รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC KL-DC1A

KL-DC1A - ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KL-DC1A

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ประเภทการวัด

กระแสไฟ DC

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ± 10%, คลาส 2

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50 ºC (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85%RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

-20 ถึง +70°C

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปริมาณต่ำสุดของฝุ่นและก๊าซกัดกร่อนที่ปรากฏ

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ประเภทการวัด

-

พิกัดอุณหภูมิเส้นไฟ

+70°C หรือมากกว่า

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

I

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและแต่ละขั้ว และระหว่างขั้วทั้งหมดและตัวโครง)

ความต้านทานของฉนวน

100 MΩ หรือมากกว่า (ทดสอบด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนเม็กเกอร์ขนาดแรงดันทดสอบ 500 VDC ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วของ I/O แต่ละขั้ว และระหว่างขั้วทั้งหมดและตัวโครง)

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน

170mA หรือน้อยกว่า

การป้องกันการกระแทก

เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 และ IEC 61131-2, 147 ม./วินาที2, เวลาในการทำงาน: 11 ms, 3 ครั้งในแต่ละ 3 ทิศทาง

ระดับมลภาวะ

2

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นแบบเป็นช่วงๆ

ความถี่: 10 ถึง 57 Hz

แอมพลิจูด: 0.075 มม.*1

ความถี่: 57 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 ม./วินาที2*1

การสั่นต่อเนื่อง

ความถี่: 10 ถึง 57 Hz

แอมพลิจูด: 0.035 มม.*1

ความถี่: 57 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 ม./วินาที2*1

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

น้ำหนัก

ประมาณ 350 กรัม

ข้อกำหนดเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

จำนวนช่อง

1 ช่องสัญญาณ

จำนวนย่าน

5 (ย่าน 1 และย่าน 2 จะถูกแบ่งปันในระหว่างขั้วต่างๆ)

การสับเปลี่ยนย่าน

การตั้งค่า: ใช้สวิตช์การตั้งค่า การเชื่อมต่อ: เทอร์มินอลการเชื่อมต่อจะผันแปรไปตามพิสัย

วิธีอินพุต

วิธีอินพุท

ปลายเดียว

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

โหมดปกติ: 1 ms (1000 ครั้ง/วินาที), โหมดความแม่นยำสูง: 100 ms (10 ครั้ง/วินาที)

ช่วงอินพุต*2

พิสัย 1: 0 ถึง 20 mA, พิสัย 2: ±10 mA, พิสัย 3: ±100 mA, พิสัย 4: ±1 A, พิสัย 5: ±10 A*2

ช่วงการแสดงผล

ย่าน 1: 0 ถึง 20 mA

-1.00 ถึง 21.00mA*3

ย่าน 2: ±10 mA

-10.999 ถึง 10.999mA*3

ย่าน 3: ±100 mA

-100.99 ถึง 100.99mA*3

ย่าน 4: ±1 A

-1099.9 ถึง 1099.9mA*3

ย่าน 5: ±10 A

-10.999 ถึง 10.999A*3

ความละเอียด

ปกติ

ย่าน 1: 0 ถึง 20 mA

10 µA*4 (0.01 mA; 1/2000)*2

ย่าน 2: ±10 mA

1 µA (0.001 mA; 1/20000)*2

ย่าน 3: ±100 mA

10 µA (0.01 mA; 1/20000)*2

ย่าน 4: ±1 A

100 µA (0.1 mA; 1/20000)*2

ย่าน 5: ±10 A

1mA
1/20000*2

ความแม่นยำสูง

ย่าน 1: 0 ถึง 20 mA

0.1 µA (1/200000)*2

ย่าน 2: ±10 mA

ย่าน 3: ±100 mA

1 µA (0.001 mA; 1/200000)*2

ย่าน 4: ±1 A

10 µA (0.01 mA; 1/200000)*2

ย่าน 5: ±10 A

0.1mA
1/200000*2

อิมพีแดนซ์ขาเข้า

ความต้านทานอินพุต

ย่าน 1: 0 ถึง 20 mA

10 Ω

ย่าน 2: ±10 mA

ย่าน 3: ±100 mA

1 Ω

ย่าน 4: ±1 A

0.1 Ω

ย่าน 5: ±10 A

10 MΩ

กระแสอินพุทสูงสุดสัมบูรณ์

ย่าน 1: 0 ถึง 20 mA

±100 mA

ย่าน 2: ±10 mA

ย่าน 3: ±100 mA

±500 mA

ย่าน 4: ±1 A

±3 A

ย่าน 5: ±10 A

±12 A

ความแม่นยำในการวัด (25 ±5°C)

ย่าน 1: 0 ถึง 20 mA

±0.2% ของ F.S. ± 1 หลัก

ย่าน 2: ±10 mA

ย่าน 3: ±100 mA

ย่าน 4: ±1 A

±0.3% ของ F.S. ± 1 หลัก

ย่าน 5: ±10 A

±0.5% ของ F.S. ± 1 หลัก*5

ความแม่นยำในการวัด (0 ถึง 50°C)

ย่าน 1: 0 ถึง 20 mA

±0.6% ของ F.S. ± 1 หลัก

ย่าน 2: ±10 mA

ย่าน 3: ±100 mA

ย่าน 4: ±1 A

±0.7% ของ F.S. ± 1 หลัก

ย่าน 5: ±10 A

±0.9% ของ F.S. ± 1 หลัก*5

อินพุตควบคุม

2 (พารามิเตอร์ต่างๆ จะใช้เพื่อสลับเปลี่ยนระหว่างอินพุท KL, อินพุทควบคุมการค้างค่าสูงสุด/ต่ำสุด และอินพุทการปรับค่าจุด 0)

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

เอาท์พุทของทรานซิสเตอร์ 2 เอาท์พุท (ขา open-collector ของ NPN) (พารามิเตอร์ต่างๆ จะใช้เพื่อสลับเปลี่ยนระหว่างเอาท์พุท KL และเอาท์พุทของตัวเปรียบเทียบ)

ข้อมูลการตั้งค่า

บันทึกลงใน EEPROM (เขียนซ้ำได้ 1000000 ครั้ง)

ฟังก์ชันอื่นๆ

ค้าง (จุดยอดและจุดต่ำสุด), การปรับจุด-0, เอาท์พุทของตัวเปรียบเทียบ, การตั้งค่าตัวกรอง (LPF และ HPF), การเฉลี่ยทางเวลา (แบบง่ายและแบบเคลื่อนที่), การตั้งการปรับอัตราส่วน, การเปลี่ยนชุดแสดงผล, ล็อค

ข้อกำหนดเฉพาะของ I/O ควบคุม

สัญญาณอินพุตการปรับแต่งจากภายนอก

จำนวนอินพุต

2

แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด

DC26.4V

แรงดันไฟพิกัดอินพุท

DC24V (5.3mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

19V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

1.5mA

สายกราวด์ร่วม

2/จุดร่วม

ค่าคงที่ของเวลาของอินพุท

10ms

เอาต์พุตควบคุม

จำนวนเอาต์พุต

2

เอาต์พุต

เอาท์พุททรานซิสเตอร์ NPN

อัตราการโหลด

DC30V 0.1A

ค่ากระแสโหลดที่ยอด

0.2A

กระแสรั่วไหล (ขณะ OFF)

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้าง (ขณะ ON)

DC0.8V หรือน้อยกว่า

สายกราวด์ร่วม

2/จุดร่วม

เวลาตอบสนอง ON/OFF

OFF เป็น ON: 10 µs หรือน้อยกว่า (ระหว่าง 5 กับ 100 mA), ON เป็น OFF: 50 µs หรือน้อยกว่า (ระหว่าง 5 กับ 100 mA)

ข้อกำหนดเฉพาะของ KL link

ชุดมาสเตอร์ที่รองรับ

รุ่น: KL-N20V, PLC ที่รองรับ: KEYENCE KV-1000/700; รุ่น: KL-N10V, PLC ที่รองรับ: KEYENCE KV-10/16/24/40; รุ่น: KV-P16*L (PLC ในตัว), PLC ที่รองรับ: KEYENCE; รุ่น: KL-N20A, PLC ที่รองรับ: Mitsubishi AnA, AnA, AnU, QnA, AnSH, and Q2AS; รุ่น: KL-N20C, PLC ที่รองรับ: Omron C200H/HS, SYSMAC α, และ CS1 (ไม่รวม C200H-02/22), KEYENCE VT2-12F/10F/10T/10S/8T/8S/7S/5T/5S/5M และ DT-100

ที่อยู่ในการสื่อสาร

00 H ถึง FE H(0 ถึง 254)

จำนวนคำที่ใช้

โหมด EASY: การรับ (KL ถึง PLC): 5 คำ, การส่ง (PLC ถึง KL): 3 คำ; โหมด FULL: การรับ (KL ถึง PLC): 7 คำ, การส่ง (PLC ถึง KL): 5 คำ*6

ความเร็วในการสื่อสาร

2.5 Mbps, 625 kbps, 156 kbps (ตั้งค่าด้วยพารามิเตอร์)*7

*1 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC61131-2
จำนวนครั้งในการกวาด: 10 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y, และ Z ตามลำดับ (80 นาที)
*2 เลือกด้วยสวิตช์การตั้งค่า
*3 แม้ว่าจะมีการอินพุตกระแสไฟที่มากกว่าช่วงอินพุตเข้ามา แต่ถ้ายังอยู่ในช่วงที่แสดงผลได้ จะยังคงสามารถแสดงผลกระแสไฟนั้นได้ (สามารถแสดงผลได้สูงสุด 10,999) ในกรณีนี้ จอแสดงผลจะเริ่มทำงานจากตัวเลขด้านล่างสุด ตัวเลข 2 หลักด้านบนจะแสดงผลแบบกะพริบพร้อมกับ A (ตัวอย่าง: เมื่อใช้อินพุต 10.500 mA กับช่วง 2 (ช่วงอินพุต ±10 mA) จะแสดงผลเป็น A.500) หากมีอินพุตกระแสไฟที่มากกว่าช่วงอินพุตเข้ามา จะแสดงผลเป็น FFFF (-FFFF) นอกจากนี้ หากการปรับสเกลมีผลอยู่ และค่าการตรวจวัดเกินกว่าช่วงที่แสดงผลได้โดยที่กระแสไฟฟ้าอินพุตยังคงอยู่ในช่วงอินพุต จะแสดงผลเป็น EFFF (-EFFF)
*4 เมื่อเปิดใช้งานการปรับสเกล ความละเอียดสูงสุดคือ 1 µA (1/20000)
*5 เมื่ออินพุตอยู่ระหว่าง -5 A และ 5 A
*6 ในทิศทางของตัวส่ง/ตัวรับ เมื่อมองเห็นจากยูนิตหลัก
*7 The <> ไม่รองรับความเร็วในการสื่อสารที่ 5 Mbps

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ