หัวตรวจวัด: รุ่นใช้งานทั่วไป -
IM-6120 หัวตรวจวัด: รุ่นมุมกว้าง -
IM-6125 หัวตรวจวัด: รุ่นมุมกว้าง -
IM-6140 หัวตรวจวัด: รุ่นความแม่นยำสูง -
IM-6145 หัวตรวจวัด: รุ่นความแม่นยำสูง -
IM-6225 หัวตรวจวัด: รุ่นไฟส่องเป็นวงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้/มุมกว้าง -
IM-6225T สำหรับหัวหัวที่มียูนิตเครื่องวัดความสูงแบบสัมผัส -
IM-DXW12 ไฟชนิดสแกนโคแอกเซียล -

ด้านบนสุดของหน้า

ระบบการวัด 3 รูปแบบในเครื่องเดียว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LM-X100L ส่วนหัว รุ่นเลเซอร์หลายสี -
LM-X100T ส่วนหัว รุ่นโพรบแบบสัมผัส -
LM-X100TL ส่วนหัว รุ่นเลเซอร์หลายสีและโพรบแบบสัมผัส -
LM-H1X ซอฟต์แวร์มาตรฐาน -
LM-H1XC โมดูลการนำเข้าข้อมูล CAD -
LM-H1XE โปรแกรมการตั้งค่าการวัด LM-X -
IM-RU1 ชุดหมุน -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องวัดรูปทรงและความเรียบผิว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-6000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์ -
VR-6100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว (รุ่นมาตรฐาน) -
VR-6200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว (รุ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ) -
VR-RU2 ยูนิตการหมุนด้วยมอเตอร์ -
VR-S400 แท่นวางแบบมอเตอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-3200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-3000K เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-5000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์ -
VR-3050 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-5100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-5200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-S200 แท่น X-Y แบบมอเตอร์ -
VR-S300 แท่นวางแบบมอเตอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องวัดพิกัด CMM

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
XM-1600 คอนโทรลเลอร์ -
XM-1500 คอนโทรลเลอร์ -
XM-1000 ชุดของหัว -
XM-1200 เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด1โพรบ -
XM-2000 ยูนิตการวัด (1 โพรบ) -
XM-2200 ยูนิตการวัด (1 โพรบ) -
XM-5000 เคร่อื งมือวัดพิกัด ชนิดโพรบมือถือ -
XM-5000A เคร่อื งมือวัดพิกัด ชนิดโพรบมือถือ -
XM-S1200 ฐานรองชิ้นงานทำจากอลูมิเนียม -
XM-T1000 ชุดของหัว (2 หัวเข็ม) -
XM-T1200 เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด2โพรบ -
XM-T2000 ยูนิตการวัด (2 โพรบ) -
XM-T2200 ยูนิตการวัด (2 โพรบ) -
XM-P1000 โพรบ -
XM-P2000 โพรบ -
XM-P5000 XM-5000 โพรบ -
XM-P5000A XM-5000A โพรบ -
OP-87945 คอนโซล -
XM-BC1 เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ -
XM-H5C สิทธ์ิการใช้งานซอฟต์แวร์ นำเข้า 3D CAD -
XM-H5C2 โมดูลการนำเข้าข้อมูล 3D CAD (ใช้งานร่วมกับ CATIA ได้) -
XM-H5P -
XM-H5T ซอฟต์แวร์ถ่ายโอน ข้อมูล -
XM-WD -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
WM-3000 เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพืน้ ที่กว้าง -
WM-3500 -
WM-P3000 โพรบ -
WM-H1T ซอฟต์แวร์ถ่ายโอนข้อมูล -
OP-88369 อะแดปเตอร์ AC เฉพาะของยูนิตกล้อง -
OP-88420 สายเคเบิล USB ของยูนิตกล้อง -
WM-B1 แบตเตอรี่ของโพรบ -
WM-BC1 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ -
WM-H1P ซอฟต์แวร์ CAD แบบออฟไลน์ -
WM-H2C โมดูลการนำเข้าข้อมูล 3D CAD (ใช้งานร่วมกับ CATIA ได้) -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)

ม่านแสงนิรภัย (Safety Light Curtain)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GL-R04L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 4 แกนลำแสง -
GL-R06L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 6 แกนลำแสง -
GL-R08H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 8 แกนลำแสง -
GL-R08L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 8 แกนลำแสง -
GL-R103F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 103 แกนลำแสง -
GL-R10L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 10 แกนลำแสง -
GL-R111F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 111 แกนลำแสง -
GL-R119F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 119 แกนลำแสง -
GL-R127F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 127 แกนลำแสง -
GL-R12H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 12 แกนลำแสง -
GL-R12HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 12 แกนลำแสง -
GL-R12L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 12 แกนลำแสง -
GL-R143F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 143 แกนลำแสง -
GL-R14L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 14 แกนลำแสง -
GL-R159F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 159 แกนลำแสง -
GL-R16H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 16 แกนลำแสง -
GL-R16HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 16 แกนลำแสง -
GL-R16L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 16 แกนลำแสง -
GL-R175F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 175 แกนลำแสง -
GL-R18L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 18 แกนลำแสง -
GL-R191F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 191 แกนลำแสง -
GL-R207F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 207 แกนลำแสง -
GL-R20H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 20 แกนลำแสง -
GL-R20HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 20 แกนลำแสง -
GL-R20L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 20 แกนลำแสง -
GL-R22L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 22 แกนลำแสง -
GL-R23F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 23 แกนลำแสง -
GL-R24H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 24 แกนลำแสง -
GL-R24HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 24 แกนลำแสง -
GL-R24L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 24 แกนลำแสง -
GL-R26L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 26 แกนลำแสง -
GL-R28H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 28 แกนลำแสง -
GL-R28HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 28 แกนลำแสง -
GL-R28L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 28 แกนลำแสง -
GL-R30L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 30 แกนลำแสง -
GL-R31F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 31 แกนลำแสง -
GL-R32H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 32 แกนลำแสง -
GL-R32HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 32 แกนลำแสง -
GL-R32L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 32 แกนลำแสง -
GL-R36H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 36 แกนลำแสง -
GL-R39F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 39 แกนลำแสง -
GL-R40H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 40 แกนลำแสง -
GL-R40HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 40 แกนลำแสง -
GL-R44H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 44 แกนลำแสง -
GL-R44HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 44 แกนลำแสง -
GL-R47F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 47 แกนลำแสง -
GL-R48H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 48 แกนลำแสง -
GL-R52H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 52 แกนลำแสง -
GL-R55F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 55 แกนลำแสง -
GL-R56H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 56 แกนลำแสง -
GL-R56HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 56 แกนลำแสง -
GL-R60H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 60 แกนลำแสง -
GL-R63F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 63 แกนลำแสง -
GL-R64H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 64 แกนลำแสง -
GL-R71F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 71 แกนลำแสง -
GL-R72H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 72 แกนลำแสง -
GL-R79F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 79 แกนลำแสง -
GL-R80H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 80 แกนลำแสง -
GL-R87F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 87 แกนลำแสง -
GL-R88H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 88 แกนลำแสง -
GL-R95F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 95 แกนลำแสง -
GL-R96H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 96 แกนลำแสง -
GL-T11R ขั้วต่อ Safety Relay -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GL-S08FH แกนลำแสง 8 แกนชนิดแบน -
GL-S08SH แกนชนิดแบน 8 แกนชนิดแบน -
GL-S12FH แกนลำแสง 12 แกนชนิดแบน -
GL-S12SH แกนชนิดแบน 12 แกนชนิดแบน -
GL-S16FH แกนลำแสง 16 แกนชนิดแบน -
GL-S16SH แกนชนิดแบน 16 แกนชนิดแบน -
GL-S20FH แกนลำแสง 20 แกนชนิดแบน -
GL-S20SH แกนชนิดแบน 20 แกนชนิดแบน -
GL-S24FH แกนลำแสง 24 แกนชนิดแบน -
GL-S24SH แกนชนิดแบน 24 แกนชนิดแบน -
GL-S28FH แกนลำแสง 28 แกนชนิดแบน -
GL-S28SH แกนชนิดแบน 28 แกนชนิดแบน -
GL-S32FH แกนลำแสง 32 แกนชนิดแบน -
GL-S32SH แกนชนิดแบน 32 แกนชนิดแบน -
GL-S36FH แกนลำแสง 36 แกนชนิดแบน -
GL-S36SH แกนชนิดแบน 36 แกนชนิดแบน -
GL-S40FH แกนลำแสง 40 แกนชนิดแบน -
GL-S40SH แกนชนิดแบน 40 แกนชนิดแบน -
GL-T11R ขั้วต่อ Safety Relay -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SL-V04L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 4 แกนลำแสง -
SL-V06L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 6 แกนลำแสง -
SL-V06LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 6 แกนลำแสง -
SL-V08H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 8 แกนลำแสง -
SL-V08L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 8 แกนลำแสง -
SL-V08LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 8 แกนลำแสง -
SL-V103F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 103 แกนลำแสง -
SL-V103FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 103 แกนลำแสง -
SL-V104H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 104 แกนลำแสง -
SL-V10L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 10 แกนลำแสง -
SL-V10LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 10 แกนลำแสง -
SL-V111F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 111 แกนลำแสง -
SL-V111FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 111 แกนลำแสง -
SL-V112H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 112 แกนลำแสง -
SL-V119F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 119 แกนลำแสง -
SL-V119FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 119 แกนลำแสง -
SL-V120H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 120 แกนลำแสง -
SL-V127F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 127 แกนลำแสง -
SL-V127FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 127 แกนลำแสง -
SL-V12H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 12 แกนลำแสง -
SL-V12HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 12 แกนลำแสง -
SL-V12L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 12 แกนลำแสง -
SL-V12LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 12 แกนลำแสง -
SL-V14L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 14 แกนลำแสง -
SL-V14LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 14 แกนลำแสง -
SL-V16H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 16 แกนลำแสง -
SL-V16HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 16 แกนลำแสง -
SL-V16L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 16 แกนลำแสง -
SL-V16LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 16 แกนลำแสง -
SL-V18L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 18 แกนลำแสง -
SL-V20H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 20 แกนลำแสง -
SL-V20HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 20 แกนลำแสง -
SL-V20L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 20 แกนลำแสง -
SL-V20LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 20 แกนลำแสง -
SL-V22L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 22 แกนลำแสง -
SL-V22LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 22 แกนลำแสง -
SL-V23F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 23 แกนลำแสง -
SL-V23FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 23 แกนลำแสง -
SL-V24H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 24 แกนลำแสง -
SL-V24HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 24 แกนลำแสง -
SL-V24L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 24 แกนลำแสง -
SL-V24LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 24 แกนลำแสง -
SL-V26L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 26 แกนลำแสง -
SL-V26LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 26 แกนลำแสง -
SL-V28H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 28 แกนลำแสง -
SL-V28HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 28 แกนลำแสง -
SL-V28L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 28 แกนลำแสง -
SL-V28LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 28 แกนลำแสง -
SL-V30L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 30 แกนลำแสง -
SL-V30LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 30 แกนลำแสง -
SL-V31F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 31 แกนลำแสง -
SL-V31FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 31 แกนลำแสง -
SL-V32H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 32 แกนลำแสง -
SL-V32HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 32 แกนลำแสง -
SL-V32L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 32 แกนลำแสง -
SL-V32LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 32 แกนลำแสง -
SL-V36H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 36 แกนลำแสง -
SL-V36HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 36 แกนลำแสง -
SL-V36L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 36 แกนลำแสง -
SL-V36LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 36 แกนลำแสง -
SL-V39F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 39 แกนลำแสง -
SL-V39FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 39 แกนลำแสง -
SL-V40H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 40 แกนลำแสง -
SL-V40HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 40 แกนลำแสง -
SL-V40L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 40 แกนลำแสง -
SL-V40LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 40 แกนลำแสง -
SL-V44H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 44 แกนลำแสง -
SL-V44HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 44 แกนลำแสง -
SL-V44L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 44 แกนลำแสง -
SL-V44LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 44 แกนลำแสง -
SL-V47F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 47 แกนลำแสง -
SL-V47FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 47 แกนลำแสง -
SL-V48H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 48 แกนลำแสง -
SL-V48HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 48 แกนลำแสง -
SL-V48L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 48 แกนลำแสง -
SL-V48LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 48 แกนลำแสง -
SL-V52H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 52 แกนลำแสง -
SL-V52HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 52 แกนลำแสง -
SL-V52L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 52 แกนลำแสง -
SL-V55F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 55 แกนลำแสง -
SL-V55FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 55 แกนลำแสง -
SL-V56H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 56 แกนลำแสง -
SL-V56HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 56 แกนลำแสง -
SL-V56L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 56 แกนลำแสง -
SL-V60H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 60 แกนลำแสง -
SL-V60HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 60 แกนลำแสง -
SL-V60L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 60 แกนลำแสง -
SL-V63F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 63 แกนลำแสง -
SL-V63FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 63 แกนลำแสง -
SL-V64H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 64 แกนลำแสง -
SL-V64HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 64 แกนลำแสง -
SL-V71F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 71 แกนลำแสง -
SL-V71FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 71 แกนลำแสง -
SL-V72H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 72 แกนลำแสง -
SL-V72HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 72 แกนลำแสง -
SL-V79F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 79 แกนลำแสง -
SL-V79FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 79 แกนลำแสง -
SL-V80H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 80 แกนลำแสง -
SL-V80HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 80 แกนลำแสง -
SL-V87F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 87 แกนลำแสง -
SL-V87FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 87 แกนลำแสง -
SL-V88H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 88 แกนลำแสง -
SL-V88HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 88 แกนลำแสง -
SL-V95F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 95 แกนลำแสง -
SL-V95FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 95 แกนลำแสง -
SL-V96H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 96 แกนลำแสง -
SL-V96HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 96 แกนลำแสง -
SL-T11R ขั้วต่อรีเลย์ -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย (Safety Laser Scanner)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SZ-V04 ชนิดหลายฟังก์ชัน, มาตรฐาน -
SZ-V04X ชนิดหลายฟังก์ชัน, กล้อง -
SZ-V32 ชนิดหลายช่อง, มาตรฐาน -
SZ-V32N ชนิดเครือข่าย, มาตรฐาน -
SZ-V32NX ชนิดเครือข่าย, กล้อง -
SZ-V32X ชนิดหลายช่อง, กล้อง -
SZ-VSM หน่วยความจำระบบ -
SZ-VU04 ยูนิตจอแสดงผล, ชนิดหลายฟังก์ชัน -
SZ-VU32 ยูนิตจอแสดงผล, ชนิดหลายช่อง -
SZ-VU32N ยูนิตจอแสดงผล, ชนิดเครือข่าย -
SZ-VH1 หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน, ชนิดมาตรฐาน -
SZ-VH1X หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน, ชนิดกล้อง -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SZ-01S ยูนิตหลัก, ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป -
SZ-04M ยูนิตหลัก, ชนิดหลายฟังก์ชัน -
SZ-16V ยูนิตหลัก, ชนิดชุด (ช่อง) หลายพื้นที่ -

ด้านบนสุดของหน้า

สวิตช์ประตูนิรภัย (Safety Door Switches)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GS-M50N แรงยึด 500N ชุดขั้วต่อ เทอร์มินัล NPN -
GS-M50P แรงยึด 500N ชุดขั้วต่อ เทอร์มินัล PNP -
GS-M51N แรงยึด 500N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน NPN -
GS-M51P แรงยึด 500N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน PNP -
GS-M53P แรงยึด 500N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดฟังก์ชัน ขั้นสูง PNP -
GS-M91N แรงยึด 900N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน NPN -
GS-M91P แรงยึด 900N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน PNP -
GS-M93P แรงยึด 900N ชนิด คนเนคเตอร์ M12 ชนิดฟังก์ชัน ขั้นสูง PNP -
GS-ML51N รุ่นประตูบานเลื่อน แรงยึด 500N ชนิด คอนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน NPN -
GS-ML51P รุ่นประตูบานเลื่อน แรงยึด 500N ชนิด คอนเนคเตอร์ M12 ชนิดมาตรฐาน PNP -
GS-ML53P รุ่นประตูบานเลื่อน แรงยึด 500N ชนิด คอนเนคเตอร์ M12 ชนิดฟังก์ชัน ขั้นสูง PNP -
GS-T01 ยูนิตช่วยเดินสาย -
GS-P12C10 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดประสิทธิภาพสูง(12 ขา) 10 ม. -
GS-P12C20 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดประสิทธิภาพสูง(12 ขา) 20 ม. -
GS-P12C3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดประสิทธิภาพสูง(12 ขา) 3 ม. -
GS-P12C5 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดประสิทธิภาพสูง(12 ขา) 5 ม. -
GS-P12L3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 รูปตัว L มาตรฐาน ชนิดประสิทธิภาพสูง(12 ขา) 3 ม. -
GS-P12LC1 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 รูปตัว L สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(12 ขา) 1 ม. -
GS-P5C10 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 10 ม. -
GS-P5C5 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 5 ม. -
GS-P5CC1 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 1 ม. -
GS-P5CC10 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 10 ม. -
GS-P5CC3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 3 ม. -
GS-P5CC5 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 5 ม. -
GS-P8C10 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 10 ม. -
GS-P8C3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 3 ม. -
GS-P8C5 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 5 ม. -
GS-P8CC1 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 1 ม. -
GS-P8CC10 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 10 ม. -
GS-P8CC3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 3 ม. -
GS-P8CC5 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 5 ม. -
GS-P8L3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 รูปตัว L มาตรฐาน ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 3 ม. -
GS-P8LC1 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 รูปตัว L สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 1 ม. -
GS-MA5M สำหรับ GS-M5 ระดับ การเข้ารหัส ต่ำ แอคทูเอเตอร์ -
GS-MA5U สำหรับ GS-M5 ระดับ การเข้ารหัส สูง แอคทูเอเตอร์ -
GS-MA9M สำหรับ GS-M9 ระดับ การเข้ารหัส ต่ำ แอคทูเอเตอร์ -
GS-MA9U สำหรับ GS-M9 ระดับ การเข้ารหัส สูง แอคทูเอเตอร์ -
GS-MAL5M สำหรับ GS-ML5 ระดับ การเข้ารหัส ต่ำ แอคทูเอเตอร์ -
GS-MAL5U สำหรับ GS-ML5 ระดับ การเข้ารหัส สูง แอคทูเอเตอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GS-10PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-11N10 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-11N5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-11P10 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-11P5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-11PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-13P5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-13PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-51N10 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-51N5 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-51P10 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-51P5 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-51PC ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-53PC ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-71N10 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-71N5 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-71P10 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-71P5 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-71PC ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-73PC ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-T01 ยูนิตช่วยเดินสาย -
GS-P12C10 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดประสิทธิภาพสูง(12 ขา) 10 ม. -
GS-P12C20 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดประสิทธิภาพสูง(12 ขา) 20 ม. -
GS-P12C3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดประสิทธิภาพสูง(12 ขา) 3 ม. -
GS-P12C5 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดประสิทธิภาพสูง(12 ขา) 5 ม. -
GS-P12L3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 รูปตัว L มาตรฐาน ชนิดประสิทธิภาพสูง(12 ขา) 3 ม. -
GS-P12LC1 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 รูปตัว L สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(12 ขา) 1 ม. -
GS-P5C10 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 10 ม. -
GS-P5C5 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 5 ม. -
GS-P5CC1 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 1 ม. -
GS-P5CC10 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 10 ม. -
GS-P5CC3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 3 ม. -
GS-P5CC5 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป(5 ขา) 5 ม. -
GS-P8C10 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 10 ม. -
GS-P8C3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 3 ม. -
GS-P8C5 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 มาตรฐาน ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 5 ม. -
GS-P8CC1 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 1 ม. -
GS-P8CC10 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 10 ม. -
GS-P8CC3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 3 ม. -
GS-P8CC5 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 5 ม. -
GS-P8L3 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 รูปตัว L มาตรฐาน ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 3 ม. -
GS-P8LC1 สายเคเบิลสำหรับรุ่นชนิดคอนเนคเตอร์ M12 รูปตัว L สำหรับต่อขยาย ชนิดมาตรฐาน(8 ขา) 1 ม. -
GS-A01 อุปกรณ์เสริมของชนิดไม่สัมผัส แอคทูเอเตอร์สำหรับเปลี่ยน -
GS-A21 อุปกรณ์เสริมของชนิดล็อค แอคทูเอเตอร์สำหรับเปลี่ยน -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดค่าอื่นๆ (Process Sensor)

เซนเซอร์วัดอัตราการไหล (Flow Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-XA1 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA1E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA2 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตขยายชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA2E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตขยายชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA5 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
FD-XA5E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
FD-XS1 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 1,000 มล./นาที -
FD-XS1E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 1,000 มล./นาที -
FD-XS20 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 20.00 ลิตร/นาที -
FD-XS20E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 20.00 ลิตร/นาที -
FD-XS8 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 8,000 มล./นาที -
FD-XS8E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 8,000 มล./นาที -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-H10 เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นมาตรฐาน 8 A/10 A -
FD-H10K เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง 8 A/10 A -
FD-H20 เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นมาตรฐาน 15 A/20 A -
FD-H20K เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง 15 A/20 A -
FD-H22F เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดสายอ่อน ø13–22.9 -
FD-H32 เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นมาตรฐาน 25 A/32 A -
FD-H32F เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดสายอ่อน ø23–32.9 -
FD-H32K เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง 25 A/32 A -
FD-H47F เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดสายอ่อน ø33–47.9 -
FD-H63F เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดสายอ่อน ø48–63 -
FI-C20D เซนเซอร์วัดความเข้มข้น ชนิดโพรบ -
FI-C40F เซนเซอร์วัดความเข้มข้น ชนิดท่อ -
FI-T100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 65 A/80 A/90 A/100 A -
FI-T15 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 10 A/15 A -
FI-T200 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 125 A/150 A/200 A -
FI-T25 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 20 A/25 A -
FI-T50 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 32 A/40 A/50 A -
FI-T8 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 6 A/8 A -
FI-1000 การตรวจสอบกระบวนการอย่างครบถ้วน ยูนิตจอแสดงผล -
OP-88444 IO-Link สายเคเบิลเชื่อมต่อ แบบตรง 2 m -
OP-88445 IO-Link สายเคเบิลเชื่อมต่อ แบบตรง 5 m -
OP-88446 IO-Link สายเคเบิลเชื่อมต่อ แบบตรง 10 m -
OP-88456 -
OP-88457 -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-Q10C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 8A/10A ชนิด -
FD-Q20C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 15A/20A ชนิด -
FD-Q32C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 25A/32A ชนิด -
FD-Q50C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 40A/50A ชนิด -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-R125 มิเตอร์วัดการไหล 100A/125AA -
FD-R200 มิเตอร์วัดการไหล 150A/200A -
FD-R50 มิเตอร์วัดการไหล 40A/50A -
FD-R80 มิเตอร์วัดการไหล 65A/80A -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-M100AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 100 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M100ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 100 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M100AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 100 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M100AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 100 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M10AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 10 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M10ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 10 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M10AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 10 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M10AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 10 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M50AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 50 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M50ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 50 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M50AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 50 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M50AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 50 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M5AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 5 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M5ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 5 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M5AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 5 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M5AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 5 ลิตร/นาที, PNP -
FD-MA1A เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, NPN -
FD-MA1AP เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, PNP -
FD-MA2A เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตขยาย, NPN -
FD-MA2AP เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตขยาย, PNP -
FD-MA5A เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
FD-MA5AP เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
FD-MH100A ยูนิตแอมพลิฟายเออร์แยกส่วน์: 100 ลิตร/นาที -
FD-MH10A ยูนิตแอมพลิฟายเออร์แยกส่วน์: 10 ลิตร/นาที -
FD-MH500A ยูนิตแอมพลิฟายเออร์แยกส่วน์: 500 ลิตร/นาที -
FD-MH50A ยูนิตแอมพลิฟายเออร์แยกส่วน์: 50 ลิตร/นาที -
FD-T1 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเซนเซอร์วัดอัตราการไหลชนิดแยก -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-SF1 ยูนิตหลัก, ชนิดการไหลขั้นต่ำพิเศษ, 1 ลิตร/นาที -
FD-SF8 ยูนิตหลัก, ชนิดการไหลขั้นต่ำ, 8 ลิตร/นาที -
FD-SS02A ยูนิตหลัก, ชนิดการไหลขั้นต่ำพิเศษ, 200 มล./นาที -
FD-SS20A ยูนิตหลัก, ชนิดไหลปานกลาง, 20 ลิตร/นาที -
FD-SS2A ยูนิตหลัก, ชนิดการไหลขั้นต่ำ, 2 ลิตร/นาที -
FD-SA1NA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, NPN เอาต์พุต -
FD-SA1PA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, PNP เอาต์พุต -
FD-SA2NA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตขยาย, NPN เอาต์พุต -
FD-SA2PA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตขยาย, PNP เอาต์พุต -
FD-SA5NA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN เอาต์พุต -
FD-SA5PA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP เอาต์พุต -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-V70A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, NPN -
FD-V70AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, PNP -
FD-V75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
FD-V75AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
FD-F04 หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 4 ลิตร/นาที -
FD-F20 หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 20 ลิตร/นาที -
FD-F50 หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 50 ลิตร/นาที -
FD-P05 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 5 ลิตร/นาที -
FD-P100 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 100 ลิตร/นาที -
FD-P20 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 20 ลิตร/นาที -
FD-P50 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 50 ลิตร/นาที -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดแรงดัน (Pressure Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GP-M001 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa -
GP-M010 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
GP-M025 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 2.5 MPa -
GP-M100 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa -
GP-M250 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 25 MPa -
GP-M400 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 40 MPa -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-V80W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, NPN -
AP-V80WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, PNP -
AP-V82W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN -
AP-V82WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP -
AP-V85P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP -
AP-V85W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, NPN -
AP-V85WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP -
AP-V87W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN -
AP-V87WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP -
AP-10S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa -
AP-10SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa -
AP-11S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -100 kPa -
AP-12S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa -
AP-13S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-13SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-14S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa -
AP-14SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa -
AP-15S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 20 MPa -
AP-15SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 20 MPa -
AP-16S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 50 MPa -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-C30 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, NPN -
AP-C30W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-C30WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP -
AP-C31W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-C31WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP -
AP-C33W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-C33WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP -
AP-C35 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 10 ถึง -10 kPa, NPN -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-C40W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
AP-C40WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-40 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
AP-V41AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
AP-V41AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
AP-V42AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
AP-V42AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-N10 -
AP-N10D -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-40 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
AP-40P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-31 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-31A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-31K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-31KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP -
AP-31P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP -
AP-31Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-31ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-31ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP -
AP-32 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN -
AP-32A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN -
AP-32K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN -
AP-32KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP -
AP-32P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP -
AP-32Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN -
AP-32ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN -
AP-32ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP -
AP-33 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-33A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-33K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-33KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP -
AP-33P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP -
AP-33Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-33ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-33ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP -
AP-34 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-34A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-34K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-34KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP -
AP-34P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP -
AP-34Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-34ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-34ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FT-50A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FT-50AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FT-50AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FT-50AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FT-55A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FT-55AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FT-55AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FT-55AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FT-H10 หัวเซนเซอร์ -
FT-H20 หัวเซนเซอร์ -
FT-H30 หัวเซนเซอร์ -
FT-H40K หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง -
FT-H50 หัวเซนเซอร์ -
FT-H50K หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TR-H1000 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว (มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์) -
TR-H500 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว (มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์) -
TR-C48 ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์ -
TR-TH08 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TR-W1000 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว -
TR-W1050 ยูนิตหลักชนิดพกพาขนาด 10 นิ้ว -
TR-W500 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว -
TR-W550 ยูนิตหลักชนิดพกพาขนาด 5 นิ้ว -
TR-C48 ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์ -
TR-TH08 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TR-V1001 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 10 ชนิด, แบบแผงควบคุม -
TR-V1051 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 10 ชนิด, แบบพกพา -
TR-V500 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบแผงควบคุม -
TR-V501 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบแผงควบคุม -
TR-V551 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบพกพา -
TR-C48 ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์ -
TR-TH08 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง -
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -

ด้านบนสุดของหน้า

อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
RD-50EW ยูนิตหลัก -
RD-50RW ยูนิตหลัก, ชนิด RS-232C -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Ionizer)

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Ionizer)

ชนิดบาร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-E036A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม. -
SJ-E036H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม. -
SJ-E036L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 360 มม. -
SJ-E036N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 360 มม. -
SJ-E060A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม. -
SJ-E060H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม. -
SJ-E060L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 600 มม. -
SJ-E060N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 600 มม. -
SJ-E084A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม. -
SJ-E084H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม. -
SJ-E084L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 840 มม. -
SJ-E084N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 840 มม. -
SJ-E108A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม. -
SJ-E108H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม. -
SJ-E108L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1080 มม. -
SJ-E108N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1080 มม. -
SJ-E132A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม. -
SJ-E132H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม. -
SJ-E132L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1320 มม. -
SJ-E132N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1320 มม. -
SJ-E156A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม. -
SJ-E156H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม. -
SJ-E156L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1560 มม. -
SJ-E156N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1560 มม. -
SJ-E180A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม. -
SJ-E180H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม. -
SJ-E180L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1800 มม. -
SJ-E180N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1800 มม. -
SJ-E204A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม. -
SJ-E204H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม. -
SJ-E204L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2040 มม. -
SJ-E204N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2040 มม. -
SJ-E228A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม. -
SJ-E228H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม. -
SJ-E228L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2280 มม. -
SJ-E228N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2280 มม. -
SJ-E252A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม. -
SJ-E252H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม. -
SJ-E252L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2520 มม. -
SJ-E252N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2520 มม. -
SJ-E300A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม. -
SJ-E300H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม. -
SJ-E300L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 3000 มม. -
SJ-E300N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 3000 มม. -
SJ-E01 รีโมทคอนโทรลเลอร์อัจฉริยะสำหรับ SJ-E -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-H036 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม. -
SJ-H036A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม. -
SJ-H036C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 360 มม. -
SJ-H036V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 360 มม. -
SJ-H060 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม. -
SJ-H060A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม. -
SJ-H060C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม. -
SJ-H060V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 600 มม. -
SJ-H084 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม. -
SJ-H084A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม. -
SJ-H084C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม. -
SJ-H084V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 840 มม. -
SJ-H108 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม. -
SJ-H108A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม. -
SJ-H108C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม. -
SJ-H108V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1080 มม. -
SJ-H132 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม. -
SJ-H132A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม. -
SJ-H132C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม. -
SJ-H132V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1320 มม. -
SJ-H156 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม. -
SJ-H156A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม. -
SJ-H156C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม. -
SJ-H156V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1560 มม. -
SJ-H180 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม. -
SJ-H180A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม. -
SJ-H180C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1800 มม. -
SJ-H180V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1800 มม. -
SJ-H204 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม. -
SJ-H204A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม. -
SJ-H204C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2040 มม. -
SJ-H204V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2040 มม. -
SJ-H228 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม. -
SJ-H228A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม. -
SJ-H228C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2280 มม. -
SJ-H228V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2280 มม. -
SJ-H252 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม. -
SJ-H252A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม. -
SJ-H252C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2520 มม. -
SJ-H252V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม. -
SJ-H300 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม. -
SJ-H300A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม. -
SJ-H300C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 3000 มม. -
SJ-H300V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม. -
SJ-H02 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJ-H ซีรีส์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-GL108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. -
SJ-GL132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. -
SJ-GL156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. -
SJ-GL180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. -
SJ-GL204 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2040 มม. -
SJ-GL228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. -
SJ-GL252 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2520 มม. -
SJ-GL300 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 3000 มม. -
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-G036 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. -
SJ-G060 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. -
SJ-G084 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. -
SJ-G108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. -
SJ-G132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. -
SJ-G156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. -
SJ-G180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. -
SJ-G228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. -
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-V036 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. -
SJ-V060 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. -
SJ-V084 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. -
SJ-V108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. -
SJ-V132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. -
SJ-V156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. -
SJ-V180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. -
SJ-V228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. -
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-R036 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. -
SJ-R036A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. -
SJ-R036C ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. -
SJ-R060 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. -
SJ-R060A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. -
SJ-R060C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม. -
SJ-R084 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. -
SJ-R084A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. -
SJ-R084C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม. -
SJ-R108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. -
SJ-R108A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. -
SJ-R108C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม. -
SJ-R132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. -
SJ-R132A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. -
SJ-R132C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม. -
SJ-R156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. -
SJ-R156A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. -
SJ-R156C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม. -
SJ-R180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. -
SJ-R180A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. -
SJ-R228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. -
SJ-R228A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. -
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R -

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดพัดลม

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-F700 พัดลมกำจัด ไฟฟ้าสถิต -
SJ-FB01 เซนเซอร์ป้อนกลับ -
OP-88766 อะแดปเตอร์ AC -