รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด - SJ-M200

แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด SJ-M100

SJ-M100 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

SJ-M100

ชนิด

หน่วยตัวควบคุม

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า

วิธีพัลส์ AC/±7000 V

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

±5.5 kV

อัตราแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

±6 kV

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

วิธี I.C.C.

เวลากำจัดไฟฟ้าสถิต

สูงสุด 0.5 วินาที*1

สมดุลของประจุไอออน

±15 V*2

แรงดันไล่ลม

0.001 ถึง 0.5 MPa*3

อินพุตควบคุม

อินพุตหยุดการกำจัดไฟฟ้าสถิต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแจ้งเตือน

NPN open collector 100 mA (40 V หรือน้อยกว่า)

เอาท์พุทสัญญาณเตือนระดับประจุ

เอาท์พุทสัญญาณเตือนของเงื่อนไข

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

450 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 65 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*3

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

*1 ที่ระยะการติดตั้ง 50 มม. กระแสลม 60 Nl/min (อุณหภูมิแวดล้อม 20 ถึง 30 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 40 ถึง 60 %)
*2 ที่ระยะการติดตั้ง 50 มม. กระแสลม 20 Nl/min (อุณหภูมิแวดล้อม 20 ถึง 30 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 40 ถึง 60 %)
*3 โปรดติดต่อ KEYENCE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลดค่าความชื้นและแรงดัน เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 35 °C ใช้ลมที่สะอาดและแห้งที่มีอุณหภูมิจุดน้ำค้าง -20 °C หรือน้อยกว่ากับของเหลวที่ให้มา นอกจากนี้ ปริมาณกระแสลมต่ำสุดจะเปลี่ยนไปตามหัวฉีด โปรดติดต่อ KEYENCE สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหัวฉีดแต่ละชนิด

รุ่นอื่นๆ