ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

รุ่น PLC KZ-300/350 ซีรีส์

2 ผลิตภัณฑ์

KV-U2 - เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีเอาต์พุต 24 VDC ที่ 0.8 A

KV-U2

เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีเอาต์พุต 24 VDC ที่ 0.8 A

KV-U3 - เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีเอาต์พุต 24 VDC ที่ 1.4 A

KV-U3

เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีเอาต์พุต 24 VDC ที่ 1.4 A

KV-U4 - เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีเอาต์พุต 24 VDC ที่ 1.4 A ยกเลิกการผลิต

KV-U4

เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีเอาต์พุต 24 VDC ที่ 1.4 A

KV-U5 - เครื่องจ่ายไฟ DC, 24 VDC ยกเลิกการผลิต

KV-U5

เครื่องจ่ายไฟ DC, 24 VDC

KZ-HP1 - ยูนิตป้อนค่าสำหรับยูนิตกำหนดตำแหน่ง ยกเลิกการผลิต

KZ-HP1

ยูนิตป้อนค่าสำหรับยูนิตกำหนดตำแหน่ง

OP-26481 - ยูนิตปิดท้าย ยกเลิกการผลิต

OP-26481

ยูนิตปิดท้าย