สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต, M12 X-coded 8 พินถึง M12 X-coded 8 พิน, ตามมาตรฐาน NFPA79, 5 ม. OP-88832

OP-88832 - สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต, M12 X-coded 8 พินถึง M12 X-coded 8 พิน, ตามมาตรฐาน NFPA79, 5 ม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ