โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดปรับแต่งอัตโนมัติ

PZ-V/M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดปรับแต่งอัตโนมัติ PZ-V/M ซีรีส์

PZ-V/M ซีรีส์ - โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดปรับแต่งอัตโนมัติ

ชนิดปรับแต่งค่าอัตโนมัติ ขจัดปัญหาด้านการตรวจจับและด้านความเสถียรทั้งหมดที่เกิดในการตรวจจับด้วยโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ทั่วไปได้อย่างสิ้นเชิง

คุณลักษณะ

  • การตรวจจับที่มีเสถียรภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสีหรือมุมของชิ้นงานจะไม่มีผลต่อการตรวจจับ
  • ทนทานต่อฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อย่างดีเยี่ยม
  • การปรับแต่งค่าอัตโนมัติโดยการกดเพียงครั้งเดียว
  • ฉากหลังที่สะท้อนแสงอย่างมากของชิ้นงานจะไม่มีผลต่อการตรวจจับ
  • มีรุ่นต่างๆ 40 รุ่น รวมทั้งรุ่นที่ถอดประกอบง่าย
  • ไฟ LED สีแดงกำลังสูง (ยกเว้นรุ่น PZ-M71/V71)