อุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์ : แหล่งจ่ายไฟ

MS2 ซีรีส์ - เครื่องจ่ายไฟแบบสลับได้ขนาดกะทัดรัด

MS2 ซีรีส์ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถติดตั้งบนราง DIN มาตรฐานได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อขายึดพิเศษเพิ่มเติม

แคตตาล็อก ขอราคา

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์ : สวิตช์ Ethernet

NE ซีรีส์ - สวิตช์ Ethernet

สร้างเครือข่ายที่น่าเชื่อถือในโรงงาน

แคตตาล็อก ขอราคา

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์ : เคาน์เตอร์ / ไทม์เมอร์

RC ซีรีส์ - LED เคาน์เตอร์แบบตั้งค่าล่วงหน้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

RC ซีรีส์จะใช้ไฟ LED สีแดงที่มีความสว่างชัดเจน โดยมีความสูงของตัวเลข 12 มม.

แคตตาล็อก ขอราคา

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์ : คอนโทรลยูนิต

CU ซีรีส์ - คอนโทรลยูนิต

ยูนิตอินพุตอย่างง่ายที่มีแหล่งจ่ายไฟสำหรับเซนเซอร์

แคตตาล็อก ขอราคา