เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดม่านอากาศบริสุทธิ์แบบเปลือกหุ้ม

SJ-V ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

รุ่น เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดม่านอากาศบริสุทธิ์แบบเปลือกหุ้ม SJ-V ซีรีส์

13 ผลิตภัณฑ์

SJ-V036 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-V036

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม.

SJ-V060 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-V060

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม.

SJ-V084 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-V084

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม.

SJ-V108 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-V108

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม.

SJ-V132 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-V132

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม.

SJ-V156 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-V156

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม.

SJ-V180 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-V180

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม.

SJ-V228 - ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. ยกเลิกการผลิต

SJ-V228

ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม.

OP-42210 - สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42210

สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42211 - สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42211

สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42212 - สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

OP-42212

สายเคเบิลแบบ 10 ต่อ 10 ขา

SJ-C10M - สายเคเบิลแบบ 6 ต่อ 8 ขา 10 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036 ยกเลิกการผลิต

SJ-C10M

สายเคเบิลแบบ 6 ต่อ 8 ขา 10 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036

SJ-C2M - สายเคเบิลแบบ 6 ต่อ 8 ขา 2 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036 ยกเลิกการผลิต

SJ-C2M

สายเคเบิลแบบ 6 ต่อ 8 ขา 2 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036

SJ-C5M - สายเคเบิลต่อขยาย 5 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036 ยกเลิกการผลิต

SJ-C5M

สายเคเบิลต่อขยาย 5 ม. สำหรับ SJ-GL/G/V/R036

OP-26401 - อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา) 

OP-26401

อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา)

OP-42215 - กล่องรีเลย์คับเปลอร์

OP-42215

กล่องรีเลย์คับเปลอร์

OP-42216 - อุปกรณ์สำหรับจับยึด B ยกเลิกการผลิต

OP-42216

อุปกรณ์สำหรับจับยึด B

OP-51697 - ยูนิตปิดท้าย ยกเลิกการผลิต

OP-51697

ยูนิตปิดท้าย

OP-73755 - ขายึดเสริม A ยกเลิกการผลิต

OP-73755

ขายึดเสริม A

OP-84297 - ขายึดเสริมด้านข้างสำรอง

OP-84297

ขายึดเสริมด้านข้างสำรอง

OP-84298 - ขายึดเสริมตรงกลางสำรอง

OP-84298

ขายึดเสริมตรงกลางสำรอง

OP-84380 - ยูนิตเริ่มต้นอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น

OP-84380

ยูนิตเริ่มต้นอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น

OP-84381 - ยูนิตขยายของอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น

OP-84381

ยูนิตขยายของอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น

OP-84382 - ชุดหัวเข็มอิเล็กโทรดสำรองสำหรับอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น ยกเลิกการผลิต

OP-84382

ชุดหัวเข็มอิเล็กโทรดสำรองสำหรับอุปกรณ์การปล่อยอากาศเสริมเป็นชั้น

SJ-R01 - รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R ยกเลิกการผลิต

SJ-R01

รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R