สำนักงานในท้องถิ่น

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่
2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์
02-078-1090
แฟกซ์
02-369-2775
อีเมล
info@keyence.co.th
เว็บไซต์
https://www.keyence.co.th

สำนักงานท้องถิ่น

กรุงเทพฯ

2034/140-143
อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02-078-1090

แฟกซ์: 02-369-2775

ฉะเชิงเทรา

99/98 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โทรศัพท์: 033-051-180

เชียงใหม่

90/1 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก
(อาคาร D ชั้น 5 ยูนิต 507-509)
ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 052-079-610

ชลบุรี

86/2 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 033-141-695

ปทุมธานี

141 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ ดี
ห้องเลขที่ INC2D-416 - INC2D-420 ชั้น 4
หมู่ที่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-088-5400

ระยอง

31/22 – 24 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์: 033-141-690