ม่านแสงนิรภัย (Safety Light Curtain)

ม่านแสงนิรภัยเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่สร้างตัวกั้นเสมือนโดยรอบพื้นที่อันตราย อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของ Type4, SIL3, Category4 และ PLe ทั้งยังสามารถผนวกรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายโดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด มีโครงสร้างที่ทนทาน และเป็นตัวเลือกในการลดการเดินสายไฟ โดยทุกรุ่นจะมีระดับการป้องกันสูง IP65/IP67

ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์

GL-R ซีรีส์ - ม่านแสงนิรภัย

อะไรทำให้ม่านแสง "แข็งแกร่ง" KEYENCE ได้ออกแบบม่านแสงที่มีโครงสร้างซึ่งป้องกันความเสียหายจากชิ้นส่วนหรือเครื่องมือโดยการลดพื้นที่เปิดของเลนส์ให้แคบลงและถอยเลนส์กลับเข้าไปไว้ในโครงสร้างที่ทนต่อแรงกระแทก

แคตตาล็อก ขอราคา

GL-S ซีรีส์ - ม่านแสงนิรภัย

ขนาดประมาณ 1 / 2 ของม่านแสงนิรภัย รุ่นทั่วไป* ในอดีต การใช้งาน ในพื้นที่แคบ ทำให้ การติดตั้ง ม่านแสงนิรภัย เป็นเรื่องยาก อันเนื่องจาก ขนาด ของม่านแสงนิรภัย และ นี่ คือ เหตุผล ที่ KEYENCE พัฒนา GL-S ซีรีส์ ม่านแสงนิรภัย รุ่นกะทัดรัดขึ้น โดย ออกแบบ มาสองรูปแบบ ที่ไม่ซ้ำกัน และ มีการเดินสาย ที่ไม่ซับซ้อน ช่วยให้ GL-S ซีรีส์ เป็นโซลูชัน ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับความต้องการ ด้านความปลอดภัย จำนวนมาก (* เทียบกับ ขนาดของ KEYENCE รุ่นทั่วไป)

แคตตาล็อก ขอราคา

SL-V ซีรีส์ - ม่านแสงนิรภัย แคตตาล็อก

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่ทำงาน ขอแนะนำม่านแสงนิรภัยที่สามารถมองเห็นสถานะได้อย่างชัดเจน