เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม) CA-L ซีรีส์

เลนส์
(สำหรับวิชันซิสเต็ม)

อุปกรณ์ต่อพ่วงวิชันซิสเต็ม

โปรดติดต่อสำนักงานที่ใกล้ที่สุดสำหรับสถานะการวางจำหน่าย

CA-L ซีรีส์ - เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม)

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น รุ่นที่มีความละเอียดสูง มีการผิดเพี้ยนต่ำ และเลนส์ป้องกันการสั่นสะเทือนมีพร้อมให้ใช้งานสำหรับการตรวจสอบทุกรูปแบบ

เลนส์รุ่นต่างๆ ที่ครอบคลุมในการประยุกต์ใช้ กับงานต่างๆ

บริการแบบครบวงจรที่สามารถนาเสนอโดยผู้ผลิตเทคโนโลยีการประมวลผลภาพเท่านั ้น เลนส์รุ่นต่างๆ นี ้ มีคุณสมบัติต่างๆ ให้เลือกตั ้งแต่ความละเอียดสูงพิเศษไปจนถึง การป้ องกันแรงสั่นสะเทือน ลูกค้าจึงสามารถเลือกใช้เลนส์ที่ตรงกับความต้องการได้

อ่านต่อ