เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ

BL-600 ซีรีส์

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า BL-600

BL-600 - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

รุ่นอื่นๆ