ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป GT2-PA12

GT2-PA12 - ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป

  • CE Marking

รุ่นอื่นๆ