อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์

RD ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

รุ่น อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์ RD ซีรีส์

3 ผลิตภัณฑ์

RD-50E - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

RD-50E

ยูนิตหลัก

RD-50EK - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

RD-50EK

ยูนิตหลัก

RD-50EW - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

RD-50EW

ยูนิตหลัก

RD-50R - ยูนิตหลัก, ชนิด RS-232C ยกเลิกการผลิต

RD-50R

ยูนิตหลัก, ชนิด RS-232C

RD-50RK - ยูนิตหลัก, ชนิด RS-232C ยกเลิกการผลิต

RD-50RK

ยูนิตหลัก, ชนิด RS-232C

RD-50RW - ยูนิตหลัก, ชนิด RS-232C ยกเลิกการผลิต

RD-50RW

ยูนิตหลัก, ชนิด RS-232C

OP-22167 - สายเคเบิลของคอนเนคเตอร์ 15 ขา RD-50E ยกเลิกการผลิต

OP-22167

สายเคเบิลของคอนเนคเตอร์ 15 ขา RD-50E

OP-95824 - คอนเนคเตอร์เอาต์พุต BCD (พร้อมสาย 3 ม.)

OP-95824

คอนเนคเตอร์เอาต์พุต BCD (พร้อมสาย 3 ม.)

OP-26401 - อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา) 

OP-26401

อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา)