พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างด้วยความเร็วและความเที่ยงตรงสูง

SJ-F2000/5000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างด้วยความเร็วและความเที่ยงตรงสูง SJ-F2000/5000 ซีรีส์

ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างระยะใกล้และไกล

SJ-F2000/5000 ซีรีส์ - พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตในพื้นที่กว้างด้วยความเร็วและความเที่ยงตรงสูง

กำจัดไฟฟ้าสถิตได้เป็นบริเวณกว้าง 1000 มม. ที่ระยะการติดตั้ง 200 ถึง 1000 มม. เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันลม SJ-F2000/5000 จึงเหมาะสำหรับใช้งานบนโต๊ะทำงาน

คุณลักษณะ

พื้นที่ในการกำจัดไฟฟ้าสถิต: กว้างกว่ารุ่นทั่วไป 2 เท่า

การประกอบพัดลมกำลังแรงลงในโครงสร้างขนาดกะทัดรัดยังทำให้ SJ-F ซีรีส์ สามารถกำจัด ไฟฟ้ าสถิตในพืน้ ที่กว้างได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องในระดับเดียวกันอีกด้วย

ความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิต: เร็วกว่ารุ่นทั่วไป 2 เท่า

ด้วยการผสานวิธีการแบบพัลส์ AC และการควบคุมแบบ I.C.C. ที่ผ่านการรับรอง SJ-F ซีรีส์ จึงสามารถผลิตประจุไอออนต่อเข็มอิเล็กโทรดได้มากที่สุดในเครื่องระดับเดียวกัน

สมดุลประจุ ±5V