รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตขยาย IV-G15

IV-G15 - สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตขยาย

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

IV-G15

ชนิด

ยูนิตขยาย

เครื่องมือ

ชนิด

การตรวจจับรูปทรง, พื้นที่*1, พื้นที่สี*2, การปรับตำแหน่ง

จำนวน

เครื่องมือตรวจจับ: เครื่องมือ 16 ตัว, เครื่องมือการปรับตำแหน่ง: 1 ตัว*3

การตั้งค่าของสวิตช์ (โปรแกรม)

32 โปรแกรม

ประวัติภาพ

จำนวน

เมื่อใช้หัวชนิดสี: 100 ภาพ*4, เมื่อใช้หัวชนิดขาวดำ: 300 ภาพ*5*6

เงื่อนไข

NG เท่านั้น/ทั้งหมด สามารถเลือกได้*6

ข้อมูลการวิเคราะห์

ปิด/สถิติ/ฮิสโตแกรม สามารถเปลี่ยนสลับได้
สถิติ: เวลาในการประมวลผล (ค่าล่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ค่าเฉลี่ย), จำนวน OK, จำนวน NG, หมายเลขทริกเกอร์, ความผิดพลาดของทริกเกอร์, รายการแสดงผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ฮิสโตแกรม: ฮิสโตแกรม, ระดับความตรงกัน (ค่าล่าสุด, MAX, MIN, AVE), จำนวน OK, จำนวน NG*7

ฟังก์ชันอื่นๆ

HDR, HighGain, ฟิลเตอร์สี*2, การซูมระบบดิจิตอล (2x, 4x)*8, การแก้ไขความสว่าง, การแก้ไขมุมเอียง, ความสมดุลแสงสีขาว*2, เส้นขอบของกรอบ, พื้นที่กรอบ, การทดสอบ, ToolAutoTune, จอภาพอินพุต,
การตรวจสอบเอาต์พุต, การตั้งค่าความปลอดภัย, การจำลอง, การป้องกันการรบกวนระหว่างกัน, เอาต์พุตผลลัพธ์การวิเคราะห์รวม, การเชื่อมต่อ (2 ยูนิตขึ้นไป), รายการเซนเซอร์ที่ขัดข้อง, การคงค่าแสดงผลเมื่อขัดข้อง

ไฟแสดงสถานะ

PWR/ERR, OUT, TRIG, STATUS, LINK/ACT

อินพุต

ชนิด

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า/อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับอินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2V หรือตำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.1 mA หรือต่ำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (ลัดวงจร)
สำหรับอินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้า: อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 18 V หรือสูงกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ OFF 0.2 mA หรือตำกว่า, กระแสไฟฟ้าขณะ ON 2 mA (สำหรับ 24 V)

อินพุต

6 อินพุต (IN1 ถึง IN6)

อินพุต

ฟังก์ชัน

IN1: ทริกเกอร์ภายนอก, IN2 ถึง IN6: เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: การเปลี่ยนโปรแกรม, การล้างข้อผิดพลาด, การลงทะเบียนภาพต้นแบบภายนอก, อินพุตยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

เอาต์พุต

ชนิด

เอาต์พุตแบบ Open Collector NPN/PNP สามารถเปลี่ยนสลับได้, N.O./N.C. สามารถเปลี่ยนสลับได้
สำหรับเอาต์พุตแบบ Open Collector NPN: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย 1 ยูนิต [IV-G15]), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 1.5 V หรือตำกว่า
สำหรับเอาต์พุตแบบ Open Collector PNP: อัตราสูงสุด 26.4 V 50 mA (20 mA เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย 1 ยูนิต [IV-G15]), แรงดันไฟฟ้าคงเหลือ 2 V หรือตำกว่า

เอาต์พุต

8 เอาต์พุต (OUT1 ถึง OUT8)

เอาต์พุต

ฟังก์ชัน

เปิดใช้ด้วยการกำหนดฟังก์ชันเสริม
ฟังก์ชันที่กำหนดได้: เอาต์พุตผลลัพธ์การวิเคราะห์รวม, ทำงาน, ไม่ว่าง, ข้อผิดพลาด, ผลการปรับตำแหน่ง, ผลการวิเคราะห์ของแต่ละเครื่องมือ, ผลลัพธ์ของการทำงานทางตรรกะของแต่ละเครื่องมือ, ลอจิกเอาต์พุตยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

อีเธอร์เน็ต

มาตรฐาน

100BASE-TX/10BASE-T*9

คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ RJ-45 8 ขา*9

ฟังก์ชันของเครือข่าย

ไคลเอนท์ FTP, อีเธอร์เน็ต/IPTM, PROFINET

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

พลังงานถูกจ่ายมาจากยูนิตหลัก

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

0.8 A หรือน้อยกว่า. 1.5 A หรือน้อยกว่า เมื่อใช้ร่วมกับยูนิตขยาย (IV-G15) (ไม่รวมโหลดเอาต์พุต)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*10

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

วัสดุหุ้มยูนิตหลัก: Polycarbonate

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

*1 ชนิดขาวดำเท่านั้น
*2 ชนิดสีเท่านั้น
*3 สามารถติดตั้งเครื่องมือได้ด้วยโปรแกรม
*4 เมื่อใช้ฟังก์ชันไคลเอนท์ FTP: 70 ภาพ
*5 เมื่อใช้ฟังก์ชันไคลเอนท์ FTP: 210 ภาพ
*6 บันทึกไปยังหน่วยความจำภายในของเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สามารถสำรองข้อมูลภาพที่บันทึกไว้ในเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่ใส่กับจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือใน PC ด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV/IV-G ซีรี่ส์ (IV-H1)
*7 สามารถแสดงผลบนจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV/IV-G ซีรี่ส์ (IV-H1) ได้
*8 ใช้งานได้ทั้งชนิดสีและชนิดขาวดำ
*9 สำหรับการเชื่อมต่อกับจอภาพอัจฉริยะ (IV-M30) หรือด้วยซอฟต์แวร์สำหรับ IV/IV-G ซีรี่ส์ (IV-H1)
*10 เมื่อติดตั้งเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์กับราง DIN ให้ติดตั้งเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์กับแผ่นโลหะ

รุ่นอื่นๆ