พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดเล็ก มีแอมพลิฟายเออร์ ในสายเคเบิล

EM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดเล็ก มีแอมพลิฟายเออร์ ในสายเคเบิล EM ซีรีส์

EM ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดเล็ก มีแอมพลิฟายเออร์ ในสายเคเบิล

หัวเซนเซอร์ขนาดเล็กมีแอมพลิฟายเออร์ในสายเคเบิลพร้อมด้วยไฟแสดงผล LED ในตัวและมีระยะตรวจจับไกลถึง 8 มม.

คุณลักษณะ

  • หัวเซนเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ
  • แอมพลิฟายเออร์และไฟแสดงการทำงานติดตั้งบนสายเคเบิล
  • สายเคเบิลทนทานแข็งแรง ยืดหยุ่นได้ดี มีโครงสร้างกันน้ำมาตรฐาน IP-67