สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต, M12 X-coded 8 พินเป็น RJ-45, ตามมาตรฐาน NFPA79, 20 ม. OP-88838

OP-88838 - สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต, M12 X-coded 8 พินเป็น RJ-45, ตามมาตรฐาน NFPA79, 20 ม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ