ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตกำลังแรงสูง รุ่นทนทานเป็นพิเศษ

SJ-LG ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลอะแดปเตอร์ AC สำหรับชนิดปืน (10 ม.) OP-88418

OP-88418 - สายเคเบิลอะแดปเตอร์ AC สำหรับชนิดปืน (10 ม.)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

  • CE Marking

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ