ยูนิตอินพุตขยาย เอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป KV-NC16ETE

KV-NC16ETE - ยูนิตอินพุตขยาย เอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KV-NC16ETE

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

โหมดเอาต์พุต

เอาต์พุต MOSFET (พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)*1*2

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อแบบยุโรป

อัตราการโหลด

30 VDC, 0.2 A*3

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.6 VDC หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

-

การต่อสายร่วม

16 จุด/1 จุดร่วม (16 ขั้ว)*4*5

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

100 µs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

จาก ON เป็น OFF

200 µs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

อายุรีเลย์

-

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

30 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 ก.

*1 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติ ก็จะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม (เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC16ET(P)E) จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*2 ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต MOSFET (N-ch) ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต MOSFET (P-ch)
*3 อัตราการโหลดสำหรับขั้วต่อร่วมอยู่ที่ 1.6 A สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC32ET(P) และ 3.2 A สำหรับ KV-NC16ET(P)E
*4 KV-NC16ET(P), KV-NC16ET(P)E, และ KV-NC32ET(P) COM จะมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน
*5 เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC16ET(P)E

รุ่นอื่นๆ