PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง KV Nano ซีรีส์

PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง

KV Nano ซีรีส์ - PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง

ฟังก์ชันต่างๆ ทำได้โดย CPU ความเร็วสูง KV Nano จะเปลี่ยนมาตรฐานของ PLC ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

คุณลักษณะ

การสื่อสารกับเซนเซอร์โดยไม่ใช้โปรแกรมกับเซนเซอร์และ I/O ระยะไกล

เนื่องจากอุปกรณ์ถูกผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตเดียวกัน จึงมีความเข้ากันได้ระหว่างอุปกรณ์
ทำการสื่อสารผ่าน EtherNet/IP® กับเซนเซอร์ของ KEYENCE และ I/O ระยะไกล
ได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม ความสามารถในการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ได้หลากหลาย
ประเภทช่วยให้การประยุกต์ใช้งานมีความหลากหลายขึ้นจึงช่วยปรับปรุงการรวบรวม
ข้อมูล การแสดงผล และประสิทธิภาพในการผลิตที่ไซต์การผลิตให้สูงขึ้น

  • การสื่อสารผ่านโปรแกรมที่ต้องการเพียงการเชื่อมต่อสาย LAN เท่านั้น
  • รองรับเซนเซอร์กว่า 200 ชนิด

ฟังก์ชันบันทึก/การตรวจติดตาม

มีฟังก์ชันบันทึกภายในตัว คุณสามารถใช้งานการบันทึกได้เพียงแค่ตั้งค่า
อุปกรณ์บันทึกและตั้งเวลาทริกเกอร์ด้วยโปรแกรมช่วยเหลือพิเศษ
การเขียนโปรแกรมแลดเดอร์สำหรับเริ่มและหยุดการบันทึกสามารถ
ทำได้ภายในสองขั้นตอน

สามารถควบคุมมอเตอร์ได้ทั้งแบบธรรมดาและขั้นสูง

มีฟังก์ชันการปรับตำแหน่งความเร็วสูงในตัวโดยใช้เวลาเริ่มต้นในการปรับ
ตำแหน่งความเร็วสูงเพียง 50 μs และเพื่อการรองรับอุปกรณ์ที่ต้องการ
ประสิทธิภาพความเร็วสูงอย่างเต็มเปี่ยม เราจึงเพิ่มประสิทธิภาพของ
CPUให้มีความเร็วสูงเพื่อปรับปรุงเวลาในการประมวลผล

  • ฟังก์ชันสำหรับปรับตำแหน่งสูงสุด 4 แกน
  • เริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็วเพียง 50 μs