ไฟวงแหวนอัจฉริยะความเข้มสูง (สีขาว) CA-DEW10X

CA-DEW10X - ไฟวงแหวนอัจฉริยะความเข้มสูง (สีขาว)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ