PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว

Visual KV ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต KV-40DTP

KV-40DTP - แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KV-40DTP

ชนิด

ชุดฐานชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟอินพุต

ชุดฐาน

24 VDC (+ 10%, -20%)

ระยะเวลาไฟดับทันทีที่ยอมรับได้

น้อยกว่า 2 ms

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

การสิ้นเปลืองกระแสภายใน (ค่าการแปลง 24 VDC)

ชุดฐาน

130mA หรือน้อยกว่า

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

KV-E4X 20mA หรือน้อยกว่า KV-E8X 25mA หรือน้อยกว่า KV-E16X 35mA หรือน้อยกว่า KV-E4T 25mA หรือน้อยกว่า KV-E8T (P) 40mA หรือน้อยกว่า KV-E16T 60mA หรือน้อยกว่า KV-E4R 40mA หรือน้อยกว่า KV-E8R 70mA หรือน้อยกว่า KV-E16TP 70mA หรือน้อยกว่า KV-E4XT (P) 30mA หรือน้อยกว่า KV-E4XR 45mA หรือน้อยกว่า KV-E16R 110mA หรือน้อยกว่า

อื่นๆ

แผงควบคุม KV-D20: 60 mA หรือน้อยกว่า อแดปเตอร์เชื่อมต่อ KL KL-N10V: 35 mA หรือน้อยกว่า คอนโซลการตั้งโปรแกรม KZ-P3: 65 mA หรือน้อยกว่า

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง), 0 ถึง 45°C (KZ-P3)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

-20 ถึง 70°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วของ I/O และระหว่างขั้วภายนอกทั้งหมดและตัวโครง)

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1,500 Vp-p หรือมากกว่า, ความกว้างของพัลส์: 1 µs, 50 ns (โดยใช้อุปกรณ์จำลองสัญญาณรบกวน) ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน EN (EN 61000-4-2/-3/-4/-6)

การป้องกันการกระแทก

เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 0041, 150 ม./วินาที2 (15 G), เวลาในการทำงาน: 11 ms, 2 ครั้งในแต่ละทิศทางของ 3 แกน

น้ำหนัก (ประมาณ)

ยูนิตหลัก

ประมาณ 280 กรัม

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า (ทดสอบด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนเม็กเกอร์ขนาดแรงดันทดสอบ 500 VDC ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายไฟและขั้วอินพุท และระหว่างขั้วภายนอกต่างๆ ทั้งหมดและตัวโครง)

ความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม

บรรยากาศโดยรอบในการปฏิบัติการ

ปริมาณต่ำสุดของฝุ่นและก๊าซกัดกร่อนที่ปรากฏ

น้ำหนัก (ประมาณ)

ยูนิตขยาย

KV-E4X: ประมาณ 80 กรัม KV-E8X: ประมาณ 100 กรัม, KV-E16X: ประมาณ 130 กรัม, KV-E4T: ประมาณ 80 กรัม, KV-E8T (P): ประมาณ 100 กรัม, KV-E16T (P): ประมาณ 130 กรัม KV-E4R: ประมาณ 100 กรัม, KV-E8R: ประมาณ 130 กรัม KV-E16R: ประมาณ 190 กรัม, KV-E4XT (P): ประมาณ 100 กรัม, KV-E4XR: ประมาณ 120 กรัม

อื่นๆ

KZ-P3 ประมาณ 230g KV-D20 ประมาณ 160g KL-N10V ประมาณ 80g

ข้อกำหนดเฉพาะทั่วไป

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นแบบเป็นช่วงๆ

ความถี่: 10 ถึง 57 Hz

แอมพลิจูด: 0.075 มม.*1

ความถี่: 57 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 ม./วินาที2*1

การสั่นต่อเนื่อง

ความถี่: 10 ถึง 57 Hz

แอมพลิจูด: 0.035 มม.*1

ความถี่: 57 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 ม./วินาที2*1

*1 เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC61131-2
จำนวนครั้งในการกวาด: 10 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y, และ Z ตามลำดับ 80 นาที

รุ่นอื่นๆ