เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความแม่นยำสูงพิเศษ

LK ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก LK-501

LK-501 - หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LK-501

ชนิด

หัวเซนเซอร์ หัวเซนเซอร์ *1ระยะไกล

โหมดการวัด

โหมดความแม่นยำสูง, โหมดพิสัยไกล

ระยะอ้างอิง

350 มม. (โหมดความเที่ยงตรงสูง), 500 มม. (โหมดระยะไกล)

ช่วงการวัด

±100 มม. (โหมดความเที่ยงตรงสูง), ±250 มม. (โหมดระยะไกล)

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ความยาวคลื่น

690 nm

เอาต์พุต

15 mW

คลาสของเลเซอร์

FDA (CDRH) 21CFR
Part 1040.10

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3B

คลาสของ
เลเซอร์

IEC 60825-1

เส้นผ่าศูนย์กลางของจุด (ที่ระยะมาตรฐาน)

ประมาณ 0.7 มม. (โหมดความเที่ยงตรงสูง), ประมาณ 0.3 มม. (โหมดระยะไกล)

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.1% ของ F.S. *2

อัตราการทำซ้ำ

10 µm *3 (โหมดความแม่นยำสูง),

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

±10 V (10 µm/mV) *4 (โหมดความแม่นยำสูง),
±5 V (50 µm/mV) *4 (โหมดระยะไกล)

ความต้านทาน

100 Ω

กระแสขาออก

4 ถึง 20 mA (โหลดที่ใช้ได้: สูงสุด 350 Ω)

เอาต์พุตแจ้งเตือน

NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) (N.C.), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

รอบสุ่มตัวอย่าง

1,024 µs

ฟังก์ชันอื่นๆ

ตั้งศูนย์อัตโนมัติ, การเลือกการตอบสนอง, การปรับช่วงการยก/ช่วงระยะห่าง, การค้างค่าเอาท์พุทให้อยู่ในสภาวะเงื่อนไขการแจ้งเตือน

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.02% ของ F.S./°C

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุด

สูงสุด 400 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้หรือหลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 10,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

อลูมิเนียมหล่อแบบได-คาสท์

น้ำหนัก

ประมาณ 700 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 สามารถใช้ทั้ง LK-501 และ LK-503 ได้ในโหมดความเที่ยงตรงสูงหรือโหมดระยะไกล
*2 ค่าลิเนียริตี้ (Linearity) ได้จากชิ้นงานมาตรฐานของ KEYENCE (Zirconia block gauge: LK-031/036, LK-081/086, LK-011, White ceramic block gauge: LK-501/503)
*3 อัตราการทำซ้ำได้จากการใช้อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์ (RD-50) ของ KEYENCE โดยตั้งจำนวนการวัดเฉลี่ยเป็น 64
หมายเหตุ: คลื่นของเอาต์พุตแบบอะนาล็อกอาจเท่ากับ 1 mV หรือมากกว่านั้น เนื่องจากสัญญาณรบกวนในโหมดปกติเมื่อตรวจสอบด้วยออสซิลโลสโคป (Oscilloscope) หรือแผงวงจรการแปลงค่า A/D ความเร็วสูง
*4 เมื่อไม่สามารถวัดได้ เอาต์พุตจะมีค่า 12 V (31.2 mA)

รุ่นอื่นๆ