ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงพิเศษ

XG-7000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงพิเศษ XG-7000 ซีรีส์

91 ผลิตภัณฑ์

XG-7000 - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7000

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7000A - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องแบบอะนาล็อกที่รองรับคอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

XG-7000A

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องแบบอะนาล็อกที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-7001 - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7001

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7001A - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องแบบอะนาล็อกที่รองรับคอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

XG-7001A

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องแบบอะนาล็อกที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-7001P - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7001P

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7002 - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7002

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7002A - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

XG-7002A

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7002P - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7002P

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7500 - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7500

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7500A - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องแบบอะนาล็อกที่รองรับคอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

XG-7500A

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องแบบอะนาล็อกที่รองรับคอนโทรลเลอร์

XG-7501 - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7501

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7501P - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7501P

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7502 - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7502

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7502P - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7502P

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7700 - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7700

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7701 - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7701

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7701P - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7701P

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7702 - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7702

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7702P - ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

XG-7702P

ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์

CA-035C - กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี)

CA-035C

กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี)

CA-035M - กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ)

CA-035M

กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ)

CA-200C - กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี)

CA-200C

กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี)

CA-200M - กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ)

CA-200M

กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ)

CA-H035C - กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H035C

กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H035M - กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H035M

กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H200C - กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H200C

กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H200M - กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H200M

กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H500C - กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H500C

กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H500M - กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H500M

กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

XG-035C - กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-035C

กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-035M - กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-035M

กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-200C - กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-200C

กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-200M - กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-200M

กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-H035C - กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-H035C

กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-H035M - กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-H035M

กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-H100C - กล้องถ่ายภาพสี 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-H100C

กล้องถ่ายภาพสี 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-H100M - กล้องถ่ายภาพขาวดำ 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-H100M

กล้องถ่ายภาพขาวดำ 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-H200C - กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-H200C

กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-H200M - กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-H200M

กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-H500C - กล้องถ่ายภาพสี 5 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-H500C

กล้องถ่ายภาพสี 5 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-H500M - กล้องถ่ายภาพขาวดำ 5 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-H500M

กล้องถ่ายภาพขาวดำ 5 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์

XG-S035CH (XG-S035C) - กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-S035CH (XG-S035C)

กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์

XG-S035CU (XG-S035C) - กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-S035CU (XG-S035C)

กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์

XG-S035MH (XG-S035M) - กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-S035MH (XG-S035M)

กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์

XG-S035MU (XG-S035M) - กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-S035MU (XG-S035M)

กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์

XG-S200CH (XG-S200C) - กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-S200CH (XG-S200C)

กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์

XG-S200CU (XG-S200C) - กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-S200CU (XG-S200C)

กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์

XG-S200MH (XG-S200M) - กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-S200MH (XG-S200M)

กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์

XG-S200MU (XG-S200M) - กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-S200MU (XG-S200M)

กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์

XG-H7N - ซอฟต์แวร์การจัดการสำหรับระบบการประมวลผลข้อมูลภาพ

XG-H7N

ซอฟต์แวร์การจัดการสำหรับระบบการประมวลผลข้อมูลภาพ

XG-H7NE1 - ซอฟต์แวร์การจัดการสำหรับระบบการประมวลผลข้อมูลภาพ (รุ่นภาษาอังกฤษ)

XG-H7NE1

ซอฟต์แวร์การจัดการสำหรับระบบการประมวลผลข้อมูลภาพ (รุ่นภาษาอังกฤษ)

XG-H7NE2 - ซอฟต์แวร์การจัดการสำหรับระบบการประมวลผลข้อมูลภาพ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)

XG-H7NE2

ซอฟต์แวร์การจัดการสำหรับระบบการประมวลผลข้อมูลภาพ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา)

OP-84231 - คอนโซลเฉพาะ CV-5000/XG-7000/8000

OP-84231

คอนโซลเฉพาะ CV-5000/XG-7000/8000

OP-84236 - คอนโซลเฉพาะ CV-5000/XG-7000/8000 (ไม่พิมพ์แบบซิลค์)

OP-84236

คอนโซลเฉพาะ CV-5000/XG-7000/8000 (ไม่พิมพ์แบบซิลค์)

OP-51657 - สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

OP-51657

สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

CA-NCL10E - ตัวเลือกคอนโทรลเลอร์

CA-NCL10E

ตัวเลือกคอนโทรลเลอร์

XG-E700 - ยูนิตต่อขยายกล้องสำหรับ XG-7000 ซีรีส์

XG-E700

ยูนิตต่อขยายกล้องสำหรับ XG-7000 ซีรีส์

XG-E700A - ยูนิตต่อขยายกล้องแบบอะนาล็อกสำหรับ XG-7000 ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

XG-E700A

ยูนิตต่อขยายกล้องแบบอะนาล็อกสำหรับ XG-7000 ซีรีส์

CA-CH10 - สายเคเบิลกล้อง 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10

สายเคเบิลกล้อง 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10BP - สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 10 ม.

CA-CH10BP

สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 10 ม.

CA-CH10BX - สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 10 ม.

CA-CH10BX

สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 10 ม.

CA-CH10L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10P - ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 10 ม.

CA-CH10P

ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 10 ม.

CA-CH10R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10RX - สายเคเบิลกล้องความเร็วสูงทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH10RX

สายเคเบิลกล้องความเร็วสูงทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH10X - สายเคเบิลกล้องความเร็วสูง 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH10X

สายเคเบิลกล้องความเร็วสูง 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH17R - ความยืดหยุ่นสูง (High-Flex) สายเคเบิลกล้อง 17 ม.

CA-CH17R

ความยืดหยุ่นสูง (High-Flex) สายเคเบิลกล้อง 17 ม.

CA-CH3 - สายเคเบิลกล้อง 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3

สายเคเบิลกล้อง 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3BX - สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 3 ม.

CA-CH3BX

สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 3 ม.

CA-CH3L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3P - ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 3 ม.

CA-CH3P

ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 3 ม.

CA-CH3R - สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3R

สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3X - สายเคเบิลกล้องความเร็วสูง 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH3X

สายเคเบิลกล้องความเร็วสูง 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH5 - สายเคเบิลกล้อง 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH5

สายเคเบิลกล้อง 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH5BP - สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม.

CA-CH5BP

สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม.

CA-CH5BPE - สายเคเบิลกล้องต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม.

CA-CH5BPE

สายเคเบิลกล้องต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม.

CA-CH5BX - สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 5 ม.

CA-CH5BX

สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 5 ม.

CA-CH5L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH5L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH5R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH5R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CN1 - สายเคเบิลกล้อง 1 ม.

CA-CN1

สายเคเบิลกล้อง 1 ม.

CA-CN10 - สายเคเบิลกล้อง 10 ม.

CA-CN10

สายเคเบิลกล้อง 10 ม.

CA-CN10L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 10 ม.

CA-CN10L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 10 ม.

CA-CN10LX - สายเคเบิลรูปตัว L 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN10LX

สายเคเบิลรูปตัว L 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN10R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 10 ม.

CA-CN10R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 10 ม.

CA-CN10RX - สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN10RX

สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN10X - สายเคเบิลกล้อง 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN10X

สายเคเบิลกล้อง 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17 - สายเคเบิลกล้อง 17 ม.

CA-CN17

สายเคเบิลกล้อง 17 ม.

CA-CN17L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 17 ม.

CA-CN17L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 17 ม.

CA-CN17LX - สายเคเบิลรูปตัว L 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17LX

สายเคเบิลรูปตัว L 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 17 ม.

CA-CN17R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 17 ม.

CA-CN17RX - สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17RX

สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17X - สายเคเบิลกล้อง 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17X

สายเคเบิลกล้อง 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3 - สายเคเบิลกล้อง 3 ม.

CA-CN3

สายเคเบิลกล้อง 3 ม.

CA-CN3L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 3 ม.

CA-CN3L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 3 ม.

CA-CN3LX - สายเคเบิลรูปตัว L 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3LX

สายเคเบิลรูปตัว L 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 3 ม.

CA-CN3R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 3 ม.

CA-CN3RX - สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3RX

สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3X - สายเคเบิลกล้อง 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3X

สายเคเบิลกล้อง 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN5 - สายเคเบิลกล้อง 5 ม.

CA-CN5

สายเคเบิลกล้อง 5 ม.

CA-CN5L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 5 ม.

CA-CN5L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 5 ม.

CA-CN5R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 5 ม.

CA-CN5R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 5 ม.

CA-CN7RE - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 7 ม. สำหรับการต่อขยาย

CA-CN7RE

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 7 ม. สำหรับการต่อขยาย

CA-SD16G - การ์ด SD (เกรดอุตสาหกรรม) 16 GB

CA-SD16G

การ์ด SD (เกรดอุตสาหกรรม) 16 GB

CA-SD1G - การ์ด SD 1 GB (รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

CA-SD1G

การ์ด SD 1 GB (รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

CA-SD4G - การ์ด SD 4 GB (SDHC: รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

CA-SD4G

การ์ด SD 4 GB (SDHC: รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

OP-84364 - แหวนเหล็กสำหรับทำให้ CA-NCL10E (ยูนิต CC-Link) ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE

OP-84364

แหวนเหล็กสำหรับทำให้ CA-NCL10E (ยูนิต CC-Link) ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE