ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  5. ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูง
  6. รุ่น
  7. คอนโทรลเลอร์

ความเร็วสูงพิเศษ/ความแม่นยำสูงLK-G5000 ซีรีส์

คอนโทรลเลอร์

LK-G5001

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LK-G5001

ชนิด

แบบแยก ตัวควบคุมหลัก

การใช้งานร่วมกันได้ของหัวเซนเซอร์

ใช้ร่วมกันได้

จำนวนของหัวเซนเซอร์ที่ต่อเชื่อมได้

2

จอแสดงผล

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.001 µm

ช่วงการแสดงผล

±999.999 µm ถึง ±9999.99 มม. (สามารถเลือกการตั้งค่าได้ 7 แบบ)

รอบการแสดงผล

ประมาณ 10 ครั้ง/วินาที

การเชื่อมต่อ จอแสดงผล

พอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผล

สามารถต่อได้ทั้งชุดแสดงผล (LK-HD500) หรือแผงแบบสัมผัส (LK-HD1001) สำหรับใช้งานเฉพาะ

ไฟ LED แสดงสถานะ

เลเซอร์เปิด

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าแบบอะนาล็อก

เอาท์พุท ±10 V, ค่าอิมพีแดนซ์เอาท์พุท: 100 Ω*1

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานโหลดสูงสุด: 350 Ω*1

จำนวนของเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

2*1

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง 1

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า*2

อินพุตรีเซ็ตค่า 1

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ 1

อินพุตการควบคุมเลเซอร์ระยะไกล

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า*1

เอาต์พุตแจ้งเตือน

เอาท์พุท NPN open collector*1

เอาต์พุตเปรียบเทียบทั่วไป

คอนเนคเตอร์ต่อขยาย

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า*3

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ

อินพุตเปลี่ยนโปรแกรม

อินพุตการเลือกไบนารี

เอาต์พุตแจ้งเตือน

เอาท์พุท NPN open collector*3

เอาต์พุตเปรียบเทียบ

เอาต์พุตแบบไบนารี

การเชื่อมต่อแบบ RS-232C

Baud rate: 9600 ถึง 115200 bps
ความยาวข้อมูล: 8 บิต ความยาวของบิตสุดท้าย: 1 บิต พาริตี้: ไม่มี/คู่/คี่

การเชื่อมต่อ USB

ใช้ร่วมกับ USB 2.0 ความเร็วสูงได้*4

การเชื่อมต่อ Ethernet

100Base-TX/10Base-T*5

การเชื่อมต่อ EtherNet/IPTM

การสื่อสารตามรอบ (การรับส่งข้อความโดยอ้อม)
การสื่อสารด้วยข้อความ (การรับส่งข้อความโดยตรง): UCMM และ Class 3 จำนวนการเชื่อมต่อ: 32 ตามมาตรฐาน Conformance Test Version CT14*6

PLC-Link

รองรับ PLC ต่อไปนี้:Mitsubishi Electric: MELSEC iQ-R ซีรี่ส์, iQ-F ซีรี่ส์, Q ซีรี่ส์, L ซีรี่ส์, FX ซีรี่ส์
ไม่สามารถใช้ EtherNet/IPTM และ CC-Link และ DeviceNetTM กับ PLC-Link

คอนเนคเตอร์ยูนิตขยายของหัวเซนเซอร์

สำหรับตัวควบคุมหลักหนึ่งตัว สามารถเชื่อมต่อชุดต่อขยายได้สูงถึง 10 ชุด

คอนเนคเตอร์ยูนิตขยาย

สามารถต่อได้ทั้งชุด CC-Link (LK-CC100) หรือชุด DeviceNetTM (LK-DN100)

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10%

การสิ้นเปลืองกระแสไฟสูงสุด

0.6 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้ 1 หัว/3.5 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้ 12 หัว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อมีการเชื่อมต่อยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์ไม่เกินหนึ่งยูนิต: 0 ถึง +50 °C
เมื่อมีการเชื่อมต่อยูนิตขยายส่วนหัวเซนเซอร์สองยูนิตหรือมากกว่า: 0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 600 กรัม

*1 อัตรากระแสไฟของเอาต์พุต NPN Open-Collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของเอาต์พุต PNP open-collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: ขณะ ON: สูงสุด 1 V, ขณะ OFF: สูงสุด 0.6 mA
อัตรากระแสไฟของอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต: 26.4 V, ขณะ ON: 10.2 V, ขณะ OFF: 0.6 mA
บางส่วนของวงจรอินพุต/เอาต์พุตของ LK-G5000 ซีรี่ส์ จะมีการต่อร่วมกันภายใน โปรดอย่าลืมว่าจะไม่เกิดค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วต่อร่วมภายใน เนื่องจากค่าความต่าง
ศักย์ระหว่างสายเคเบิล/อุปกรณ์ภายนอก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ข้อควรระวังในการเดินสาย” ในคู่มือผู้ใช้
*2 อัตรากระแสไฟของเอาต์พุต NPN Open-Collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของเอาต์พุต PNP open-collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: ขณะ ON: สูงสุด 1 V, ขณะ OFF: สูงสุด 0.6 mA
อัตรากระแสไฟของอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต: 26.4 V, ขณะ ON: 10.2 V, ขณะ OFF: 0.6 mA
บางส่วนของวงจรอินพุต/เอาต์พุตของ LK-G5000 ซีรี่ส์ จะมีการต่อร่วมกันภายใน โปรดอย่าลืมว่าจะไม่เกิดค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วต่อร่วมภายใน เนื่องจากค่าความต่าง
ศักย์ระหว่างสายเคเบิล/อุปกรณ์ภายนอก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ข้อควรระวังในการเดินสาย” ในคู่มือผู้ใช้ อินพุตนี้จะถูกนำไปใช้กับค่าซิงโครไนซ์ OUT ทั้งหมด
*3 • อัตรากระแสไฟของเอาต์พุต NPN Open-Collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของเอาต์พุต PNP open-collector: สูงสุด 50 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 0.5 V
อัตรากระแสไฟของอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: ขณะ ON: สูงสุด 1 V, ขณะ OFF: สูงสุด 0.6 mA
อัตรากระแสไฟของอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต: 26.4 V, ขณะ ON: 10.2 V, ขณะ OFF: 0.6 mA
บางส่วนของวงจรอินพุต/เอาต์พุตของ LK-G5000 ซีรี่ส์ จะมีการต่อร่วมกันภายใน โปรดอย่าลืมว่าจะไม่เกิดค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วต่อร่วมภายใน เนื่องจากค่าความต่าง
ศักย์ระหว่างสายเคเบิล/อุปกรณ์ภายนอก โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ข้อควรระวังในการเดินสาย” ในคู่มือผู้ใช้
*4 เมื่อมีการเชื่อมต่อด้วย PC ที่รองรับ USB 1.1 หรือ USB 2.0 full speed รอบการรีเฟรชข้อมูลและการปฏิบัติงานในส่วนอื่นอาจจะช้าลงได้
*5 ใช้การเชื่อมต่อ Ethernet เฉพาะการเชื่อมต่อเข้ากับ PC โดยตรง หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นเข้ากับ PC หรือยูนิต LK-G5000 ซีรี่ส์
*6 เมื่อติดตั้งยูนิต CC-Link หรือ DeviceNetTM จะไม่สามารถใช้งานการเชื่อมต่อกับ EtherNet/IPTM ได้ รองรับ EtherNet/IPTM ด้วยคอนโทรลเลอร์รุ่นล่าสุด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ที่รองรับ EtherNet/IPTM โปรดติดต่อสำนักงาน KEYENCE ที่ใกล้ที่สุด

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า