พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (Proximity Sensor)

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์

EX-V ซีรีส์ - ดิจิตอลอินดักทีฟ ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

ดิจิตอลอินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ชนิดความเร็วสูงความแม่นยำสูงพร้อมด้วยความละเอียดมากกว่า 1 ไมครอนแและอัตราการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงพิเศษถึง 40,000 ตัวอย่าง/วินาที

แคตตาล็อก ขอราคา

EV ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดสองสาย

ตัวเซนเซอร์ที่สั้นกว่า ช่วยประหยัดพื้นที่ มีความไวในการตรวจจับสูง ระยะการตรวจจับไกล

แคตตาล็อก ขอราคา

EZ ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดสามสาย

ตัวเซนเซอร์ที่สั้นกว่า ช่วยประหยัดพื้นที่ มีความไวในการตรวจจับสูง ระยะการตรวจจับไกล

แคตตาล็อก ขอราคา

ET ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ขนาดเล็ก Suter สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ สำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก รวมทั้งอะลูมิเนียม

แคตตาล็อก ขอราคา

ED ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ระยะไกล สามารถตรวจจับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก รวมทั้งอะลูมิเนียม

แคตตาล็อก ขอราคา

EM ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดเล็ก มีแอมพลิฟายเออร์ ในสายเคเบิล

หัวเซนเซอร์ขนาดเล็กมีแอมพลิฟายเออร์ในสายเคเบิลพร้อมด้วยไฟแสดงผล LED ในตัวและมีระยะตรวจจับไกลถึง 8 มม.

แคตตาล็อก ขอราคา

TA ซีรีส์ - เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของโลหะ

เซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับการผ่านของโลหะ เหมาะสมกับโลหะขนาดเล็ก

แคตตาล็อก ขอราคา

ES ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์สำหรับตรวจจับระยะไกล

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์มีระยะตรวจจับไกลเป็น 2 เท่าของเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวและมีระยะตรวจจับไกลถึง 8 มม. (หุ้มฉนวน) และ 70 มม. (ไม่หุ้มฉนวน)

แคตตาล็อก ขอราคา

AS ซีรีส์ - อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์

ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์กระแสหมุนวนที่ทนความร้อนได้สูงถึง 200℃

แคตตาล็อก ขอราคา

EG ซีรีส์ - เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งความแม่นยำสูง

เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งสามารถตรวจจับความเบี้ยวของตำแหน่งได้ด้วยความแม่นยำสูง

แคตตาล็อก ขอราคา