ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์
  5. ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์
  6. รุ่น
  7. ชุดหลายเอาต์พุต NPN

ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์FS-N ซีรีส์

ชุดหลายเอาต์พุต NPN

FS-MC8N

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

FS-MC8N

เอาต์พุต

NPN

เวลาตอบสนอง

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเวลาตอบสนองของชุดขยายที่เชื่อมต่ออยู่

จนวนของอินพุตและเอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุมแยกต่างหาก: 8, เอาต์พุตร่วม: 1, อินพุตร่วม: 1

การต่อขยายชุด

สามารถต่อชุดต่อขยายไดสู้งสุด 8 ชุด (อย่างไรก็ตามชนิดเอาต์พุตคู่แต่ละชุดจะนับเป็นชุดต่อขยาย 2 ชุด) กระแสไฟไหลผ่าน ที่อนุญาต: 1200 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่า

ไฟแสดง

ไฟแสดง STATUS (สถานะ) (จอแสดงผลสองสีเขียวและแดง) ไฟแสดง MEMORY (หน่วยความจำ) (ส้ม) ไฟแสดง LOCK (ล็อก) (ส้ม)

เอาต์พุตควบคุมแยกเอาต์พุตร่วม

ตัวรวบรวมแบบเปิด NPN 30 โวลต์หรือตํ่ากว่า 20 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าต่อเอาต์พุต, แรงดันตกค้าง: 1.4 โวลต์หรือตํ่ากว่า

เวลาอินพุตภายนอก

เวลาอินพุตของชุดต่อขยายที่ต่ออยู่ +11 มิลลิวินาที

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับทางการเชื่อมต่อเอาต์พุตกลับทาง เอาต์พุตกระแสเกินและเอาต์พุตกระเพื่อม

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

10 ถึง 30 โวลต์กระแสตรง (รวมการกระเพื่อม 10% (P-P) หรือตํ่ากว่า) คลาส 2 หรือ LPS*1

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

690 มิลลิวัตต์หรือตํ่ากว่า (เมื่อใช้เป็นชุดเดี่ยว) (26 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 24 โวลต์/38 มิลลิแอมแปร์หรือตํ่ากว่าที่ 12 โวลต์ [ไม่รวมกระแสไฟโหลด] )*2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 °C ถึง +55 °C (ไม่เป็นนแข็ง)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม. 2 ชั่วโมงสหรับแกน X, Y, Z แต่ละแกน

การทนต่อแรงกระแทก

500 m/s2; 3 เท่าในแต่ละแกน X, Y, Z

วัสดุโครงสร้าง

ชุดหลักและฝาครอบ: โพลิคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

*1 จัดให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟของชุดต่อขยายทที่จะต่อเพื่อขยายระบบ
*2 การสิ้นเปลืองกำลังไฟรวมโหลดเมื่อต่อจำนวนอุปกรณ์สูงสุดคือ 38 วัตต์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)