วิชันเซนเซอร์พร้อม AI ในตัว IV2 ซีรีส์

การตรวจจับชิ้นงานทุกชนิดในทุกสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติที่มีความเสถียรสูงสุด

IV2 ซีรีส์ - วิชันเซนเซอร์พร้อม AI ในตัว

ให้ความเสถียรที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยการใช้อัลกอรึทึมปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมวิชันซิสเต็มเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีเสถียรภาพ

การประยุกต์ใช้งาน

  • จำนวนฟันเฟือง

  • การตรวจสอบความแตกต่างของชิ้นส่วนโลหะ ตามกระบวนการผลิต

  • การตรวจสอบไฟ LED

  • การตรวจสอบการปิดแน่นของฝาขวด

คุณลักษณะ

การตรวจจับที่มีเสถียรภาพด้วยอัลกอริธึมการตรวจจับด้วย AI

วิชันเซนเซอร์พร้อม AI ในตัว IV2 ซีรีส์สามารถแก้ไขปัญหาของวิชันเซนเซอร์รุ่นทั่วไปและกล้องอัจฉริยะที่มีปัญหาได้อย่างครอบคลุมรวมไปถึงปัญหาด้านแสงรอบข้าง ความแตกต่างเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งชิ้นส่วนAI ในตัวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจำแนกการมีอยู่/ไม่มีอยู่ของชิ้นงานจะสามารถตรวจจับความแตกต่างระหว่างภาพที่บันทึกไว้ของผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ เพื่อการกำหนดการตั้งค่าที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

แสงรอบข้าง

รอยเปื้อนน้ำมัน

ความคลาดเคลื่อน

พื้นผิวที่หลากหลาย

AI สามารถปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมที่สุดได้โดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถทำการตั้งค่าได้โดยง่าย

AI ในตัวจะวิเคราะห์ภาพผลิตภัณฑ์ OK และ NG ที่บันทึกไว้โดยใช้คุณลักษณะหลายอย่าง เช่น สี ความสว่าง รูปร่าง พื้นที่ และขอบเพื่อกำหนดการตั้งค่าการตรวจจับที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานเพียงแค่ต้องบันทึกผลิตภัณฑ์ OK และผลิตภัณฑ์ NG เท่านั้นเพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์