ยูนิตสื่อสาร

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์

DL ซีรีส์ - ยูนิตการสื่อสาร

สามารถประหยัดสายไฟได้อย่างมากด้วยเครือข่ายเปิดรุ่นใหม่

แคตตาล็อก ขอราคา

NU ซีรีส์ - ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย

ลดการใช้สายไฟและเวลาการติดตั้งลงอย่างมาก ใช้สายเคเบิลสื่อสารเพียงสายเดียวในการเดินสายระหว่าง PC/PLC และ NU ซีรีส์

แคตตาล็อก ขอราคา