เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต ชนิดหัวฉีดขนาดกะทัดรัด

SJ-LM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลอะแดปเตอร์ AC สำหรับชนิดหัวฉีด/ท่อ (2 ม.) OP-88413

OP-88413 - สายเคเบิลอะแดปเตอร์ AC สำหรับชนิดหัวฉีด/ท่อ (2 ม.)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

  • CE Marking

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ