คอนโซลทั่วไปชนิด MC-P1

MC-P1 - คอนโซลทั่วไปชนิด

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

MC-P1

ชนิด

คอนโซล

รุ่นที่รองรับ

MD-X ซีรี่ส์ / MD-U ซีรี่ส์ / MD-F ซีรี่ส์ / MD-V ซีรี่ส์ / ML-Z ซีรี่ส์ / ML-G ซีรี่ส์

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

RH 30 ถึง 85% (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้า)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

30 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

2.0 กก.

รุ่นอื่นๆ