เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งความแม่นยำสูง EG ซีรีส์

EG ซีรีส์ - เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งความแม่นยำสูง

เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งสามารถตรวจจับความเบี้ยวของตำแหน่งได้ด้วยความแม่นยำสูง

คุณลักษณะ

  • การตรวจจับที่มีเสถียรภาพโดยไม่ต้องสัมผัสในช่วงอุณหภูมิต่างๆ
  • ตรวจจับความคลาดเคลื่อนสูง/ต่ำโดยใช้คอนโทรลเลอร์เครื่องเดียว
  • มีหัวเซนเซอร์หลากหลายชนิด