LED เคาน์เตอร์แบบตั้งค่าล่วงหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

RC ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

LED 7 Segment 6 หลัก 48 มม.□, ตั้งค่าล่วงหน้าหนึ่งระดับ, แหล่งจ่ายไฟ DC RC-14

RC-14 - LED 7 Segment 6 หลัก 48 มม.□, ตั้งค่าล่วงหน้าหนึ่งระดับ, แหล่งจ่ายไฟ DC

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

RC-14

โหมดการทำงาน

นับเกินจำนวนและรีเซ็ตอัตโนมัติ

วิธีการคืน

Manual, ภายนอก, อัตโนมัติ (รีเซ็ตอัตโนมัติ)

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

LED แบบ 7 เซ็กเมนต์

จำนวนหลัก

6 (พร้อมฟังก์ชันลบเลขศูนย์) -99999 ถึง 999999*1

เวลาของหน่วยความจำเมื่อปิดเครื่อง

อายุการใช้งาน: ประมาณ 10 ปีที่อุณหภูมิ 20°C

วิธีการยึด

การติดตั้งแบบฝัง (ในแผงควบคุม), การติดตั้งบนพื้นผิว, การติดตั้งบนราง DIN*2

ความเร็วในการนับสูงสุด

อินพุตหน้าสัมผัส: 30 c/s, อินพุตแบบ Solid-state: 5 kc/s (อัตรา ON-OFF 1:1)

สัญญาณอินพุต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า (หน้าสัมผัสหรือ Solid state) (อินพุตการนับ อินพุตจำกัด และอินพุตรีเซ็ต)

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

NPN สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V)

เอาต์พุตควบคุม

เวลาเอาท์พุทแบบ One-shot

0.01 ถึง 0.5 วินาที (ปรับได้)

Solid-State

เอาต์พุตแบบ Solid-state: สูงสุด 15 ms (เมื่อตั้งค่าที่ 30 c/s)
สูงสุด 3 ms (เมื่อตั้งค่าที่ 5 kc/s)

เอาต์พุต DC

-

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

-

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

150 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความต้านทานของฉนวน

ต่ำสุด 100 MΩ
(ระหว่างขั้วเทอร์มินัลและวัสดุหุ้มโดยใช้มิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน 500 VDC)

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

คลื่นรบกวนแบบ Square-wave โดยเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน: 2 kVp-p, 1 µs (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟ)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,000 VAC, 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อเทอร์มินัลและตัวโครงสร้าง)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

*1 การแสดงผลใช้วิธีการตัดเลขศูนย์นำหน้า
*2 การติดตั้งแบบฝัง (ในแผงควบคุม), การติดตั้งบนพื้นผิว, การติดตั้งบนราง 2

รุ่นอื่นๆ