1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
  5. เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง

เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง

PG ซีรี่ส์

PG ซีรี่ส์ - เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง

เซนเซอร์แบบตอบสนองเร็วที่ตรวจจับได้ φ0.5 มม.

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก PG ซีรี่ส์ เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • ระบบลำแสงพิเศษ
  • ตรวจจับเฉพาะวัตถุที่เคลื่อนที่เท่านั้น
  • วงจรชดเชยความไวแสงอัตโนมัติ
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)