ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม KV-P ซีรีส์

KV-P ซีรีส์ - ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม

PLC ชนิดมีจอแสดงผลในตัว ช่วยให้สามารถใช้งานจอแสดงผลได้โดยที่ยังคงประสิทธิภาพของฟังก์ชันต่างๆ ของ PLC

คุณลักษณะ

  • จอแสดงผลสามสีที่แสดงสีกลับกันได้และแผงควบคุมข้อความ (Message Panel)
  • รุ่นที่เร็วที่สุดในผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกันโดยใช้เวลาสแกนต่ำสุด 140 µs
  • ครบถ้วนทุกฟังก์ชันพิเศษสำหรับเพิ่มความสะดวก
  • มีซอฟต์แวร์ “ฟังก์ชันแก้ไขโปรแกรมแผงควบคุม (Panel Editor)” ที่อ่านค่าได้ง่าย

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง

KV Nano ซีรีส์ - PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง

  • การสื่อสารกับเซนเซอร์โดยไม่ใช้โปรแกรมกับเซนเซอร์และ I/O ระยะไกล
  • ฟังก์ชันบันทึก/การตรวจติดตาม
  • สามารถควบคุมมอเตอร์ได้ทั้งแบบธรรมดาและขั้นสูง

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก KV Nano ซีรีส์ PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง แคตตาล็อก