ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ Ethernet TCP/IP ได้ DL-EN1

DL-EN1 - ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ Ethernet TCP/IP ได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

DL-EN1

หมายเหตุ

ใช้การสื่อสาร TCP/IP
สื่อสารโดยการสร้างโปรแกรมสื่อสาร

วิธีการสื่อสาร

EtherNet (TCP/IP)

รุ่นอื่นๆ