ออปติคัลไมโครมิเตอร์ความเร็วสูง LS-9000 ซีรีส์

ตรวจสอบได้แม้สั่นสะเทือนและเอียงเพื่อประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมในทุกสถานการณ์

ความสามารถในการวัดทั้งนอกและในสายการผลิต

LS-9000 ซีรีส์ - ออปติคัลไมโครมิเตอร์ความเร็วสูง

ระบบไมโครมิเตอร์ความเที่ยงตรงสูงใหม่ที่แก้ไขชิ้นงานไม่ตรงแนวหรือการสั่นสะเทือนโดยอัตโนมัติ

การประยุกต์ใช้งาน

  • อุปกรณ์วัดชนิดไม่สัมผัส

  • การวัดเส้นผ่าน
    ศูนย์กลางภายนอก

  • การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    ภายนอกแบบแกนคู่

  • การวัดความกว้างและ
    ตำแหน่งของแผ่นวัสดุ

การประยุกต์ใช้งาน

คุณลักษณะ

ทำการวัดได้อย่างแม่นยำแม้ชิ้นงานมีความสั่นสะเทือน

ด้วยความเร็วในการสุ่มตัวอย่างที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันที่ 16 kHz ทำให้จับภาพได้อย่างแม่นยำและคมชัดแม้ชิ้นงานจะมีการสั่นสะเทือนเพื่อให้ได้การวัดที่แม่นยำ

ทำการวัดได้อย่างเสถียรแม้ชิ้นงานเอียง

เซนเซอร์ตรวจสอบในตัวแบบ CMOS จะตรวจจับชิ้นงานที่เอียงและแก้ไขค่าที่วัดได้โดยอัตโนมัติโดยอิงตามมุมที่ตรวจจับได้ ทำให้การวัดมีความแม่นยำ

การออกแบบที่ปราศจากชิ้นส่วนเคลื่อไหวเพื่อยืดอายุการใช้งาน และบำรุงรักษาน้อยลง

การออกแบบเลนส์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ KEYENCE ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว จึงไม่จำเป็นต้องทำการปรับเทียบใหม่และทำการบำรุงรักษาในระยะยาว

มีหัวเซนเซอร์ที่หลากหลายเพื่อรองรับทุกการประยุกต์ใช้งาน

หัวเซนเซอร์รุ่นต่างๆ รวมถึงรุ่นความแม่นยำสูง รุ่นแกนคู่ และรุ่นมุมมองภาพกว้างสำหรับทางเลือกที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งาน