เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง PG ซีรีส์

PG ซีรีส์ - เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง

เซนเซอร์แบบตอบสนองเร็วที่ตรวจจับได้ φ0.5 มม.

คุณลักษณะ

  • ระบบลำแสงพิเศษ
  • ตรวจจับเฉพาะวัตถุที่เคลื่อนที่เท่านั้น
  • วงจรชดเชยความไวแสงอัตโนมัติ